Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

Arhiv obvestil

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

RAZISKAVA MNENJA PACIENTOV

 
  Dolgoročne posledice COVID-19 pri otrocih 21.1.2021

V UKC Ljubljana smo obravnavali več otrok z večorganskim vnetnim sindromom (angl. multisystem inflammatory syndrome in children, MIS-C) in vnetjem drobnih žil, povezanim s COVID-19 (angl. COVID-19 associated vasculitis/vasculopathy). 

Pri MIS-C gre za izrazito težko sistemsko vnetno reakcijo, v sklopu katere so lahko prizadeti različni organski sistemi, najpogosteje srce, prebavila, koža in oči, nekoliko redkeje pa pljuča, ledvice in možgani.

Na Pediatrični kliniki smo do sedaj obravnavali 24 otrok z MIS-C. Vsi otroci so imeli pozitivno serologijo za SARS-CoV-2 s prisotnostjo nevtralizirajočih protiteles. MIS-C se pojavi zaradi prekomernega imunskega odziva. Naši bolniki z MIS-C so bili predhodno zdravi otroci brez kroničnih bolezni. 4 od 24 bolnikov je imelo simptomatsko okužbo s SARS-CoV-2 približno 1 mesec pred začetkom MIS-C. Pri 20/24 (83%) izmed naših bolnikov z MIS-C je okužba s SARS-CoV-2 potekala asimptomatsko in so imeli potrjeno okužbo na osnovi prisotnosti protiteles proti SARS-CoV-2. MIS-C je trenutno v Sloveniji najpogostejša imunsko posredovana (neinfektivna) vnetna bolezen pri otrocih. Hospitalizacija traja približno 14 dni.

MIS-C se pojavi 2-6 tednov po preboleli okužbi s SARS-CoV-2. Podatkov glede dolgotrajnega poteka in možnosti ponovitve trenutno še nimamo. Po podatkih iz literature je smrtnost pri MIS-C 1,5 %. Izmed naših bolnikov so bili trije zdravljeni v intenzivni terapiji, pri vseh bolnikih smo uspeli doseči umiritev vnetja, dolgoročne posledice (predvsem s strani srca) bomo lahko ocenili 6 mesecev od začetka bolezni.

Pri vnetju drobnih žil, povezanem s COVID-19, se najpogosteje pojavijo kožni izpuščaji, redkeje zapleti na drugih organskih sistemih. Vnetje drobnih žil, povezano s COVID-19 smo ugotovili pri 14 otrocih. 20% teh bolnikov je imelo pozitivno serologijo za SARS-CoV-2. Teh izpuščajev prej nismo opažali in skupaj s kolegi iz tujine preučujemo domnevno vzročno povezanost. Za oceni, ali gre za ponavljajočo bolezen imamo trenutno premalo podatkov in so potrebne nadaljnje raziskave.

Pri eni bolnici je po preboleli okužbi s SARS-CoV-2 prišlo do kožnega izpuščaja, odmrtja dela kosti in arterijske hipertenzije. Ta bolnica je imela pozitivno serologijo za SARS-CoV-2.

Besedilo je pripravil prof. dr. Tadej Avčin, dr. med., vodja Službe za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana