Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Opis projektov 2020

 

Opis projektov 2019

 

Opis projektov 2018

 

Programi ARRS

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Registri pacientov

 

Pripravništvo

 

Strokovni izpiti

 

NPK

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 

Raziskovalni projekti ARRS

V nadaljevanju predstavljamo potekajoče ARRS projekte v letu 2020.

 

 ŠT.

NAZIV PROJEKTA

OBDOBJE

VODJA

V3-1713

Celostna analiza zgodnje obravnave bolnikov z urološkimi raki z oceno zamikov pri napotitvi, izvedbi diagnostike in prvega zdravljenja

1.4.2018―31.3.2020

Zadnik Vesna

J2-8173

Avtomatska analiza angiografskih slik za zgodnjo diagnostiko, spremljanje in zdravljenje intrakranialnih anevrizem

1.5.2017―30.4.2020

Špiclin Žiga

J3-8195

Dejavniki povzročitelja in gostitelja, ki vplivajo na klinične znake, težo in izid lymske borelioze

1.5.2017―30.4.2020

Strle Franc

J3-8214

Določitev najprimernejših skeletnih elementov za molekularno genetsko identifikacijo starih človeških posmrtnih ostankov

1.5.2017―30.4.2020

Zupanič Pajnič Irena

L7-8274

Imunski in genetski označevalci ter njihov vpliv na zgodnejše odkrivanje in usmerjeno zdravljenje sistemskega lupusa eritematozusa in sorodnih stanj

1.5.2017―30.4.2020

Avčin Tadej

J2-8171

Kombinirano multispektralno in termografsko slikanje za presejanje in spremljanje artritisa malih sklepov

1.5.2017―30.4.2020

Milanič Matija

J3-8207

Novi izzivi folatne terapije v porodništvu in ginekologiji

1.5.2017―30.4.2020

Geršak Ksenija

J3-8205

Odkrivanje genetske epidemiologije in mehanizmov prirojenih razvojnih nepravilnosti z genomskim pristopi

1.5.2017―30.4.2020

Peterlin Borut

J3-8201

Okvare jedrnega transporta pri nevrodegenerativnih boleznih

1.5.2017―30.4.2020

Rogelj Boris

J3-8210

Potencial nizkih, sub-terapevtskih odmerkov statinov in sartanov v primarni in sekundarni preventivi src?no-z?ilnih bolezni

1.5.2017―30.4.2020

Šabovič Mirza

L3-8213

Prehrana otrok in odraslih kot zaščitni dejavnik ali dejavnik zdravstvenih tveganj

1.5.2017―30.4.2020

Rogelj Irena

J3-8211

Razvoj protivnetnih regulatornih celic T (Treg) za terapijo avtoimunske sladkorne bolezni z uporabo načrtovanih transkripcijskih dejavnikov in sistema CRISPR/Cas9

1.5.2017―30.4.2020

Horvat Simon

L3-8203

Serumski, genetski in epigenetski označevalci tveganja za nastanek, napredovanja in odgovora na zdravljenje bolezni povezanih z izpostavljenostjo azbestu

1.5.2017―30.4.2020

Dolžan Vita

J7-8275

Stabilni in dinamični vzorci EEG in fMR funkcijske konektivnosti ter njihove povezave z individualnimi razlikami

1.5.2017―30.4.2020

Repovš Grega

J3-8200

Subjektivna kognitivna pritožba: definicija entitete in določanje napovednih markerjev zanapredovanje v blago kognitivno motnjo in demenco

1.5.2017―30.4.2020

Pirtošek Zvezdan

J3-8215

Vloga mikrobioma pri depresiji

1.5.2017―30.4.2020

Zalar Bojan

J3-8206

Vpliv izgube telesne teže z zdravili ali s spremembo življenjskega sloga na izražanje genov in proteinov v endometriju neplodnih žensk s sindromom policističnih jajčnikov in debelostjo

1.5.2017―30.4.2020

Vrtačnik-Bokal Eda

J7-8276

Vpliv protirevmatičnih zdravil na inzulinsko rezistenco in energijsko presnovo v skeletni mišici

1.5.2017―30.4.2020

Pirkmajer Sergej

J3-8212

Vloga intrakrinega delovanja estrogenov pri hormonsko odvisnih boleznih ? pomen za zdravljenje

1.6.2017―31.5.2020

Lanišnik Rižner Tea

Z3-9261

Raziskovanje mehanizmov, ki povzročajo fibrozo pri sistemski sklerozi

1.7.2018―30.6.2020

Lakota Katja

J7-9411

Vpliv akutne hiperglikemije na aktivacijo kognitivnih regij možganov, na ekspresijo genov in epigenetske markerje oksidativnega stresa

1.7.2018―30.6.2020

Battelino Tadej

V3-1715

Analiza kazalnikov in promocija ustnega zdravja prebivalcev Slovenije

1.4.2018―30.9.2020

Artnik Barbara

V3-1717

Predizpostavitvena zaščita pred okužbo s HIV pri moških, ki imajo odnose z moškimi v Sloveniji

1.4.2018―31.10.2020

Tomažič Janez

L3-9279

Genetska osnova eritrocitoz v Sloveniji

1.7.2018―30.6.2021

Debeljak Nataša

J3-9280

Identifikacija novih genetskih dejavnikov in mehanizmov za nevrodegenerativne bolezni s pristopi sekvenciranja nove generacije

1.7.2018―30.6.2021

Maver Aleš

J3-9282

Iskanje zgodnjih epigenetskih bioloških označevalcev kliničnih zapletov debelosti pri otroški populaciji.

1.7.2018―30.6.2021

Kovač Jernej

J3-9269

Klinično farmakološki pristop k optimizaciji terapevtske koncentracije bleomicina zazdravljenje z elektrokemoterapijo

1.7.2018―30.6.2021

Serša Gregor

J1-9194

Nanozdravila z antibiotiki in probiotiki za lokalno zdravljenje parodontalne bolezni

1.7.2018―30.6.2021

Kristl Julijana

J7-9400

Nevropsihološke disfunkcije, ki jih povzroča nizka stopnja izpostavljenosti izbranim onesnaževalom iz okolja pri občutljivi populaciji - NEURODYS

1.7.2018―30.6.2021

Horvat Milena

J3-9288

Optimizacija tehnik magnetno resonančnega slikanja za napoved uspeha trombolize

1.7.2018―30.6.2021

Serša Igor

J3-9283

Presaditev matičnih celic pri bolnikih s srčnim popuščanjem z ohranjenim iztisnim deležem levega prekata (CELLpEF)

1.7.2018―30.6.2021

Vrtovec Bojan

J3-9264

Razstavljanje kognicije: Mehanizmi in reprezentacije delovnega spomina

1.7.2018―30.6.2021

Repovš Grega

L5-9337

Razumevanje in analiza potreb uporabnikov za razvoj e-storitev integrirane socialne in zdravstvene oskrbe v družbi staranja

1.7.2018―30.6.2021

Petrovčič Andraž

L7-9414

Razvoj algoritma za določanje genetskega tveganja na primarni ravni zdravstvenega varstva: novo orodje primarne preventive

1.7.2018―30.6.2021

Klemenc Ketiš Zalika

L3-9290

Sladkor v prehrani: razpoložljivost v živilih, prehranski vnosi in vplivi na zdravje

1.7.2018―30.6.2021

Pravst Igor

Z3-1874

Primerjava izražanja genov v endometriju v času vgnezditvenega okna pri debelih ženskah s sindromom policističnih jajčnikov pred in po hujšanju z zdravili ali s spremembo življenjskega sloga

1.7.2019―30.6.2021

Burnik Papler Tanja

V3-1912

Razvoj slovenskega vozlišča za evropske referenčne mreže

1.11.2019―31.10.2021

Lovrečić Luca

V3-1909

Ugotavljanje vzrokov za hospitalizacije pacientov zaradi sladkorne bolezni

1.11.2019―31.10.2021

Albreht Tit

J3-1755

Biokemijski označevalci endometrioze: študije transkriptoma in proteoma

1.7.2019―30.6.2022

Lanišnik Rižner Tea

J3-1759

Celostna karakterizacija zadetkov analiz GWAS - pot do novih terapevtskih tarč za anabolno zdravljenje osteoporoze(GWASforAna)

1.7.2019―30.6.2022

Marc Janja

L7-1849

Izzivi doseganja ustrezne preskrbljenosti z vitaminom D pri odraslih prebivalcih

1.7.2019―30.6.2022

Žmitek Katja

J3-1749

Mezenhimske matične celice-nosilci endogene regenerativne sposobnosti tkiv v boju proti staranju mišično-skeletnega sistema

1.7.2019―30.6.2022

Zupan Janja

J3-1754

Novi prognostični in diagnostični označevalci v razvoju raka debelega črevesa in danke

1.7.2019―30.6.2022

Boštjančič Emanuela

J5-1780

Odkrivanje zakonitosti iz literature kot pomoč pri interpretaciji podatkov pridobljenimi z metodami visokozmogljivega sekvenciranja

1.7.2019―30.6.2022

Hristovski Dimitar

J3-1756

Okoljski in genetski dejavniki pri motnjah avtističnega spektra

1.7.2019―30.6.2022

Osredkar Joško

J3-1744

Poglobljena analiza vplivov dejavnikov povzročitelja in gostitelja pri akutni in kronični lymski boreliozi

1.7.2019―30.6.2022

Strle Franc

J7-1820

Povezava nihanja ravni glukoze in vzorcev metilacije DNK z zgodnjimi znaki okvare očesne mrežnice in ledvic pri posameznikih s sladkorno boleznijo tipa 1

1.7.2019―30.6.2022

Bratina Nataša

J6-1806

Primerijava učinkovitosti kognitivnega in lingvističnega zdravljenje: vedenjske metode in metode transkranialne magnetne stimulacije

1.7.2019―30.6.2022

Manouilidou Christina

J3-1750

Priprava pogojev za gensko zdravljenje dednih očesnih bolezni

1.7.2019―30.6.2022

Fakin Ana

J3-1758

Signalna pot z neugodnim izidom, ki vodi do ateroskleroze

1.7.2019―30.6.2022

Koklič Tilen

L3-1838

Souporaba srednje-prepustne dializne membrane in modifikacije diete za zmanjšanje rezidualnega uremičnega sindroma dializnih bolnikov

1.7.2019―30.6.2022

Pajek Jernej

J3-1752

TARČNO ZDRAVLJENJA KRONIČNE MIELOIČNE LEVKEMIJE Z METODO Cas9 S PROŽENJEM APOPTOZE LEVKEMIČNIH CELIC - TargetCML9

1.7.2019―30.6.2022

Sever Matjaž

J3-1757

The effect of hypercapnic exercise on intracranial pressure and the eye

1.7.2019―30.6.2022

Mekjavić Igor

J3-1760

Vloga slikovnih in laboratorijskih markerjev pri oceni narave in rasti ščitničnih nodusov

1.7.2019―30.6.2022

Zaletel Katja

V3-1906

Pilotna raziskava o individualizirani celostni rehabilitaciji bolnic z rakom dojke 2019-2022

1.11.2019―31.10.2022

Bešić Nikola

V3-1911

Slovenski genomski projekt

1.11.2019―31.10.2022

Peterlin Borut

Vir: SICRIS