Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

Čakalne dobe, ordinacijski časi

 

Naročanje

 

Splošno o naročanju

 

Odpoved termina

 

Opisi klinik

 

Navodila in priporočila

 

Otroci in starši

 

Pomoč in podpora

 

Vaše pravice in dolžnosti

 

Svet pacientov

 

Plačevanje zdravstvenih storitev

 

Samoplačniške storitve

 

Samoplačniško testiranje COVID 19

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

RAZISKAVA MNENJA PACIENTOV

 

CEPLJENJE

 

odpoved termina in prenaročanje


Na osnovi Zakona o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, št. 55/2017) in Pravilnika o naročanju in upravljanju s čakalnimi seznami ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur. l. RS, 3/2018) ter Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, vas vljudno prosimo, da upoštevate naslednja navodila:

ODPOVED TERMINA

Brez navajanja razlogov lahko odpoveste termin najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno.

Poznejša odpoved termina je dopustna le iz vaših objektivnih razlogov, pri čemer ste dolžni razlog za odpoved sporočiti pisno. Objektivni razlogi so:

  • nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
  • nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
  • smrt ožjega družinskega člana pacienta.

Po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru vaših objektivnih razlogov.

Če na določen termin izvedbe zdravstvene storitve ne boste prišli oz. termina ne boste odpovedali v skladu s prejšnjim odstavkom (neopravičena odsotnost), smo vas dolžni črtati s čakalnega seznama, pri čemer bo vaša napotna listina prenehala veljati. Na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri nas se lahko znova uvrstite šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem ste bili neopravičeno odsotni.
 

VELJAVNOST NAPOTNE LISTINE

Roki za predložitev napotne listine so vezani na stopnjo nujnosti in sicer morate napotno listino za prvi pregled predložiti oz. se naročiti na zdravstveno storitev najkasneje:

  • nujno- v 24 urah oziroma najkasneje naslednji dan,
  • zelo hitro - v 5 dneh,
  • hitro ali redno - v 14 dneh

od izdaje napotne listine.

Če napotne listine ne boste predložili v zahtevanih rokih, vas ne moremo uvrstiti na čakalni seznam in opraviti zdravstvene storitve.

Tudi pred prihodom na kontrolni pregled preverite veljavnost napotnice. Podatek je razviden na izvidu zadnjega pregleda. Kontrolni pregled brez napotnice je skladno z osmo točko drugega odstavka 252. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja obravnavan kot samoplačniška storitev.