Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

Čakalne dobe, ordinacijski časi

 

Naročanje

 

Navodila in priporočila

 

Otroci in starši

 

Pomoč in podpora

 

Vaše pravice in dolžnosti

 

Svet pacientov

 

Plačevanje zdravstvenih storitev

 

Samoplačniške storitve

 

Samoplačniško testiranje COVID 19

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

RAZISKAVA MNENJA PACIENTOV

 

CEPLJENJE

 

za zdravje in dobro počutje otrok

Zaposleni v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana razumemo, da je obdobje, ko so naši otroci bolni in moramo njihovo zdravstveno oskrbo prepustiti strokovnjakom, vedno težko. Po naših najboljših močeh se trudimo, da je bivanje naših najmlajših in njihovih skrbnikov čim manj stresno. Nekaj koristnih informacij, ki bodo prav tako prispevale k boljšem počutju otrok, si lahko preberete v nadaljevanju.

Splošni napotki in nasveti

Otrok naj ima vedno pri sebi svojo najljubšo igračo (»ninico«) in dudo, če jo uporablja.

Otrok naj v času zdravljenja brez dogovora z zdravnikom ali medicinsko sestro ne zapusti bolniškega oddelka niti sam niti s starši.

Otrok do 15. leta starosti ne odpuščamo iz bolnišnice brez spremstva staršev ali skrbnikov.

Za otroke do 15. leta starosti boste starši ali skrbniki podpisali privolitev za vse postopke in posege zdravstvene obravnave v našem zavodu.

TOM telefon – Telefon za otroke in mladostnike
T: 116 111 (od 12.00 ure do 20.00 ure, klic je brezplačen in anonimen)
Spletna klepetalnica in e-pošta: www.e-tom.si

Svojci

Doječa mama

V UKC Ljubljana omogočamo doječim materam sprejem na oddelek skupaj z otrokom. O tem se lahko dogovorite z zdravnikom v sprejemni ambulanti.

Starši spremljevalci

Eden od staršev ima pravico sobivanja v bolnišnici z bolnim otrokom do njegovega dopolnjenega 14. leta starosti. V primeru, da je potrebno usposabljanje enega od staršev za poznejšo rehabilitacijo otroka na domu, se o sprejemu starša spremljevalca za ves dan in noč dogovorite z lečečim zdravnikom. Za sprejem ni potrebna napotnica.

Starši spremljevalci - samoplačniki

Po dopolnjenem 14. letu starosti obstaja možnost, da ste na oddelek sprejeti kot spremljevalec samoplačnik. V tem primeru plačate stroške bivanja in prehrane v bolnišnici. Informacijo o višini plačila navajamo v nadaljevanju. 

Sobivanje staršev z otroki

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavoarovanju (ZZVZZ-O), ki velja od 17. 4. 2021 dalje je mogoče pravico do sobivanja uveljavljati do vključno 14. leta otrokove starosti v breme obveznega zdravsvenega zavarovanja. 

Povezavo do ZZZS strani: https://zavezanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azap/nadomestilo-place-med-zacasno-zadrzanostjo-od-dela/Pravica-do-nadomestila-place-zaradi-sobivanja-n/nadomestilo-po-dolocbah-ZZVZZ/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivTxNDTy8gg18_YMMzQ0Cjf0dzZ38fAwMTI31C7IdFQGm3h5o/

Sobivanje zagotavljamo v vsakem primeru, razen v času omejenih prostorskih zmogljivosti ali drugih utemeljenih razlogov.

Še posebej vzpodbujamo, da z novorojenčki ostajajo mamice. Če se odločijo, da ne bodo sobivale, ali novorojenček potrebuje počitek in nego, morajo to odločitev potrditi s podpisom. V primeru, da postelja za mamo ni na voljo in nekdo redno vozi materino mleko v bolnišnico, stroške transporta povrne izvajalec zdravstvenih storitev.

Starši, ki želijo sobivati ob otroku, ki je starejši od 14 let, morajo namestitev in prehrano plačati v skladu s Pravilnikom o višini materialnih stroškov nastanitve pri izvajalcu zdravstvenih storitev, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje 2008. So torej samoplačniki. Starši, ki so sprejeti zaradi usposabljanja za nadaljnjo rehabilitacijo na domu, doplačajo le 30 % samoplačniške cene spremljevalca.

Cene nastanitve in prehrane so navedene v Ceniku UKCL in ne presegajo 20 evrov na dan. 

 

Možnost nastanitve in prehrane Cena
Nočitev in celodnevna prehrana enega od staršev 
Nočitev z zajtrkom enega od staršev ali skrbnikov 
Nočitev z zajtrkom in večerjo enega od staršev ali skrbnikov 
Zajtrk 
Kosilo 
Večerja 
Celodnevna prehrana 
Nočitev na zasilnem ležišču (ležalniku) 
Nočitev na zasilnem ležišču z zajtrkom 

20 €
11,89 €
15,24 €
1,72 €
4,76 €
3,35 €
9,83 €
5,84 €
7,56 €

Prosimo starše, da se oglasijo v fakturnem oddelku Pediatrične klinike (vsak delovni dan med 7. in 15., po 15. uri, preko vikendov in praznikov pa v sprejemnI ambulanti), da poravnajo račun prek POS terminala. Če račun ne bo poravnan na dan odpusta iz bolnišnice, bomo staršem poslali račun po pošti. Morebitna vprašanja v zvezi s Pravilnikom o višini materialnih stroškov nastanitve pri izvajalcu zdravstvenih storitev posredujte na upravo pred odpustom iz bolnišnice E: uprava.pk@kclj.si.

Starše obvezno sprejmemo v sprejemni pisarni isti dan, ko se odločijo za sobivanje preko noči tudi zaradi varnosti v primerih evakuacije. Sobivanje enega od staršev ali skrbnikov čez dan brez prehrane je brezplačno za vse, ki so ob otroku.  

Dodatno obstaja tudi možnost nastanitve v prostorih župnišča pri cerkvi sv. Petra. Kontakt: Bolnišnični duhovnik UKC Ljubljana
T: (01) 232 04 49
E: bolniska.zupnija@rkc.si

Sobivanje predvsem koristi otroku, odgovore na vaša vprašanja boste prejeli pri osebju na oddelku. Radi vam bomo ustregli. Starši se lahko o brezplačni nastanitvi dogovorijo na Kliničnem oddelku za otroško hematologijo in onkologijo, ki razpolaga z dvema stanovanjskima enotama v Ljubljani.
 

Posodobljeno: 21.04.2023