Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

RAZISKAVA MNENJA PACIENTOV

 

CEPLJENJE

 

Pomembni kontaktni podatki

Splošne kontaktne točke

T: (01) 522 50 50
F: (01) 522 24 82
E: gp.ukc@kclj.si

Elektronski naslov gp.ukc@kclj.si je namenjen vsem, ki imajo kakršnokoli splošno vprašanje v zvezi z UKC Ljubljana. 

Če iščete kontaktne podatke določene klinike ali oddelka, jih poiščite na straneh klinik in oddelkov.

Odnosi z javnostmi

Za novinarska vprašanja smo dosegljivi na skupnem naslovu soj@kclj.si .

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov 

Sonja Štramec Nemec
E: gdpr@kclj.si

Urad za pohvale in varstvo pacientovih pravic

Vprašanja povezana s pritožbami in pohvalami pacientov in njihovih svojcev glede zdravstvene obravnave v UKC Ljubljana naslovite na: 

Urad za pohvale in varstvo pacientovih pravic
Zaloška cesta 2
1525 Ljubljana
T: (01) 522 21 82
E: pohvale.pritozbe@kclj.si

Reklamacije računov

Reklamacije izdanih računov za zdravstvene storitve, lahko oddate pisno, na naslov:

UKC Ljubljana
Oddelek obračuna storitev, reklamacij in izterjave
Vrazov trg 1
1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov reklamacije.racunov@kclj.si.

Kontakt:

T: (01) 522 25 73
T: (01) 522 29 42
T: (01) 522 29 27
F: (01) 522 21 59
E: reklamacije.racunov@kclj.si

Urgenca UKCL

Urgentni kirurški blok

V Urgentnem kirurškem bloku poteka zdravljenje in zdravstvena nega poškodovancev, življenjsko ogroženih bolnikov in drugih kirurških bolnikov v času, ko posamezni kirurški oddelki nadaljujejo delo v obliki dežurstev.

T: (01) 522 52 76
T: (01) 522 53 42

Internistična prva pomoč

Internistična prva pomoč (IPP) je del Urgentnega bloka UKCL in je namenjena nujnim bolnikom s področja interne medicine.

T: (01) 522 81 04 – informacije
T: (01) 522 23 61
T: (01) 522 33 85

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo

V Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo zdravimo vse vrste akutnih in kroničnih zastrupitev ter nudimo 24-urno informacijsko konzultativno službo s področja klinične toksikologije vsem zdravnikom in drugim strokovnjakom v Sloveniji, na primer farmacevtom, veterinarjem, policistom itd.

T: (01) 522 52 83

Svetovanje 

Svetovalna socialna služba UKC Ljubljana

Svetovalno-socialna služba je namenjena pacientom, ki so sprejeti na zdravljenje v UKCL

Zaloška cesta 2
1525 Ljubljana
T:  01 522 22 43
E: socialna.sluzba@kclj.si

Kontakt za prostovoljce

Področje za zdravstveno nego in oskrbo
Koordinacija prostovoljskega dela v UKC Ljubljana
T: (01) 522-22-07
F: (01) 522-24-83
Zaloška 2
1525 Ljubljana

Kontakti drugih organizacij, enot in društev

Bolnišnični duhovnik UKC Ljubljana

T: (01) 232 04 49
E: bolniska.zupnija@rkc.si

Bolnišnični duhovnik Bolnice dr. Petra Držaja

M: (031) 706 306
M: (041) 613 378

Telefonski klici v duševni stiski

T: (01) 520 99 00 (od 19.00 ure do 7.00 ure)

Društvo STIGMA

Svetovanje v zvezi z drogami, aidsom in varnejšo spolnostjo

T: (01) 430 12 05

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

T: (080) 11 55 (klic je brazplačen)

TOM telefon – Telefon otrok in mladostnikov

T: 116 111 (od 12.00 ure do 20.00 ure, klic je brezplačen in anonimen)
Spletna klepetalnica in e-pošta: www.e-tom.si

UP – Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije

T: (01) 434 25 70
T: (01) 434 25 73

Društvo za nenasilno komunikacijo

T: (01) 434 48 22

Zavod RS za presaditev organov in tkiv - Slovenija transplant

T: (01) 300 68 60

Posodobljeno: 07.03.2024