Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

Arhiv obvestil

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

RAZISKAVA MNENJA PACIENTOV

 
  Preložitev procesnih dejanj v Uradu za pritožbe 12.10.2020

Seznanjamo vas, da se v Republiki Sloveniji v zadnjih dnevih epidemiološka slika širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) slabša. V bližnji prihodnosti je tako pričakovati, da bodo na ravni celotne države ponovno sprejeti ukrepi vezani na preprečevanje širjenja virusa, ki bodo izvajanje postopkov zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic močno otežili.

Postopki obravnave kršitev pacientovih pravic se bodo v UKC Ljubljana izvajali kljub prej navedenemu, saj se bodo izvajale tudi nekatere zdravstvene storitve. Takšno stanje ne sme opravičevati splošnega zmanjševanja obsega ali izvrševanja pacientovih pravic, ki ni utemeljeno oziroma povezano z zagotavljanje varnostnih ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije.

Vsled prej navedenega in ob smiselni uporabi priporočil Ministrstva za zdravje – Postopek prve obravnave kršitev pacientovih pravic pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), št. 0070-3/2020/48, z dne 7. 5. 2020, smo se zaradi zagotavljanja varnosti vseh udeležencev odločili, da v času širitve epidemije COVID-19 ustnih obravnav in drugih procesnih dejanj, kjer so prisotne osebe, pacienti in drugi udeleženci v neposrednem stiku, ne bomo izvajali. Naroki že razpisani ustnih obravnav se bodo prestavili, vlagatelji pa bodo o novem terminu obveščeni pisno po pošti.

Izjemoma se bodo dejanja izvajala, če bo to zahtevala ali omogočala narava primera (npr. če je pacient v času podaje zahteve in vodenja postopka hospitaliziran v UKC Ljubljana) in je hkrati mogoče zagotoviti vse varnostne ukrepe (zračenje prostora, varnostna razdalja, osebna varovalna oprema, itd.). Pri tem pa bomo upoštevali tudi razpoložljivost zdravstvenega osebja v času zaostrenih razmer in njihovo izpostavljenost virusu v času opravljanja dela.

V vmesnem času pa bodo pristojne osebe UKC Ljubljana izvajala druga procesna dejanja, ki ne zahtevajo neposrednega stika z drugimi udeleženci, če je to glede na vsebino zahteve mogoče (npr. izvedba ustne obravnave brez prisotnosti vlagatelja, ugoditev zahtevi s posredovanjem pisnih pojasnil in odgovorov na vprašanja ipd.).

V primeru, da vlagatelj želi, da se postopek izvede brez njegove prisotnosti ali konča brez ustne obravnave, naj to sporoči v Urad za pritožbe UKC Ljubljana, Vrazov trg 1, 1000 Ljubljana oz. pohvale.pritozbe@kclj.si.

Urad za pritožbe
Univerzitetni klinični center Ljubljana

BV_CerfOznake_EN15224_B