Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

Arhiv obvestil

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

RAZISKAVA MNENJA PACIENTOV

 
  Navodila glede obravnave kronično bolnih otrok na Pediatrični kliniki 24.3.2020

Kronično bolni otroci in njihovi starši morajo strogo upoštevati vsa trenutno veljavna navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Ministrstva za zdravje (MZ) glede preprečevanja širjenja SARS-Cov-2 virusa.
Med otroci s kroničnimi boleznimi so skupine kroničnih bolnikov pri katerih bi lahko po do sedaj znanih podatkih okužba s SARS-Cov-2 virusom potekala težje:

I. Kronični pljučni bolniki:
1. Bolniki z astmo, ki sodijo v kategorijo GINA stopnja 3 ali več. Te bolniki za vzdrževanje stabilnega stanja in preprečevanja poslabšanja astme potrebujejo redno terapijo s/z: a. srednjimi odmerki inhalacijskih glukortikoidov (IGK) ali b. kombinacijo zmernega odmerka IGK z dolgodelujočim bronhodilatatorjem ali kombinacijo zmernega odmerka IGK in antagonista antilevkotrienskih receptorjev (ALTR) ali c. nizek odmerek sistemskega glukokortikoida ali d. zdravljenje z biološkimi zdravili.
2. Bolniki z redkimi kroničnimi boleznimi dihal kot so: a. cistična fibroza, b. primarna ciliarna diskinezija, c. obliterantni bronhiolitis, d. nevroendokrina hiperplazija otroške dobe, e. intersticijske bolezni dihal.
3. Bolniki s potrebo po stalnem dodatku kisika v vdihanem zraku.
4. Bolniki s potrebo po zdravljenju z visokim pretokom kisika ali uporabo aparata za zagotavljanaje stalnega pozitivnega tlaka v dihalnih poteh (CPAP).
5. Bolniki s potrebo po kronični invazivni ali neinvazivni ventilaciji na domu. 6. Bolniki s traheostomo.
7. Bolniki z živčno-mišičnimi obolenji in oslabljeno pljučno funkcijo.
8. Bolniki z motnjami požiranja in posledičnim kroničnim aspiracijskim sindromom.

II. Bolniki s težko primarno imunsko pomanjkljivostjo,

III. Otroci, ki prejemajo terapijo z visokimi odmerki kortikosteroidov (odmerek višji od 0.5 mg na kg TT/dan),


IV. Otroci, ki prejemajo visoke odmerke konvencionalnih imunuspresivnih (IS) zdravil (npr. MMF, ciklofosfamid, takrolimus) ali večtirno IS zdravljenje.
Biološka zdravila:
- otroci na redni terapiji z biološkimi zdravili (BZ) naj v času epidemije nadaljujejo z zdravljenjem. V primeru visoke temperature in pomembnih težav s strani dihal se naj glede nadaljevanja zdravljenja posvetujejo z lečečim specialistom, ki se glede na dosedanji potek in težo kronične bolezni individualno odloči glede nadaljevanja terapije. Zdravljenja z BZ tocilizumab po do sedaj znanih podatkih ne prekinjamo,
Ostala zdravila
- Zaradi možne povezave med jemanjem ibuprofena in smrtnostjo zaradi COVID-19 smo pri predpisovanju nesteroidnih antirevmatikov (NSAR) posebej previdni. Kot antipiretik svetujemo paracetamol v ustreznem odmerku, odsvetujemo pa jemanje ibuprofena ali drugih NSAR Raziskav, ki bi dokazovale povezavo med jemanjem ibuprofena in višjo smrtnostjo pri COVID-19 zaenkrat še ni.
Pri bolnikih z vročinskimi krči svetujemo zniževanje telesne temperature nad 38 st C z uporabo paracetamola ali metamizola in fizikalnim hlajenjem.
- Priporočamo skrben nadzor vseh bolnikov, ki prejemajo zaviralce angiotenzinske konvertaze (ACE inhibitorji). Po nekaterih preliminarnih poročilih bi lahko bili odrasli bolniki s povišanim krvnim tlakom, sladkorno boleznijo ali boleznimi srca, ki prejemajo ACE inhibitorje ali blokatorje receptorjev za angiotensin II (ARB) ogroženi za težji potek COVID-19 (Fang, Lancet Respir Med 2020). Evropsko kardiološko združenje priporoča, da bolniki ne prekinjajo zdravljenja z zaviralci ACE in ARB dokler ne bodo na voljo nove študije.

Pripravila: prof.dr. Tadej Avčin
izr.prof. dr. Matjaž Homan
 

BV_CerfOznake_EN15224_B