Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

Pritožbe

 

Kontaktni podatki

 

Zadovoljstvo pacientov

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

RAZISKAVA MNENJA PACIENTOV

 

CEPLJENJE

 

Postopek obravnave pohval

Postopek obravnave pohval poteka na neformalen način. Pohvalo lahko naslovite na Urad na naslednje načine:

  • po pošti: Urad za pohvale in pritožbe UKCL, Zaloška 2, 000 Ljubljana,
  • po elektronski pošti E: pohvale.pritozbe@kclj.si,
  • po telefonu T: (01) 522 21 82.

Če je pohvala nerazločna, nejasna ali pa se iz nje ne zna razbrati vsebine, pošiljatelja zaprosimo za dopolnitev. Če je pohvala anonimna, takšno pohvalo obravnavamo enako, kot če bi bil pošiljatelj znan. Če je pohvala razločna, jasna, iz nje pa se da razbrati vsebino, jo posredujemo vodstvu organizacijske enote z navodilom, da z njo seznanijo zaposlene, na katere se nanaša.

Pohvale v vednost vselej pošljemo tudi vodstvu UKCL ter Službi za odnose z javnostmi. Pred posredovanjem pohvale pošiljatelja seznanimo s tem, da smo pohvalo prejeli in jo posredovali odgovornim osebam, ki bodo z vsebino pohvale seznanile vse, na katere se nanaša. Pohval zaradi varstva osebnih podatkov ne objavljamo javno ali v internih glasilih, razen v primeru, ko pošiljatelj pohvale s tem izrecno soglaša. V nadaljevanju je nekaj pohval, ki smo jih prejeli, z objavo katerih ste se, dragi pacienti in obiskovalci, tudi strinjali.