Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

Arhiv obvestil

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

RAZISKAVA MNENJA PACIENTOV

 
  Izjava pred svetovnem dnevu varnosti pacientov - 17. septembrom 15.9.2020

SVETOVNI DAN VARNOSTI PACIENTOV

ČETRTEK, 17. SEPTEMBER 2020

VARNOST ZDRAVSTVENIH DELAVCEV: PRIORITETA VARNOSTI PACIENTOV

Letošnji moto SZO: »Varni zdravstveni delavci, varni pacienti«

»Govorite o varnosti zdravstvenih delavcev«

IZJAVA OB SVETOVNEM DNEVU VARNOSTI PACIENTOV

Svetovna zdravstvena organizacija je prvič v letu 2019  17. september razglasila za Svetovni dan varnosti pacientov z napotkom  »Varnost pacientov: prednostna naloga vseh v zdravstvu«.

Letošnji moto Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) » Varni zdravstveni delavci, varni pacienti« - »Govorite o varnosti zdravstvenih delavcev« se osredotoča na medsebojno povezanost med varnostjo zdravstvenih delavcev in varnostjo pacientov. To poudarja potrebo po varnem delovnem okolju za zdravstvene delavce kot pogoj za zagotavljanje varnosti pacientov. Skupaj s tem sloganom SZO predlaga aktivnosti za ukrepanje, ki zahtevajo nujne in trajnostne ukrepe vseh zainteresiranih strani, da prepoznajo in investirajo v varnost zdravstvenih delavcev kot prednostno nalogo za varnost bolnikov.

V Univerzitetnem kliničnem centru bomo letošnji Svetovni dan varnosti pacientov obeležili s postavitvijo posterjev in našo aktivno udeležbo od 10:00 do 16:00 ure (avla glavne stavbe). Poleg pooblaščencev za  varnost pacientov, zaposlenih in drugih bodo sodelovali strokovnjaki Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, strokovnjaki iz Službe za obvladovanje in preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom ter predstavniki Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja.

Ob 10.30 je predvidena izjava za javnost.

Med 11:00 in 13:00 uro bomo pred Prešernovim spomenikom postavili stojnico z zdravstveno vzgojnimi vsebinami in promovirali zaščito pred okužbami s predstavitvijo zaščitne opreme.

SZO predlaga, da ta dan obeležimo tudi barvno, z oranžno barvo, kar številne prestolnice tudi storijo in so obeležene na svetovnem spletu. Županu Mestne občine Ljubljana smo posredovali pobudo, da bi v ta namen osvetlili grad z oranžno osvetlitvijo. S takšnim obeležjem bomo postavili našo prestolnico ob bok največjim metropolam .

O dogodku bomo obvestili SZO, ki je tudi pobudnik aktivnosti ob mednarodnem dnevu.

Države članice SZO so se zavezale, da bodo varnost pacientov priznale kot ključno zdravstveno prednostno nalogo in se strinjale, da bodo ukrepale za zmanjšanje varnostnih odklonov v zdravstvenih ustanovah. Gre za:

- povečevanje usklajenih globalnih ukrepov za varnost pacientov,

- uvedbo ukrepov za zmanjševanje preprečljivih varnostnih odklonov,

- ozaveščanje vodilnih in ostalih zaposlenih pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti,

- ozaveščanje javnosti in medijev o ključnih vprašanjih v povezavi z varnostjo pacientov,

- razvijanje in preizkušanje novih pobud za izboljšanje varnosti pacientov in

- pomoč pacientom, da prispevajo k lastni varnosti.

Pandemija COVID-19 je trenutno med največjimi izzivi in ​​grožnjami, s katerimi se sooča svet in človeštvo, zdravstvena oskrba pa doživlja največjo krizo na področju varnosti pacientov doslej. Pandemija povzroča izjemni pritisk na zdravstvene sisteme po vsem svetu. Zdravstveni sistemi lahko delujejo le z zdravimi zdravstvenimi delavci.  Za zagotavljanje varne oskrbe pa je ključna usposobljena in motivirana zdravstvena delovna sila. Pandemija je razkrila velike izzive, s katerimi se zdravstveni delavci srečujejo po vsem svetu. V mnogih državah se zdravstveni delavci soočajo z večjim tveganjem za okužbe, nasilje, nesreče, stigmo, bolezni in smrt. Poleg tega delo v stresnem okolju poveča tveganje za fizično in duševno zdravje ter varnost zdravstvenih delavcev, zaradi česar so bolj nagnjeni k napakam, ki bi lahko povzročile škodo pacientu.

S ponosom lahko zapišemo, da smo se v UKC Ljubljana z varnostjo pacientov in zaposlenih začeli sistematično ukvarjati že leta 2004, ko je več poklicna skupina postavila temelje Sistema  upravljanja z odkloni in tveganji in ga leta 2008 tudi vpeljala v prakso.  V našem zavodu si že več kot desetletje  prizadevamo za sistematično izboljševanje varnosti pacientov; pomeni manj neželenih odklonov in tveganj za paciente ter posledično čim boljši izidi zdravljenja.

Razglasitev Svetovnega dneva varnosti pacientov sprejemamo kot dodatno spodbudo za nadaljnji razvoj in izboljševanje kulture varnosti v zdravstvenem sistemu.

Dodatne informacije: Jelka Mlakar, 041/379686

BV_CerfOznake_EN15224_B