Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

Čakalne dobe, ordinacijski časi

 

Naročanje

 

Navodila in priporočila

 

Otroci in starši

 

Pomoč in podpora

 

Vaše pravice in dolžnosti

 

Svet pacientov

 

Plačevanje zdravstvenih storitev

 

Samoplačniške storitve

 

Delo UKC Ljubljana v času epidemije

 

Samoplačniško testiranje COVID 19

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

RAZISKAVA MNENJA PACIENTOV

 

Kolikšen je bil izpad zdravstvenih dejavnosti v času epidemije?

V obdobju epidemije je prišlo do izpada 6.324 hospitalizacij akutne bolnišnične obravnave, 1.080 hospitalizacij elektivnih posegov, 22.002 ambulantnih prvih pregledov ter 35.401 ambulantne diagnostike, 1.334 neakutne bolnišnične obravnave in 3.459 drugih obravnav.

Več na: https://www.kclj.si/index.php?dir=/pacienti_in_obiskovalci/obvestila&id=5577

Kakšen je bil vpliv epidemije na čakalne vrste?

Glede na zmanjšan obseg storitev v času epidemije smo natančno pregledali čakalne vrste in lahko ugotovimo, da na 30. 6. 2020  v čakalnih vrstah UKC Ljubljana čaka 11 tisoč pacientov manj kot na 31. 12. 2019. To je zgodilo zaradi izvajanja telefoničnih konzultacij - preklicali smo veliko število pacientov, pri čemer smo ugotovili, da nekateri ne potrebujejo več storitve ali so jo že opravili. Prečistili smo čakalne vrste in lahko ugotovimo, da so 10-12% krajše kot pred epidemijo. V tem času pa so se podaljšala čakalne vrste nedopustno čakajočih za tisoč oseb oziroma dobra 2 odstotka. Če bi želeli na nivoju UKC Ljubljana odpraviti čakalne vrste, daljše od dovoljenih, bi potrebovali dodanih 20 milijonov evrov. 

Hkrati poudarjamo, da zaradi večje varnosti (zračenje, manjše število obravnav v enakem delovnem času) ugotavljamo na letnem nivoju dodatnih 11 milijonov evrov stroškov ob hkratnem zmanjšanem obsegu programa, zato apeliramo na ZZZS, da se cene prilagodijo. Opisani višji stroški so nastali zaradi novega standarda - in posledično daljših teminov za pregled pacienta (5-10 minut za zračenje), osebne varovalne opreme in dodatnega čiščenja ter razkuževanja. 

Koliko zaposlenih v UKC Ljubljana je prejelo dodatek za delo v času epidemije?

Dodatek za mesec marec je prejelo 7.217 zaposlenih. Dodatek za mesec april je prejelo 7.104 zaposlenih. Dodatek za maj je prejelo zaposlenih 7.608.

Za mesec marec je bil dodatek  po kolektivni pogodbi v višini 65%  izplačan v višini 4.358.256,43 EUR bruto bruto, dodatek po ZIUZEOP je bil izplačan v višini  1.258.480,72 EUR bruto bruto. Skupni znesek znaša 5.616.737,15 EUR bruto bruto.

Za mesec april je bil dodatek  po kolektivni pogodbi v višini 65%  izplačan v višini 7.025.396,69 EUR bruto bruto, dodatek po ZIUZEOP je bil izplačan v višini 1.990.885,69 EUR bruto bruto. Skupni znesek znaša 9.016.282,38 EUR bruto bruto.

Za mesec maj je bil dodatek  po kolektivni pogodbi v višini 65%  izplačan v višini 8.610.183,38 EUR bruto bruto, dodatek po ZIUZEOP je bil izplačan v višini 2.027.531,20 EUR bruto bruto. Skupni znesek znaša 10.637.714,58 EUR bruto bruto.

Koliko COVID bolnikov je bilo sprejetih v UKC Ljubljana?

Do 28. 8. smo sprejeli v bolnišnico 226 COVID bolnikov, 47 jih je potrebovalo intenzivno zdravljenje. Ob marca do konca julija smo opravili 11.683 odvzemov COVID brisov, ki jih testira Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete. 

Povprečna ležalna doba COVID bolnika je bila 16,4 dni, povprečna ležalna doba bolnika v UKC Ljubljana v letu 2019 je bila 6,0 dni.

Več na: https://www.kclj.si/index.php?dir=/pacienti_in_obiskovalci/obvestila&id=5620

S koliko ventilatorji je razpolagal UKC Ljubljana?

Na dan 13. marec 2020 je bila skupna številka ventilatorjev (tudi otroški, otroški do 30 kg, otroški transportni, ventilatorji z možnostjo transporta in ventilatorji za kratkotrajne ventilacije) 243.

Številka se je nato spreminjala dnevno zaradi dobav opreme, naročene s strani UKC Ljubljana in Državnih blagovnih rezerv.

Sredi junija je bilo skupno število ventilatorjev 289, od tega je za potrebe COVID 19 po oceni stroke primernih 171 (med njimi 18 otroških). 

Konec avgusta je bilo skupno število ventilatorjev 322, od tega je za potrebe COVID 19 po oceni stroke primernih 204 (med njimi 18 otroških). 

Koliko ventilatorjev je bilo naročenih za potrebe COVID19?

UKC Ljubljana je sklenil dogovor o nakupu naslednjih ventilatorjev:

12. 3. 2020: 50 kom Hamilton C6, dobavitelj Framed d.o.o., cena 44.890€ + DDV

14. 3. 2020: 54 kom Sternmed Vento 62, dobavitelj Geneplanet diagnostika d.o.o., cena 39.500 € + DDV 

14., 15. 17. 3. 2020: 3 kom Lowenstein Elisa, dobavitelj Ram2 d.o.o. skupna cena treh 91.322 € + DDV

Koliko ventilatorjev je UKC Ljubljana prejel s strani države in zakaj se uporabljajo?

Deset ventilatorjov SiriusMed R30 je bilo dobavljenih UKC Ljubljana s strani države in so prišli v UKC Ljubljana v času Covid epidemije. Prvič smo ga uporabili na ne-Covid bolniku, ki je bil že v fazi odvajanja od ventilatorja. Trenutno so pripravljeni za primer pomanjkanja bolj zmogljivih ventilatorjev.

Koliko intenzivnih postelj  za zdravljenje bolnikov s COVID 19 ima UKC Ljubljana? 

Število postelj se je prilagajalo potrebam, kar pomeni, da so se v času največjega števila COVID bolnikov zapirali drugi oddelki na način, da je bilo vedno za primer večjega obsega prostih približno deset postelj. V začetku aprila smo imeli hospitaliziranih 59 bolnikov in tedaj so bile pripravljene postelje do skupaj 70 bolnikov, od tega 20 na ortopedski kliniki.

Ali je na voljo dovolj zaščitne opreme in za koliko časa? Koliko dodatnih stroškov ima z njo bolnišnica? Kakšne so cene, kdo so dobavitelji? 

Okvirno ocenjujemo, da porabimo v UKC Ljubljana 100 tisoč kirurških mask tedensko (odvisno od števila zaposlenih v službi, števila opravljenih pregledov in posegov,…). Ocenjujemo, da mesečno porabimo zaradi COVID za okvirno 100 tisoč evrov dodatne osebne varovalne opreme (maske, plašči, rokavice in ostala osebna varovalna oprema), kar je strošek, ki ni pokrit s strani ZZZS.

Časovno je zalogo težko opredeliti glede za težko predvidiljiv razvoj epidemije, vsekakor pa zaloge pri nas in zagarantirane zaloge pri dobaviteljih zadostujejo za redno delo in pričakovano porabo za 3 mesece.

V začetku junija smo sklenili okvirni sporazum o predvideni dobavi kirurških mask.

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_pogodbe=156352&id_obrazec=269966

 

 

BV_CerfOznake_EN15224_B