Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

Čakalne dobe, ordinacijski časi

 

Naročanje

 

Splošno o naročanju

• eNaročanje

 

Odpoved termina

 

Opisi klinik

 

Navodila in priporočila

 

Otroci in starši

 

Pomoč in podpora

 

Vaše pravice in dolžnosti

 

Svet pacientov

 

Plačevanje zdravstvenih storitev

 

Samoplačniške storitve

 

Samoplačniško testiranje COVID 19

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

RAZISKAVA MNENJA PACIENTOV

 

CEPLJENJE

 

SplošnO o naročanju

Na zdravstveno storitev za katero je bila izdana napotna listina (potrdilo o izdani eNapotnici ali delovni nalog) se lahko pacient v UKC Ljubljana naroči na več načinov:

  1. osebno med ordinacijskim časom,
  2. po pošti,
  3. po telefonu, v okviru ordinacijskega časa in
  4. elektronsko preko sistema eNaročanje, elektronske pošte ali spletne strani.

Pacient se na zdravstveno storitev lahko naroči:

  • sam (preko sistema eNaročanje),
  • lahko ga naroči izvajalec (osebni zdravnik, specialist), ki mu je izdal napotno listino,
  • ali pa se naroči direktno pri izvajalcu, kamor se želi naročiti, pri čemer lahko uporabi vse načine naročanja, ki jih ta omogoča.

Pri naročanju pacient potrebuje številko elektronske napotnice in številko zdravstvenega zavarovanja.

Podatki o naročanju na določeni kliniki se nahajajo na straneh klinik in oddelkov.

NAROČANJE PO POŠTI

V primeru, da se želite naročiti na zdravstveno storitev po pošti, vas prosimo, da s priporočeno pošto pošljete napotno listino in vaše kontaktne podatke na naslov, ki je naveden na strani za naročanje za posamezno ambulanto na ustrezni kliniki oziroma inštitutu. Po potrebi priložite še zadnje izvide vašega zdravstvenega stanja.

Praviloma se vse napotne listine triažirajo (zaradi pravilnega uvrščanja pacientov na čakalni seznam glede na stopnjo nujnosti), zato boste o točnem datumu in času pregleda oziroma preiskave obveščeni v zakonsko določenem roku.

NAROČANJE PO TELEFONU

Naročanje na zdravstveno storitev po telefonu poteka v okviru ordinacijskega časa posamezne ambulante. Čas naročanja je naveden na strani za naročanje za vsako ambulanto na kliniki ali inštitutu posebej.

Pred klicem si prosim pripravite napotno listino in kartico zdravstvenega zavarovanja, da boste lahko osebi za naročanje sporočili potrebne podatke. Zaradi pravilnega uvrščanja pacientov na čakalni seznam, se praviloma vse napotne listine triažirajo, zato boste ob naročilu najverjetneje obveščeni le o predvidenem datumu pregleda oziroma preiskave. O točenem datumu in času vas bomo obvestili naknadno v zakonsko določenem roku.

Izven ordinacijskega časa naročanje po telefonu ni mogoče. V ta namen je v večini primerov vključen avtomatski odzivnik, ki vas bo obvestil o času naročanja po telefonu in drugih načinih naročanja.

ELEKTRONSKO NAROČANJE

Elektronsko naročanje lahko poteka na več načinov:

  • preko elektronske pošte,
  • preko spletne strani izvajalca ali
  • preko e-Naročanja.

Naročanje po elektronski pošti poteka na elektronski naslov za naročanje, ki je naveden pri podatkih za naročanje na posamezni kliniki, inštitutu ali ambulanti. Skenirano napotno listino ali podatke iz napotne listine (številka eNapotnice in številka zdravstvenega zavarovanja) nam pošljite na navedeni elektronski naslov. Po triaži napotne listine vas bomo obvestili o točnem datumu in času pregleda oziroma preiskave.

OPOZORILO: Vsebina elektronske pošte na poti med pošiljateljem in naslovnikom ni varovana.

E-NAROČANJE

V okviru nacionalnega projekta eZdravje je bila vzpostavljena informacijska rešitev eNaročanje  z možnostjo izbire izvajalca glede na najugodnejši termin ali lokacijo ter učinkovito obveščanje o terminih pregleda in morebitnih spremembah termina.

eNaročanje omogoča napotovanje in naročanje pacienta s primarne na sekundarno in terciarno zdravstveno raven ali naročanje znotraj sekundarne in terciarne zdravstvene ravni.

V okviru projekta eZdravje je tako vzpostavljen spletni portal zVem (zdravje - Vse na Enem Mestu), ki med drugim omogoča pacientom  tudi dostop do eNaročanja.

Spletni portal zVem omogoča eNaročanje z uporabo in brez uporabe kvalificiranega digitalnega potrdila (KDP). V povezavi je opisan postopek eNaročanja brez KDP, na koncu dokumenta pa tudi eNaročanje skozi portal zVem, ki zahteva KDP.