Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

Arhiv obvestil

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

RAZISKAVA MNENJA PACIENTOV

 
  Prevzem in uporaba novega sekvenatorja na Pediatrični kliniki  11.3.2021

Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko (KISLD) Pediatrične klinike je prevzel nov sekvenator naslednje generacije NovaSeq 6000, ki omogoča bistveni napredek pri hitrosti in obsegu sekvenciranja. Obstoječa naprava je lahko hkrati analizirala le delček človeškega genoma, novi aparat pa zmore hkrati analizirati celoten genom več deset oseb. Nova naprava tako omogoča bistveno bolj obsežno genetsko diagnostiko otrok z redkimi boleznimi.

DSC_2989_(1).JPG

Do prevzema nove naprave so do 50 obsežnih analiz genoma analizirali v tujini. Pošiljanja vzorcev, ki so potrebni za hitro potrditev in začetek zdravljenja, izven osrednje bolnišnice ne bo več otrebno. Ob tem bodo preiskave bolj natančne in povedne, celoten postopek od odvzema DNA do končne analize pa se zdaj opravlja znotraj Pediatrične klinike. 

 

 

V začetku februarja 2021 je pričel KISLD sodelovati z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano na projektu sledenja virusnim različicam SARS-CoV2. Gre za uresničevanje priporočil Evropske unije v okviru učinkovitega odzivanja na epidemijo Covid-19 . Sodelovanje med KISLD in NLZOH je sprva vzniknilo spontano, saj je KISLD razpolagal z zmogljivimi kapacitetami sekvenciranja (virusne) dednine, NLZOH pa je zaradi povečanih potreb iskal dodatne zmogljivosti znotraj slovenskih ustanov. Sodelovanje se je hitro formalizirano in trenutno NLZOH in KISLD s koordiniranim pristopom opravita analizo več kot 500 vzorcev virusne dedine na teden. Rezultat uspešnega sodelovanja je bilo uspešno sledenje rasti deleža »angleške variante« (B.1.1.7) med obolelimi in identifikacija prvih nosilcev t.i. »južnoafriške« (B.1.351), »nigerijske« (B.1.525). in »brazilske« (P.1) različice virusa v Sloveniji, kar je omogočilo učinkovito in hitro odzivanje pristojnih služb.

V omenjeni projekt se je vključil tudi novi aparat, ki prvenstveno ni bil kupljen za te potrebe. Pri nakupu naprave, na kateri trenutno poteka tako redno delo laboratorija kot izvajanje projekta sledenja virusnim različicam COVID-19,  je UKC Ljubljana združil lastna sredstva ter prispevke raziskovalnega programa ARRS Pediatrične klinike pod vodstvom prof. dr. Tadej Batellina, dr. med.,ter sofinancerjev: Javne agenciji za raziskovalno dejavnost RS preko Paketa 17 za večjo raziskovalno opremo in  Ustanove za pediatrično kliniko, ki je več kot leto dni zbirala prostovoljne prispevke za ta namen.  Večino sredstev za napravo in potrošni material je prispeval UKCL, iz ARRS je bilo zagotovljenih okrog 240.000 tisoč EUR, Ustanova za Pediatrično kliniko je zbrala 127.000 EUR.

Naprava je bila kupljena z javnim naročilom 005612/2020, ki vključuje: (1.999.148,51 EUR  z DDV)

Nakup visokopretočnega genomskega sekvenatorja naslednje generacije (NSG)

Pogarancijsko vzdrževanje visokopretočnega genomskega sekvenatorja naslednje generacije 

Nakup potrošnega materiala potrebnega za petletno uporabo visokopretočnega genomskega sekvenatorja naslednje generacije (NSG) 

O Kliničnem inštitutu za specialno laboratorijsko diagnostiko

Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko Pediatrične klinike opravlja preiskave, ki so ključne pri diagnostiki bolezni, ki se pojavljajo v populaciji otrok in mladostnikov. Laboratorij se razvija vse od prvih začetkov leta 1955, leta 2019 pa je dosegel merila za naziv klinični inštitut. Nabor več kot 300 specialnih preiskav zajema laboratorijske metode, pomembne pri prepoznavi, opredeljevanju in sledenju bolezni, ne samo pri otrocih, ampak tudi pri odraslih. Skupno izvedemo okoli 300.000 preiskav letno, od leta 2018 izvajamo tudi nacionalni program presejalnega testiranja novorojencev.. Številne preiskave izvajamo edini v Sloveniji.

Poleg rednega laboratorijskega dela sodelujemo pri pedagoškem delu za potrebe Pediatrične klinike in UKC Ljubljana pri izobraževanju specializantov, za potrebe Medicinske fakultete in Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani pri izobraževanju študentov na dodiplomskem in podiplomskem študiju ter predajamo znanje v obliki izobraževanj, ki jih organizirajo domača in tuja strokovna združenja.

Na inštitutu je trenutno zaposlenih 32 laboratorijskih strokovnjakov; več kot polovica jih ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 8 zaposlenih ima znanstvene doktorate, 4 pa specializacijo iz medicinske biokemije ali laboratorijske medicinske genetike; 4 zaposleni imajo učiteljski naziv.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je osrednji in največji slovenski javnozdravstveni laboratorij, ki se ukvarja s problematiko varovanja okolja, diagnostično in javnozdravstveno mikrobiološko dejavnostjo, kemijskimi in mikrobiološkimi analizami različnih vrst vzorcev ter z raziskovalno dejavnostjo. V laboratoriju opravljajo storitve za potrebe države, predvsem za potrebe spremljanja javnozdravstvenih dejavnikov ter uradnih in inšpekcijskih nadzorov iz pristojnosti Ministrstva za zdravje, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za okolje in Ministrstva za obrambo. Svoje storitve ponujajo tudi naročnikom na prostem trgu. V sodelovanju z drugimi ustanovami v Sloveniji in tujini sodelujejo pri nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih, aplikativnih in svetovalnih projektih.

NLZOH je organiziran v 5 centrih in skupnih strokovnih službah, s sedežem v Mariboru. Deluje na 8 lokacijah po Sloveniji in sicer v Celju, Ljubljani, Kopru, Kranju, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici in v Novem mestu. V NLZOH je zaposlenih več kot 750 ljudi, od tega jih ima polovica vsaj visoko izobrazbo ter več kot 20 doktorjev znanosti. Zaposleni so prejemniki številnih priznanj za znanstvenoraziskovalna dela in na letni ravni sodelujejo z več kot 8000 partnerji.