Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

Arhiv obvestil

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

RAZISKAVA MNENJA PACIENTOV

 
  Povečan obseg delovanja urgetnih služb (dopolnjeno 6. 1.) 5.1.2021

Na Internistični prvi pomoči opažamo po praznikih izredno povečan priliv zahtevnih obravnav, kar je sicer značilno za čas po daljših obdobjih prostih dni. Del večjega števila obravnav pripisujemo dejstvu, da so pacienti po praznikih prišli v stik z družinskimi zdravniki, ki so jih napotili na nadaljnjo obravnavo v osrednjo bolnišnico. Ob tem beležimo večje število reanimacij, ki dodatno zadržijo obravnavo manj življensko ogoroženih bolnikov, ter velik priliv bolnikov iz drugih regij. 

Interna klinika je v tem času dodatno obremenjena zaradi prerazporeditve osebja na COVID oddelke in je 70 postelj preusmerila za obravnavo COVID bolnikov. IPP je ob tem prevzel tudi del urgentnih obravnav Infekcijske klinike, ki se lahko tako v največjem obsegu posveča obravnavi COVID bolnikov.  Kljub zagotovljenim dodatnim prostorskim kapacitetam v prostorih ZVD za potrebe urgetnih obravnav nastajajo zastoji, predvsem zaradi kroničnega pomanjkanja prostih kapacitet za sprejem na bolnišnične oddelke Interne klinike.

Zaradi povečanega števila pacientov smo včeraj čez dan 5. januarja zagotovili dodatno ambulato z osebjem. Nato smo ponoči s povečanimi ekipami uspeli obravnavati vse paciente in v tem trenutku ni čakajočih. Gre za dokaz velike predanosti osebja, ki so vsi - od zdravnikov, medicinskih sester in zdravstvene administracije - ostali na delovnih mestih ali priskočili na pomoč.  

Bolnike in njihove svojce še naprej prosimo za potrpežljivost in strpen odnos do zdravstnega osebja, ki je prebivalcem na voljo v pomoč 24 ur dnevno za obravnavo primarno nujnim bolnikom, ki zaradi akutno nastale bolezni ali pa poslabšanja kronične bolezni potrebujejo takojšnjo obravnavo v bolnišnici.