Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARIS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Registri pacientov

 

Pripravništvo

 

Strokovni izpiti

 

NPK

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 

Izobraževanje in raziskovanje

Znanost in človečnost za dobrobit naših bolnikov.

Izobraževalna dejavnost

Zdravstveni delavci in drugi strokovnjaki UKCL:

  • izvajamo izobraževalne dejavnosti za potrebe Medicinske fakultete, Fakultete za farmacijo ter drugih zdravstvenih šol na dodiplomski in podiplomski ravni,
  • sodelujemo pri oblikovanju vsebine izobraževalnih programov s področja zdravstva,
  • izvajamo podiplomsko izobraževanje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
  • sodelujemo kot člani komisij za strokovne izpite za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce
  • in se strokovno, pedagoško in raziskovalno izpopolnjujemo.

Raziskovalna dejavnost

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, vrhunski terciarni inštituciji, eni največjih v širši regiji, z več kot 7800 zaposlenimi, poteka intenzivno timsko raziskovalno delo v katerega smo vključeni različni profili zaposlenih. Financiranje raziskav skozi evropske projekte, projekte in programe Javne agencije za raziskovalno dejavnost R Slovenije, sodelovanje z industrijo in drugimi partnerji omogoča, da zdravstvo pridobi dodatna sredstva, zunaj omejenega zdravstvenega proračuna. S terciarnimi razvojno-raziskovalnimi projekti v UKC Ljubljana tudi neposredno investiramo v raziskave.  S celotno raziskovalno dejavnostjo zaposleni v UKC Ljubljana stalno izboljšujemo kakovost obravnave bolnikov, ob tem pa promoviramo UKCL, slovensko medicino in Slovenijo v svetu.

Skozi raziskovanje postajamo boljši zdravniki, medicinske sestre in drugi zdravstveni sodelavci. Najboljše ideje za raziskave dobimo med delom z zahtevnimi bolniki. Raziskave, ki jih izvajamo da bi poskusili odgovoriti na neodgovorjena vprašanja nas silijo k poglobljenem razmišljanju in študiju. Članki, ki jih pišemo in pošiljamo v mednarodne revije nas silijo, da se soočimo in razpravljamo s svetovnimi eksperti za določeno področje in svoje znanje dodatno poglobimo. Učimo se skromnosti. V soočenju s svetom ugotovimo, da drugi pogosto znajo in zmorejo več in da se moramo boriti, da bi se jim približali ali jih celo prehiteli. In od tega imajo neposredne in posredne koristi naši bolniki. 

Zato v UKC Ljubljana spodbujamo raziskovalno delo na vseh nivojih, od študentov Medicinske in Zdravstvene fakultete, mladih zdravnikov, medicinskih sester in drugih sodelavcev, do rednih profesorjev in akademikov. Doprinos vseh je dragocen in nenadomestljiv. Tudi v težkih časih gospodarske krize investiramo v raziskovalno delo ker tako kot vrhunska inštitucija rastemo in se razvijamo in ker se vlaganje v raziskave dolgoročno zanesljivo obrestuje.

Vključevanje v znanstvenoraziskovalno dejavnost - v UKC Ljubljana, vrhunski zdravstveni ustanovi v Sloveniji, potekajo številni raziskovalni projekti. Da bi lahko uspešno izvajali raziskave, vključujemo tudi paciente, vendar le na podlagi njihove privolitve, običajno pisne.

Terciarni razvojno raziskovalni projekti

2024-02-28_Recenzije R&R projektov2023

2023-09-21_Recenzije R&R projektov2022