Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

Čakalne dobe, ordinacijski časi

 

Naročanje

 

Navodila in priporočila

 

Otroci in starši

 

Pomoč in podpora

 

Vaše pravice in dolžnosti

 

Vaše pravice

 

Vaše dolžnosti

 

Svet pacientov

 

Plačevanje zdravstvenih storitev

 

Samoplačniške storitve

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

RAZISKAVA MNENJA PACIENTOV

 

Vaše pravice

Zakon o pacientovih pravicah je bil sprejet 2008, leta 2017 pa še novela Zakona o pacientovih pravicah. Vaše pravice so na kratko predstavljene v nadaljevanju, več o noveli zakona najdete na strani Ministrstva za zdravje.

Pacientove pravice so:

 •  pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev,
 •  pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi,
 •  pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev,
 •  pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe,
 •  pravica do spoštovanja pacientovega časa,
 •  pravica do obveščenosti in sodelovanja,
 •  pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju,
 •  pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje,
 •  pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja,
 •  pravica do drugega mnenja,
 •  pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo,
 •  pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
 •  pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic,
 •  pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.

Več o pravicah pacientov s težavami v duševnem zdravju in način njihovega uveljavljanja si lahko preberete v Zakonu o duševnem zdravju (Ur. l. RS, št. 77/2008).

Pravice otrok

Na prvi evropski konferenci za pravice otrok v bolnišnici leta 1988 je bila sprejeta Magna charta, Konvencija o otrokovih pravicah pa na Generalni skupščini Organizacije Združenih narodov leta 1989. Med temeljnimi pravicami poudarjata tudi otrokovo pravico do najvišje ravni zdravstvenih standardov in storitev v ustanovah za zdravljenje bolezni in zdravstveno rehabilitacijo.

Pravice otrok (8. člen):

 • zdravstvena oskrba otrok naj poteka ustrezno njihovi starosti in zdravstvenemu stanju:
  • na otroških oddelkih, razen če to iz objektivnih razlogov ni mogoče,
  • brez nepotrebnih zdravstvenih posegov in dejanj, ki bi lahko povzročili telesno ali čustveno stisko otrok,
  • tako, da se zagotavlja zadovoljevanje čustvenih in telesnih potreb otrok, in
  • tako, da se zagotavlja možnosti za sprostitev, igro in izobraževanje otrok.
 • Otroci imajo v času stacionarne in druge zdravstvene oskrbe pravico do stalnega spremstva enega od staršev ali druge osebe, ki skrbi za otroka, razen če so podani razlogi, zaradi katerih to ne bi bilo v otrokovo korist.

Zastopnik pacientovih pravic

Pacient se lahko kadar koli obrne na enega od zastopnikov pacientovih pravic, ki mu svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po ZPacP.

Zastopnik pacientovih pravic lahko pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic glede zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

Zastopniki pacientovih pravic za ljubljansko regijo so:

 • Duša Hlade Zore, uradne ure ima ob ponedeljkih od 8.00 do 15.00 in ob torkih od 8.00 do 13.00 v pisarni Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana na Zaloški 29 v Ljubljani.
  T: 01/542 32 85
  E: dusa.zore@zzv-lj.si
 • Mojca Mahkota, ki ima uradne ure vsak torek od 13.00 do 19.00 in sredo od 08.30 do 14.30 v pisarni Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana na Zaloški 29 v Ljubljani.
  T: 01/542 32 85,
  E:  mojca.mahkota(at)nijz.si
 • Melina Omrzel Petek , uradne ure ima ob ponedeljkih od 14.00 do 20.00 ter ob torkih in sredah od 17.00 do 20.00 v pisarni Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, enota Zasavje, Novi dom 11, Hrastnik.
  T: 03/56 46 471
  E: melina.omrzel.petek@zzv-lj.si

 

 

BV_CerfOznake_EN15224_B