Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

Arhiv obvestil

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

RAZISKAVA MNENJA PACIENTOV

 
  Napredno celično zdravilo za personalizirano imunoterapijo kastracijsko odpornega raka prostate 7.9.2021

Raziskovalci petih ustanov (Celica, biomedicinski center, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Univerza v Ljubljani - Medicinska fakulteta Fakulteta za farmacijo ter Zavod za transfuzijsko medicino RS) so razvili in klinično preskusili napredno avtologno celično zdravilo nove generacije za zdravljenje naprednega raka prostate.

PRENESI VIDEO MATERIAL

Rak prostate je pri moških najpogosteje diagnosticirana oblika raka in drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi rakavega obolenja. Bolezen pri skoraj tretjini bolnikov preide v kastracijsko odporno obliko (KORP), kjer rakave celice nadaljujejo razmnoževanje, kljub odtegnitvi hormonov, kar je sicer temeljna oblika zdravljenja napredne faze bolezni.

UKC-Celicno_zdravilo_SHEMA.png

V zadnjem desetletju so v vzponu različne nove, uspešne strategije zdravljenja rakavih bolezni, ki temeljijo na modulaciji imunskega sistema bolnika, t.i. imunoterapije. Vendar pa za zdravljenje raka prostate do danes v Evropi ni dostopno nobeno zdravilo, ki temelji na imunoterapiji.

Slovenski raziskovalci so razvili in v randomizirani klinični študiji preskusili imunoterapevtsko zdravilo za zdravljenje bolnikov z diagnozo KORP. Gre za imunoterapijo s celičnim cepivom. Glavna sestavina zdravila so specializirane imunske celice, t.i. dendritične celice, ki pa so pridobljene iz krvi bolnika in obdelane v laboratoriju. Bolniku prav tako odvzamejo vzorec tumorskih celic in jih v laboratoriju združijo z obdelanimi dendritičnimi celicami s postopkom elektrofuzije, da nastanejo t.i. imunohibridomi (aHyC) – gre za  celice, ki so sedaj sposobne imunskemu sistemu posredovati informacijo o tumorju, ki ga naj imunski sistem uniči. V telesu bolnika se tako ponovno aktivirajo specifični imunski mehanizmi in upočasnijo napredovanje bolezni. Gre za povsem avtologno celično cepivo, izdelano za vsakega bolnika posebej, t.i. personalizirano zdravilo.

Rezultati klinične študije so bili objavljeni v znanstvenem članku z naslovom: Survival of castration-resistant prostate cancer patients treated with dendritic-tumor cell hybridomas is negatively correlated with changes in peripheral blood CD56brightCD16− natural killer cells, z avtorji: Helena H. Chowdhury, Simon Hawlina, Mateja Gabrijel, Saša Trkov Bobnar, Marko Kreft, Gordan Lenart, Marko Cukjati, Andreja Nataša Kopitar, Nataša Kejžar, Alojz Ihan, Luka Ležaič, Marko Grmek, Andrej Kmetec, Matjaž Jeras, Robert Zorec, ki je bil objavljen v prestižni reviji Clinical and Translational Medicine. Zahvalili bi se vsem medicinskim sestram, ki so pomagale pri izvedbi klinične študije, še posebej Urški Naglič in Barbari Rijavec.

Znanstveniki so ugotovili, da je terapija pri bolnikih zavrla porast subpopulacije naravnih celic ubijalk (NK), ki delujejo imuno-regulatorno, izločajo citokine in imajo tudi prometastatsko vlogo. Skladno s temi ugotovitvami je bilo med preminulimi bolniki preživetje izrazito daljše pri tistih, ki se jim je ta subpopulacija celic NK manj povečala v periferni krvi. Celokupno preživetje bolnikov, zdravljenih z aHyC, je bilo 58,5 mesecev, kar glede na podatke iz literature predstavlja 16 mesecev daljše preživetje. Bolniki, ki so prejeli aHyC, so v povprečju tudi kasneje in v manjšem deležu potrebovali nadaljnje zdravljenje s konvencionalno protitumorsko terapijo.

Običajno imajo zdravila za raka tudi neželene učinke. Pomembno je omeniti, da pri bolnikih v omenjeni študiji ni bilo zaznati resnih neželenih stranskih učinkov. Šlo je le za simptome, podobe blažji gripi, ki pa so se pojavili le pri manjšem deležu bolnikov.

Imunoterapija z aHyC bi lahko predstavljala nov terapevtski pristop pri zdravljenju bolnikov s KORP. Spremembe subpopulacije celic NK v periferni krvi imajo tudi prognostično vrednost pri spremljanju te bolezni. Poleg tega pa se odpira možnost, da se nova tehnologija priprave imunohibridomov aHyC z elektrofuzijo (HybriCure) uporabi tudi za zdravljenje drugih oblik solidnih tumorjev, predvsem v predmetastatski fazi bolezni.

Glede na zapleteno pripravo, logistične ovire in kratko življenjsko dobo (nekaj ur), bi zdravilo aHyC lahko začeli uporabljati že v kratkem. Od leta 2009 je v EU v veljavi nova zakonodaja na področju bioloških zdravil - naprednih oblik zdravljenja, kamor aHyC sodi. Takšno zdravljenje je mogoče predpisovati po t.i. »bolnišnični izjemi«, s t.i. ne-rutinsko pripravo zdravila.