Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Projekti

 

Klinične študije

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Pripravništvo

 

Publikacije

 

NPK

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

POSLOVANJE UKCL

 

NOVICE

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENEGA UČINKA ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

ZDRAVNIK V DRUŽBI

 
  Izobraževalni dogodki 9.1.2017

V letu 2017 bodo za strokovno javnost potekali naslednji izobraževalni dogodki.  

Otrok športnik - izzivi in pasti

1. februar 2017
Pediatrična klinika UKCL,
Bohoričeva ul. 20,
1000 Ljubljana.
Kontakt: Združenje za pediatrijo SZD, Nevenka Lepin, 
E: tajnistvo-zzp@szd.si 
Program (PDF)

Okužba z virusom hepatitisa c pri osebah, ki uživajo droge

15. marec 2017
Cankarjev dom,
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKCL 
Kontakt: Simona Rojs, T: 01 522 13 52
E: simona.rojs@kclj.si

Kritično bolan in poškodovan otrok - z učnimi delavnicami

17. in 18. marec 2017
Kirurška klinika, KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo
Zaloška 7,
1000 Ljubljana.
Kontakt: Karmen Boh, T: 01 522 81 97
E: karmen.boh@kclj.si

nadaljevalna DELAVNICA ZA USPOSABLJANJE MENTORJEV IN UČITELJEV 2017 

28. marec 2017
Ginekološka klinika UKCL,
Šlajmerjeva 3,
1000 Ljubljana.
Kontakt: tina.kofler@kclj.si