Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

Arhiv obvestil

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

RAZISKAVA MNENJA PACIENTOV

 
  Slovenija kot tretja država v EU (in na svetu) z inovativnim zdravilom za zdravljenje holesterola 15.7.2021

V ‌UKC‌ ‌Ljubljana‌ ‌smo‌ ‌konec junija prvič‌ ‌v‌ ‌Sloveniji‌ ‌v‌ ‌novo‌ ‌terapijo‌ ‌za‌ ‌zdravljenje‌ ‌zvišanih‌ ‌vrednosti‌ ‌holesterola‌ ‌vključili‌ tudi ‌slovenske‌ ‌paciente.‌ ‌Deluje‌ ‌drugače‌ ‌kot‌ ‌obstoječa zdravila,‌ ‌ki so namenjena‌ ‌zdravljenju‌ ‌zvišanih‌ ‌vrednosti‌ ‌holesterola,‌ ‌saj‌ ‌preprečuje‌ ‌nastajanje‌ beljakovine‌ ‌PCSK9 v‌ ‌jetrih‌, ‌s‌ ‌čem‌er ‌poveča‌ ‌učinkovitost‌ ‌jeter‌ za ‌odstranjevanje‌ ‌holesterola‌ ‌v obliki lipoproteinov nizke gostote (t.im. LDL)‌ ‌oziroma‌ ‌slabega‌ ‌holesterola iz‌ ‌krvnega‌ ‌obtoka.‌ ‌ ‌

Bolezni‌ ‌srca‌ ‌in‌ ‌žilja‌, prvenstveno tiste, ki jih povzroči ateroskleroza, ‌ostajajo‌ ‌glavni‌ ‌vzrok‌ ‌smrtnosti‌ ‌v‌ razvitem svetu. ‌ ‌Dejstvo, da je hiperholesterolemija eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za  aterosklerozo pomeni tudi ‌potrebo‌ ‌po‌ razvoju ‌inovativnih‌ ‌načinih‌ ‌zdravljenja‌ ‌bolnikov,‌ s katerimi bi bilo mogoče ‌‌doseči‌ ‌ustrezne‌ ‌vrednosti‌ ‌holesterola‌ ‌LDL pri kar največjem številu zelo visoko ogroženih bolnikov.‌ ‌Zmanjšanje‌ ‌tveganja‌ ‌za‌ ‌aterosklerotično pogojene‌ ‌bolezni‌ ‌srca‌ ‌in‌ ‌žilja‌ je ‌sorazmerno‌ ‌z‌ ‌znižanjem‌ ‌holesterola v LDL‌ ‌in‌ ‌dolgotrajnim‌ ‌ohranjanjem‌ ‌znižanih‌ ‌vrednosti.

Evropska‌ ‌komisija‌ ‌je‌ ‌decembra‌ ‌2020‌ ‌odobrila‌ ‌Novartisovo‌ ‌inovativno‌ ‌zdravilo‌ ‌inklisiran‌ ‌za‌ ‌zdravljenje‌ ‌odraslih‌ ‌oseb‌ ‌s‌ ‌primarno‌ ‌hiperholesterolemijo‌ ‌ali‌ ‌mešano‌ ‌dislipidemijo,‌ ‌ki‌ ‌imajo‌ ‌‌kljub‌ ‌zdravljenju‌ ‌z‌ ‌drugimi‌ ‌zdravili‌ ‌za‌ ‌zniževanje‌ ‌ravni‌ ‌lipidov zvišane‌ ‌vrednosti‌ ‌holesterola‌ ‌LDL‌ ‌v‌ ‌krvi‌.‌ ‌Zdravilo‌ v‌ ‌obliki‌ ‌majhne‌ ‌interferenčne‌ ‌RNA‌ ‌(ang.‌ ‌small‌ ‌interfering‌ ‌RNA)‌ ‌je prvo‌ ‌in‌ ‌edino‌ ‌odobreno‌ ‌zdravilo‌,‌ ‌ki‌ ‌z‌ ‌izkoriščanjem‌ ‌enega‌ ‌od‌ ‌naravnih‌ ‌procesov,‌ ‌ki‌ ‌potekajo‌ ‌v‌ ‌telesu‌ ‌(RNA‌ ‌interference),‌ ‌znižuje‌ ‌vrednost‌ ‌holesterola‌ ‌LDL‌.‌ ‌Evropska‌ ‌odobritev‌ ‌zdravila‌ ‌inklisiran‌ ‌avtomatično‌ ‌velja‌ ‌za‌ ‌vse‌ ‌članice‌ ‌EU,‌ ‌tudi‌ ‌Slovenijo.‌ ‌V‌ ‌Sloveniji‌ ‌je‌ ‌zdravilo‌ ‌trenutno‌ ‌v‌ ‌postopku‌ ‌razvrstitve‌ ‌na‌ ‌listo‌ ‌zdravil,‌ ‌ki‌ ‌so‌ ‌financirana‌ ‌iz‌ ‌javnih‌ ‌sredstev

Za‌ ‌bolnike‌ ‌z‌ ‌aterosklerozo‌ in neurejnimi vrednostmi holesterola v LDL ‌je‌ ‌poleg podatkov o učinkovitosti zdravila pomembna‌ tudi‌ ‌informacija‌ ‌o‌ ‌načinu‌ ‌odmerjanja,‌ ‌saj‌ ‌se‌ ‌zdravilo‌ ‌daje v obliki podkožne injekcije‌ vsakih 6 mesecev.‌ ‌Načeloma je mogoče ob ‌dveh‌ ‌odmerkih‌ letno ‌‌režim‌ ‌dajanja zdravila‌ ‌‌prilagodi‌ ‌rednim‌ bolnikovim ‌obiskom‌ ‌‌ ‌pri‌ ‌lečečem zdravniku.‌ ‌Pričakujemo,‌ ‌da‌ ‌se‌ ‌bo‌ ‌s‌ ‌takšnim‌ ‌načinom‌ ‌zdravljenja‌ ‌izboljšala‌ ‌tudi‌ ‌adherenca‌ ‌oz.‌ ‌sodelovanje‌ ‌bolnika‌ ‌pri‌ ‌zdravljenju‌.‌ ‌ Trenutno‌ ‌uveljavljene‌ ‌terapije‌ ‌za‌ ‌zniževanje‌ ‌holesterola‌ ‌LDL‌ ‌zahtevajo‌ ‌redno‌ ‌jemanje‌ ‌oz.‌ ‌aplikacijo‌ ‌zdravil ‌s‌ ‌strani‌ ‌bolnikov‌ ‌doma,‌ ‌kar‌ dokaj pogosto ‌prispeva‌ ‌k‌ ‌slabšemu‌ ‌spoštovanju‌ ‌režima‌ ‌odmerjanja‌ ‌in‌ ‌hkrati‌ ‌ponuja‌ ‌manj‌ ‌možnosti,‌ ‌da‌ ‌bolnik‌ ‌in‌ ‌zdravnik‌ ‌dejavno‌ ‌sodelujeta‌ ‌pri‌ ‌doseganju‌ ‌cilja‌ ‌dolgoročno‌ ‌znižanih‌ ‌vrednosti‌ ‌holesterola‌ ‌LDL.‌ 

Zaradi vsega navedenega pomeni ‌evropska‌ ‌odobritev‌ ‌uporabe zdravila‌ ‌inklisiran‌ ‌pomemben‌ ‌mejnik‌ ‌v‌ ‌zdravljenju‌ ‌zvišanih‌ ‌vrednosti‌ ‌holesterola‌ ‌LDL tudi za slovenske bolnike.‌ ‌

 ‌