Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

Arhiv obvestil

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

RAZISKAVA MNENJA PACIENTOV

 
  Člani sveta na konstitutivni seji izvolili predsednika in podpredsednika sveta 12.5.2021

Svet zavoda UKC Ljubljana je na prvi konstitutivni seji sprejel ugotovitveni sklep o imenovanju in izvolitvi članov Sveta zavoda UKC Ljubljana. 

Kot predstavniki ustanovitelja so bili potrjeni mag. Alenka Bradač, mag. Darko Čander, Nejc Kolmančič, dr. Viljem Kovač, Peter Kramberger in Matjaž Trontelj. Kot predstavniki zaposlenih so bili potrjeni dr. Marko Jug, Martin Čeh in Marko Turenšek. Predstavnik mesta Ljubljana je Rudi Dolšak, predstavnik uporabnikov je Samo Fakin. Člani sveta so soglasno izvolili za predsednika sveta Matjaža Trontlja in za podpredsednika Martina Čeha.

Svet se je seznanil s poročilom o delovanju UKC Ljubljana v času epidemije. Na današnji dan, 12. maja, je v UKC Ljubljana hospitaliziranih 145 Covid bolnikov, med njimi 43 v enotah intenzivne terapije. Zaradi števila bolnikov v enoti intenzivne terapije deluje redna dejavnost zaradi prerazporeditve v manjšem obsegu. Ne glede na epidemijo je UKC Ljubljana izvajal v celoti transplantacijsko dejavnost, med njimi dve transplantaciji pljuč bolnikoma, ki sta bili nujni zaradi posledic bolezni Covid. Velik obseg dejavnosti je lahko potekal zaradi namestitve bolnikov s Covid v začasnih enotah, trenutno v objektu DTS. Predsednik sveta Matjaž Trontelj je v imenu celotnega sveta izrekel izredno zahvalo vsem zaposlenim o bolnišnici za uspešno obvladovanje epidmije. 

Svet zavoda se je seznanil s poročilom o poslovanju v prvih treh mesecih letošnjega leta. Po oceni rezultatov poslovanja je UKC Ljubljana prvo trimesečje leta 2021 zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 8 milijonov evrov. Glavni razlog je povečan obseg stroškov dela iz naslova izplačila dodatkov. V primerjavi s preteklim letom je rezultat boljši za 43,2 %, saj smo v enakem obdobju lani zabeležili 14,2 mio evrov presežka odhodkov nad prihodki. Glavne značilnosti tega obdobja: višja realizacija prihodkov (za 11,7 %) in odhodkov (za 26 %) v primerjavi s preteklim letom, porast prihodkov in odhodkov predvsem zaradi izplačil dodatkov za delo v posebnih pogojih zaradi epidemije covid-19. Obravnavali smo 26.957 bolnikov v hospitalni oskrbi, kar je za 1 % več v primerjavi z enakim obdobjem lani. Opravljenih je bilo 189.271 pregledov v specialistični ambulantni dejavnosti.
 

Po besedah predsednika sveta zavoda Matjaža Trontlja je ta trenutek gotovo na prvem mestu, da zagotavljajo stabilnost javnega zdravstvenega sistema. Glede vodenja zavoda pa je izpostavil, da je v tem zahtevnem času pomembna kontinuiteta in da ni nekih pretresov. Ocenil je, da je bilo imenovanje Golobiča za v. d. generalnega direktorja najboljša rešitev, saj je bil kot predsednik sveta zavoda ves čas vpet tudi v bitko z epidemijo. Kot je poudaril Trontelj, Golobič opravlja funkcijo s polnimi pooblastili.