Youtube Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programi

 

Opis projektov

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Izobraževalni dogodki

 

Pripravništvo

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENEGA UČINKA ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

ZDRAVNIK V DRUŽBI

 

Raziskovalni projekti ARRS

V letu 2017 je bilo v UKC Ljubljana aktivnih 46 raziskovalnih projektov, od tega je bila za 21 projektov UKC Ljubljana nosilna raziskovalna organizacija. Od 46 raziskovalnih projektov je bilo 34 temeljnih, 7 aplikativnih, 2 podoktorska projekta in 3 ciljni raziskovalni projekti.

 

V letu 2016 je bilo v UKC Ljubljana aktivnih 40 raziskovalnih projektov, od tega je bila za 16 projektov UKCL nosilna raziskovalna organizacija. Od 40 raziskovalnih projektov je bilo 30 temeljnih, 6 aplikativnih, 1 podoktorski projekt in 3 ciljni raziskovalni projekti.

 

Klinika

Nosilec

Koordinator v UKCL

Šifra

NASLOV

Trajanje

Ginekološka klinika

UL, Biotehnična fakulteta, dr. Damjana Drobne

prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med.

J1-6728

Vpliv anorganskih nanodelcev v biološke membrane

1. 7. 2014-
30. 6. 2017

Ginekološka klinika

prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med.

 

J3-5507

Analiza bioloških označevalcev presnove folatov pri ugotavljanju tveganja za nastanek napak nevralne cevi

1. 8. 2013-
31. 7. 2016

Ginekološka klinika

UL, MF, dr. Tea Lanišnik Rižner

doc. dr. Andrej Vogler, dr. med.

J3-6799

Biokemijski označevalci endometrioze: študije proteoma in metaboloma

1. 7. 2014-
30. 6. 2017

Ginekološka klinika

prof. dr. Branko Zorn, dr. med.

 

J3-6801

Psihološke in reproduktivne motnje pri moških, izpostavljenih prenatalnemu stresu

1. 7. 2014-
30. 6. 2017

IKKB

UL, MF, dr. Tea Lanišnik Rižner

prof. dr. Joško Osredkar, univ. dipl. inž. farm.

J3-5510

Vloga metabiolitov progesterona pri hormonsko odvisnih boleznih

1. 8. 2013-
31. 7. 2016

Interna klinika

ZTM, dr. Primož Rožman

prof. dr. Bojan Vrtovec, dr. med.

J3-5508

Identifikacija subpopulacij krvotvornih matičnih celic in njihov vpliv na zdravljenje dilatativne kardiomoopatije

1. 8. 2013-
31. 7. 2016

Interna klinika

prof. dr. Janez Preželj, dr. med.

 

J3-5511

Mikro RNA - nove diagnostične tarče pri osteoporozi

1. 8. 2013-
31. 7. 2016

Interna klinika

IJS, Odsek za fiziko trdnih snovi, dr.Tilen Koklič

prof. dr. Aleš Blinc, dr. med.

J3-6803

Vloga kalcija in lipidnih membranah pri preživetju kritično bolnih

1. 7. 2014-
30. 6. 2017

Interna klinika

prof. dr. Bojan Vrtovec, dr. med.

 

J3-7312

Zdravljenje dilatativne kardiomiopatije z repetitivno intramiokardno aplikacijo CD34+ matičnih celic

1. 1. 2016-
31. 12. 2018

Interna klinika

prof. dr. Miha Arnol, dr. med.

 

L3-7582

Proteinurija in drugi neinvazivni pokazatelji zavrnitve presajene ledvice

1. 3. 2016-
28. 2. 2019

Interna klinika

doc. dr. Miran Brvar, dr. med.

 

V3-1636

Sistem odkrivanja novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji (akronim SONDA)

1. 10. 2016-
30. 9. 2018

Kirurška klinika

Kemijski inštitut, dr. Radovan Komel

prof. dr. Mirko Omejc, dr. med.

J3-5504

Vloga polimorfizmov v segregacijskih genih pri raku

1. 8. 2013-
31. 7. 2016

Kirurška klinika

UMB, Fakulteta za strojništvo, dr.Karin Stana Kleinschek

prof. dr. Dragica Maja Smrke, dr. med.

L2-5492

Razvoj funkcionalnih tekstilij za nego diabetičbe+nega stopala (malum perforans)

1. 8. 2013-
31. 7. 2016

Kirurška klinika

prof. dr.Matej Podbregar, dr. med.

 

J7-7138

Učinki novih metod v kardiologiji

1. 1. 2016-
31. 12. 2018

Klinični inštitut za medicinsko genetiko

prof. dr. Borut Peterlin, dr. med.

 

J3-5506

Identifikacija novih mehanizmov bolezni s pristopom sekveniranja nove generacije

1. 8. 2013-
31. 7. 2016

Klinični inštitut za radiologijo

UL, Fak.za elektrotehniko, dr. Franjo Pernuš

Igor J. Kocijančič, dr. med.

J2-5473

Slikovno vodeni endovaskularni posegi

1. 8. 2013-
31. 7. 2016

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

dr. Daša Stupuca, dr. med.

 

J3-6788

Etiologija, vnetne beljakovine in genski polimorfizem pri bolnikih s solitarnim in multiplim erythema migrans

1. 7. 2014-
30. 6. 2017

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

prof. dr. Franc Strle, dr. med.

 

J3-7086

Klinične, mikrobiološke in imunološke značilnosti ponovnih okužb z bakterijo Borrelia burgdorferi sensu lato

1. 1. 2016-
31. 12. 2018

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

 

prof. dr. Tatjana Lejko Zupnac, dr. med.

V3-1639

Tretja slovenska nacionalna raziskava bolnišničnih okužb (SNPRBO III)

1. 10. 2016-
30. 9. 2018

Nevrološka klinika

 BRIS, dr. Boris Roglej

doc. dr. Blaž Koritnik, dr. med.

J3-5502

Napake v regulaciji izražanja TDP-43 pri amiotrofični lateralni sklerozi in frontotemporalni lobarni degeneraciji

1. 8. 2013-
31. 7. 2016

Nevrološka klinika

UL ,Filozofska fakulteta, dr. Grega Repovš

prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med.

J7-5553

Multimodalno preučevanje delovega spomina

1. 8. 2013-
31. 7. 2016

Nevrološka klinika

UL, Fakulteta za elektrotehniko, dr. Franjo Pernuš

doc. dr. Janja Pretnar Oblak. dr. med.

J7-6781

Kvantitativna analiza poškodb bele možganovine

1. 8. 2013-
31. 7. 2016

Nevrološka klinika

UL, Filozofska fakulteta, dr. Grega Repovš

prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med.

J7-6829

Mehanizmi integracije možganske aktivnosti za učinkovit nadzor kognicije

1. 7. 2014-
30. 6. 2017

Nevrološka klinika

Maja Kojović, dr. med.

 

J3-7310

Novi ciljni receptorji pri distoniji: elektrofiziološki in slikovni korelati učinka zolpidema, selektivnega agonista benzodiazepinskega podtipa receptorja Alfa-1, pri različnih oblikah primarne žariščne distonije

1. 1. 2016-
31. 12. 2018

Nevrološka klinika

UL, MF, Psihiatrija, dr. Peter Pregelj

Jurij Bon, dr. med.

J3-7320

Vpliv različnih nevronavigacijskih postopkov na učinkovitost terapevtskega draženja z repetitivno transkranialno magnetno stimulacijo pri depresiji

1. 1. 2016-
31. 12. 2018

Očesna klinika

IJS, dr. Janez Štrancar

prof. dr. Brigita Drnovšek Olup, dr. med.

L7-7561

Mikrospektroskopska karakterizacija in optimizacija učinka laserskih sunkov na očesni mrežnici

1. 3. 2016-
28. 2. 2019

Ortopedska klinika

UL,Zdravstvena fakulteta, dr.Alan Kacin

doc. dr. Mateja Drobnič, dr. med.

L3-5509

Nova tehnologija preprečevanja in zdavljenja atrofij skeletnih mišic

1. 8. 2013-
31. 7. 2016

Pediatrična klinika

UL, Fak.za računalništvo in informatiko, dr. Janez Demšar

dr. Minca Mramor, dr. med.

J2-5480

Premagovanje prekletstva dimenzionalnosti z uporabo predznanja

1. 8. 2013-
31. 7. 2016

Pediatrična klinika

UL, Fakulteta za farmacijo, dr. Irena Mlinarič Raščan

prof. dr. Janez Jazbec, dr. med.

J3-6792

TRANS TIO Translakcije farmakogenomske raziskave tiopurinske terapije

1. 7. 2014-
30. 6. 2017

Pediatrična klinika

prof. dr. Tadej Battelino, dr. med.

 

J3-6798

Biološki, genetski in epigenetski označevalci debelosti in metabolnega sindroma pri otrocih in mladostnikih

1. 7. 2014-
30. 6. 2017

Pediatrična klinika

doc. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, dr. med.

 

J3-6800

Vpliv oksidativnega stresa na dolžino in strukturo telomerov pri otrocih in mladostnikih s sladkorno boleznijo tipa 1 ali hiperholesterolemijo

1. 7. 2014-
30. 6. 2017

Pediatrična klinika

UL, Biotehnična fakuteta, dr. Simon Horvat

prof. dr. Tadej Battelino, dr. med.

J3-6804

Identifikacija novih genov, mikro RNA ter biomarkerjev naravne imunosti za hiperholesterolemijo

1.7.2014-
30.6.2017

Pediatrična klinika

Jernej Kovač, dr. med.

 

Z3-7412

Opredelitev poligenskega ozadja endokrinoloških bolezni z naprednimi tehnologijami sekvenciranja in bioinformatike

1.1.2016-
31.12.2017

Pediatrična klinika

UL,MF, dr. Mateja Erdani Kreft

doc. dr. Maruša Debeljak, univ. dipl. biol.

J3-7494

Tunelske membranske nanocevke za inovativno zdravljenje raka sečnega mehurja

1. 1. 2016-
31.12.2018

Pediatrična klinika

Inštitut za nutricionistiko, dr. Igor Pravst

prof. dr. Nataša Fidler Mis, univ. dipl. inž.

L3-7538

Trans maščobe v živilih in jnihov populacijski vnos-implikacije za javno zdravje

1. 3. 2016-
28.2.2019

Pediatrična klinika

prof. dr. Tadej Battelino, dr. med.

 

V3-1505

Analiza in razvoj področja redkih bolezni v Sloveniji

15.10.2015-
14.10.2017

Stomatološka klinika

UL, Fakulteta za farmacijo, dr. Julijana Kristl

prof. dr. Milan Petelin, dr. dent. med.

J1-6746

Nanozdravila za zdravljenje parodontalne bolezni s ciljanim vnosom v obzobne žepe

1.7.2014-
30.6.2017

Stomatološka klinika

Ul, Fakulteta za elektrotehniko, dr. Boštjan Likar

doc. dr .Aleš Fidler, dr. dent. med.

J2-7211

Spremljanje zdravja ustne votline s hiperspektralnim slikanjem

1.1.2016-
31.12.2018

Stomatološka klinika

UL, MF, dr. Žarko Finderle

doc. dr. Maja Grošelj, dr. dent. med.

J3-7518

Učinki hiperbarične oksigenacije na tkivo s poobsevalnimi poškodbami

1.1.2016-
31.12.2018

Stomatološka klinika

prof. dr. Aleš Filder, dr. dent. med.

 

L3-7658

Učinki hiperbarične oksigenacije na tkivo s poobsevalnimi poškodbami

1.3.2016-
28.2.2019

 

BV_CerfOznake_EN15224_B