Youtube Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Opis projektov

 

Klinične študije

 

Izobraževalni dogodki

 

Pripravništvo

 

NPK

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

POSLOVANJE UKCL

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENEGA UČINKA ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

ZDRAVNIK V DRUŽBI

 

Evropski raziskovalni projekti v letu 2016

Evropski raziskovalni projekti potekajo v UKC Ljubljana v okviru Okvirnega programa Evropske unije (EU-FP7), okvirnega programa EU za raziskave in inovacije (Horizon 2020), v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Norveškega finančnega mehanizma (NOR FM), mednarodnega znanstvenega sodelovanja (ERA-NET Transcan JTC) ter v okviru različnih panožnih medicinskih združenj.

 

Akronim

Nosilec projekta

Vodja projekta v UKC Ljubljana

Klinika

PROMETOV

German Cancer Research Center (DKFZ), Heidelberg

prof. dr. Borut Kobal, dr. med.

Ginekološka klinika

ASAMET

E.O. Ospedali Galliera, Genova

prof. dr. Borut Štabuc, dr. med., višji svetnik

Interna klinika

CULPRIT-SHOCK

University of Leipzig – Heart Center, Leipzig

prof. dr. Marko Noč, dr. med.

 

e-CardioNet

Azienda ULSS 14 di Chioggia, Chioggia

prof. dr. Igor Zupan, dr. med.

 

SCIENCE

Region Hovedstaden, Hillerod

prof. dr. Bojan Vrtovec, dr. med.

 

CREACTIVE

Istituto Mario Negri, Bergamo

as. dr. Primož Gradišek, dr. med.

Kirurška klinika

e-Health

EGIZ Net Europe, Trieste

prof. dr. Dragica Maja Smrke, dr. med.

 

Evaluation of 1.3% Liposomal Bupivacaine Neurotoxicity, Myotoxicity and Inflammatory Response in Type 1 and 2 Diabetic Mice Models

North-American Institute of Continuous Education, New York

doc. dr. Tatjana Stopar-Pintarič, dr. med.

 

Evaluation of Liposomal Bupivacaine Induced Sciatic Nerve Injury in the Porcine Model

ESRA, Geneva

doc. dr. Tatjana Stopar-Pintarič, dr. med.

 

IntegrAid

SB Izola, Izola

prof. dr. Matej Cimerman, dr. med.

 

A.S.T.R.E.E.S. VIRES

Association Travail Emploi Europe Société, Paris

prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med.

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

HBM4EU

German Environment Agency, Berlin

doc. dr. Alenka Franko, dr. med.

 

EuroCAT

University of Ulster, Ulster

prof. dr. Borut Peterlin, dr. med., svetnik

Klinični inštitut za medicinsko genetiko

OrphaNet Europe

INSERM Transfert, Montpellier, Cedex

prof. dr. Borut Peterlin, dr. med., svetnik

 

RD-ACTION

INSERM, Paris

doc. dr. Luca Lovrečić, univ. dipl. biol., dr. med.

 

SIGN

UKC Ljubljana, Ljubljana

prof. dr. Borut Peterlin, dr. med., svetnik

 

Correlation - Hepatitis C Initiative

De Regenboog Groep, Amsterdam

prof. dr. Mojca Matičič, dr. med.

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

DPIP

University of Bristol, Bristol

prof. dr. Mojca Matičič, dr. med.

 

HEP-ACCEL

Foundation The Rainbow Grour FRG, Amsterdam

prof. dr. Mojca Matičič, dr. med.

 

HIV Response

DIC Legebitra, Ljubljana

prof. dr. Janez Tomažič, dr. med.  

 

PERFORM

Imperial College London, London

akad. prof. dr. Franc Strle, dr. med., višji svetnik

 

EUthyroid

Universitatsmedizin Greifswald, Greifswald

doc. dr. Simona Gaberšček, dr. med.

Klinika za nuklearno medicino

GRAN-T-MTC

Jagiellonian University Medical College, Kraków

doc. dr. Katja Zaletel, dr. med.

 

Living With Dementia

Zavod ZRI Celje, Celje

prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med.

Nevrološka klinika

MOPEAD

Fundació ACE Institut Catalá de Neurociències Aplicades, Barcelona

asist. dr. Milica Gregorič Kramberger, dr. med.

 

EU MENU

NIJZ, Ljubljana

prof. dr. Nataša Fidler Mis, univ. dipl. inž.

Pediatrična klinika

Incredible Years

UKC Ljubljana, Ljubljana

dr. Marija Anderluh, dr. med.

 

SCPE

Universite Joseph Fourier, Grenoble

prof. dr. David Neubauer, dr. med.

 

SHARE

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht

prof. dr. Tadej Avčin, dr. med.

 

 

BV_CerfOznake_EN15224_B