Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

Arhiv obvestil

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

RAZISKAVA MNENJA PACIENTOV

 
  Vpliv epidemije na poslovanje osrednje bolnišnice 24.6.2020

Svet zavoda UKC Ljubljana se je seznanil z vplivom epidemije na poslovanje v obdobju januar - maj 2020.

Zaradi pojava novega virusa in v medijih objavljenih informacij o tveganjih pojava epidemije smo začeli s pripravami in izvajanji ukrepov na prihajajočo epidemijo že konec januarja in v začetku februarja.


V prvi fazi smo povečali nabavo medicinskega materiala za enkratno uporabo (osebne varovalne opreme), čistil, razkužil in dezificiensov ter živil. Temu je sledila nabava medicinske opreme, medicinskega in nemedicinskega drobnega inventarja. Ustanovili smo krizni štab za obdobje trajanja epidemije.

Z ukrepi so bile vzpostavljene organizacijske enote in delovišča, na katera so bili začasno prerazporejeni zaposleni iz drugih oddelkov in služb, na katerih se je obseg dela zmanjšal zaradi odpovedi elektivnih obravnav za stopnje nujnosti, hitro in redno. Zaradi navedenega so fiksni stroški dela ostali enaki, na posameznih področji pa so se ekstremno povečali zaradi izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve.

OCENA VREDNOSTI IN OBSEGA NEREALIZIRANEGA DELOVNEGA PROGRAMA
Zaradi razglasitve epidemije in sprejetih vladnih ukrepov o odpovedi elektivnega programa s stopnjo nujnosti hitro in redno, sta se realizacija delovnega programa in prihodkov občutno zmanjšala. Ocena vrednosti nerealiziranega programa v mesecu marcu in aprilu za bolnišnično zdravljenje znaša 13.645.791 € ter za ambulantno zdravljenje 4.335.332 €. Skupaj še z ostalimi obveznosti in dejavnosti ZZZS je skupna ocena, zaradi izpada delovnega programa, v višini 19.943.750 €. V mesecu maju je bolnišnica zopet normalno delovala in je zato izpad občutno manjši, in sicer za 1.817.078 €.


Do konca maja je nastalo za približno 11,5 milijona evrov naročil zaradi COVID – 19. Največji delež naročil je bil v mesecu marcu, znotraj skupine opreme pa predstavlja skupina ventilatorjev največji delež.  Med opremo, ki je bila naročena zaradi situacije COVID, velja omeniti tudi kontejnerje, primerne za obravnavo COVID pozitivnih pacientov, kateri se nahajajo ob Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Znotraj te skupine so se vršile nabave nujno potrebne medicinske in nemedicinske opreme kot so: videolaringoskopi, aparat za dušik, sistem za intubacijo, Versaflo, sistemi za kontrolo pristopa...

Drugo večjo skupino predstavlja medicinski potrošni material, predvsem osebno varovalno opremo. Znotraj skupine storitve in gradnje predstavljajo največji strošek računi za opravljene brise Inštituta za mikrobiologijo (MF), izredno varovanje zaradi COVID-a, dodatnega razkuževanja, vzdrževanja opreme za delo s pacienti.

Zaradi razglašene epidemije COVID – 19, smo v mesecu marcu in aprilu našim zaposlenim izplačali 14.641.639 € dodatka za delo v tveganih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve. V celoti smo strošek dodatka dobili iz proračuna povrnjen v mesecu maju.

BV_CerfOznake_EN15224_B