Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

Čakalne dobe, ordinacijski časi

 

Naročanje

 

Navodila in priporočila

 

Otroci in starši

 

Pomoč in podpora

 

Vaše pravice in dolžnosti

 

Svet pacientov

 

Plačevanje zdravstvenih storitev

 

Samoplačniške storitve

 

Samoplačniško testiranje COVID 19

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

RAZISKAVA MNENJA PACIENTOV

 

CEPLJENJE

 

Načini plačevanja zdravstvenih storitev

Za zdravstvene storitve ni doplačil, če imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje in dodatno prostovoljno zavarovanje, razen če gre za nadstandardne storitve.

Če imate urejeno le obvezno zdravstveno zavarovanje, nimate pa prostovoljnega in doplačil niste oproščeni, je treba še pred sprejemom plačati razliko do polne vrednosti zdravljenja.

Natančeneje o obsegu pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja obvešča  ZZZS na svoji spletni strani.

Blagajna

Blagajniško mesto UKC Ljubljana, ki posluje z gotovino, deluje v okviru finančne službe, Blagajna in se nahaja v glavni stavbi UKC Ljubljana, Zaloška cesta 7.

Prostor blagajne je med prehodom iz glavne avle v razstavišče UKC Ljubljana, uradne ure na tej lokaciji so od ponedeljka do petka, od 8. do 15. ure.

Če nimate urejenega obveznega zavarovanja niti dodatnega prostovoljnega zavarovanja, vas bomo obravnavali kot samoplačnika; znesek po predračunu je potrebno plačati že pred sprejemom, ob odpustu pa razliko glede na končni znesek zdravljenja.

Starši spremljevalci-samoplačniki

Po dopolnjenem šestem letu starosti obstaja možnost, da ste na oddelek sprejeti kot spremljevalec-samoplačnik. Sprejem je odvisen od prostorskih možnosti posamezne klinike ali oddelka. O tem se dogovorite z zdravnikom v sprejemni ambulanti. V tem primeru plačate stroške bivanja in prehrane v bolnišnici. Informacijo o višini in načinu plačila boste dobili ob sprejemu, poravnate jih na blagajni.

Izjeme

V primerih nujne medicinske pomoči in nujnega zdravljenja boste v bolnišnico sprejeti tudi brez kartice zdravstvenega zavarovanja.

Doplačil so oproščeni:

  • otroci, dijaki in študentje za vse storitve iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,
  • drugi zavarovanci za zdravljenje nekaterih bolezni, poškodb pri delu in poklicnih bolezni, ženske v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju družine, kontracepcijo in porodom, v primeru nujne medicinske pomoči, vključno z nujnim zdravljenjem.