Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

Arhiv obvestil

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

RAZISKAVA MNENJA PACIENTOV

 
  Svet zavoda se je seznanil s poslovanjem UKC Ljubljana v času COVID 20.5.2020

Svet zavoda se je seznanil z obsegom opravljenih storitev v času epidemije. V marcu in aprilu je glede na primerljivo obdobje izpadlo 4965 operacij, kar je približno devet odstotkov operacij, načrtovanih za 2020. Število izpadlih ambulantnih obiskov v teh dveh mesecih je 71. 378, kar kljub večjemu obsegu opravljenih storitev v januarju in februarju od lanskega leta pomeni 9 odstotkov načrtovanega letnega obsega. V tem času je izpadlo 1.051 načrtovanih MR pregledov, 1261 CT pregledov in 10.173 UZ pregledov. Približno desetina odpadlega programa pomeni dober mesec dela, kar pomeni, da bo izpadli program do konca leta ob zaostrenih in oteženih pogojih dela in novih standardih obravnave nemogoče nadomestiti. To vodi v finančno nevzdržnost glede na trenutno politiko plačevanja zdravstvenih storitev.

V obdobju januar – marec 2020 izkazujemo negativen poslovni rezultat v višini 16.368.511 €. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je izguba povečala za 13.027.884 €. Glavni razlog za tak poslovni izid je razglasitev epidemije v mescu marcu (Poročilo COVID). Celotni prihodki so zaradi onemogočenega dela 8.160.544 € nižji od pričakovanih. Celotni odhodki so bili 11.471.066 € višji od načrtovanih, predvsem na račun izplačila dodatkov in nakupa opreme za potrebe epidemije.

Generali direktor Janez Poklukar je predstavil podatke o izplačilu kriznega dodatka. Dodatek za mesec marec je prejelo 7.217 zaposlenih, za april 7.104 zaposlenih. Tisti, ki so delali od doma, dodatka niso prejeli. Skupni znesek za marec znaša 5.616.737,15 EUR in za april 9.016.282,38 EUR bruto bruto.

Vodstvo UKC Ljubljana je pripravilo načrt in idejno zasnovo prenove Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Omogoča dve možnosti: novogradnjo ob obstoječi kliniki in nato prenovo ali rušenje in nadomestno gradnjo. Predlaga se možnost zagotovitve sredstev iz kohezijskih skladov. Po pogovorih z Mestno občino Ljubljana so lahko prostorski načrti po potrebi prilagojeni oziroma spremenjeni do aprila 2021.  

BV_CerfOznake_EN15224_B