Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

Arhiv obvestil

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

RAZISKAVA MNENJA PACIENTOV

 
  Prenova Oddelka za radiofarmacijo Klinike za nuklearno medicino 14.7.2021

V avgustu bomo pričeli s prenovo radiofarmacevtske lekarne na Kliniki za nuklearno medicino UKC Ljubljana, ki bo predvidoma trajala do novembra 2021. V času prenovitvenih del ne bo mogoče izvajanje preiskav scintigrafija z označenimi levkociti, scintigrafija z označenimi eritrociti, scintigrafija praznjenja želodca,  PET preiskav z [68Ga] označenimi radiofarmaki ([68Ga]PSMA) in [68Ga]DOTATATE) in urgentnih preiskav (preiskava opravljena isti ali naslednji dan – ventilacijsko-perfuzijska scintigrafija pljuč, scintigrafija skeleta za opredelitev akutnega osteomielitisa).

Zaradi reorganizirane proizvodnje radiofarmakov bo možno izvajati le programsko določene preiskave ob vnaprej določenih terminih. Po dogovoru bo mogoče opraviti perfuzijsko scintigrafijo možganov za diagnostiko možganske smrti (isti ali naslednji dan). Za naročanje hospitalnih bolnikov in posvet je napotitvenim zdravnikom na voljo specialist KNM na T: 01/522-88-39.

V času prenove bomo preiskave z enofotonskimi radiofarmaki stopnje nujnosti zelo hitro, hitro in redno za ambulantne bolnike izvajali v zmanjšanem obsegu, zaradi česar je pričakovati porast čakalnih dob pri nekaterih preiskavah oziroma indikacijah. Večino preiskav izvajajo tudi nuklearnomedicinski oddelki v drugih bolnišnicah v Sloveniji (Onkološki Inštitut Ljubljana, UKC Maribor, SB Celje, SB Šempeter, SB Izola, SB Slovenj Gradec).

PET preiskave z [18F]FDG in [18F]fluoroholinom bomo opravljali kot običajno.

Upoštevajoč predvidene časovne roke prenove z začetkom v avgustu 2021 bomo z dejavnostjo v polnem obsegu ponovno pričeli v novembru 2021.


S spoštovanjem,


Doc. dr. Luka Ležaić, dr.med.
Vodja oddelka za nuklearnomedicinsko diagnostiko

Doc. dr. Katja Zaletel, dr. med.
Predstojnica, Klinika za nuklearno medicino, UKC Ljubljana