Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

Čakalne dobe, ordinacijski časi

 

Naročanje

 

Splošno o naročanju

• eNaročanje

 

Odpoved termina

 

Opisi klinik

 

Navodila in priporočila

 

Otroci in starši

 

Pomoč in podpora

 

Vaše pravice in dolžnosti

 

Svet pacientov

 

Plačevanje zdravstvenih storitev

 

Samoplačniške storitve

 

Samoplačniško testiranje COVID 19

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

RAZISKAVA MNENJA PACIENTOV

 

E-NAROČANJE

V okviru nacionalnega projekta eZdravje je bila vzpostavljena informacijska rešitev eNaročanje z namenom učinkovitejšega naročanja na zdravstvene storitve. eNaročanje prinaša pacientom pregled nad čakalnim dobami pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti (javni zdravstveni zavodi in koncesionarji), možnost izbire izvajalca glede na najugodnejši termin ali lokacijo ter učinkovito obveščanje o terminih pregleda in morebitnih spremembah termina.

eNaročanje omogoča napotovanje in naročanje pacienta s primarne na sekundarno in terciarno zdravstveno raven ali naročanje znotraj sekundarne in terciarne zdravstvene ravni.

eNaročanje  je možno le za določen nabor zdravstvenih storitev.  Na Potrdilu o izdani eNapotnici se nahaja informacija o tem, ali je za storitev omogočeno elektronsko naročanje. Ta informacija je veljavna le v trenutku izpisa potrdila.

V okviru projekta eZdravje je vzpostavljen spletni portal zVem (zdravje - Vse na Enem Mestu), ki med drugim omogoča pacientom  tudi

dostop do eNaročanja.

Spletni portal zVem omogoča eNaročanje tako z uporabo kot tudi brez uporabe kvalificiranega digitalnega potrdila (KDP). V povezavi je opisan postopek eNaročanja brez KDP, na koncu dokumenta pa tudi eNaročanje skozi portal zVem, ki zahteva KDP.

Vkolikor se pacient sam ne bi znal vpisati v določen čakalni seznam na podlagi izdane eNapotnice, je Ministrstvo za zdravje organiziralo center za pomoč uporabnikom pri naročanju na zdravstvene storitve, ki je dosegljiv na: