Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Projekti

 

Klinične študije

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Pripravništvo

 

Publikacije

 

NPK

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

POSLOVANJE UKCL

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENEGA UČINKA ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

ZDRAVNIK V DRUŽBI

 
  Srečanje delovne skupine za eozinofilne bolezni prebavil Evropskega združenja za pediatrično gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano 12.1.2018

V petek 12. in soboto 13. januarja 2018, se bo na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana sestala delovna skupina za eozinofilne bolezni prebavil Evropskega združenja za pediatrično gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano.

Srečanje, katerega glavni cilj je oblikovanje novih evropskih smernic za diagnostiko in zdravljenje eozinofilnega ezofagitisa, sta letos že tretjič organizirala prof. dr. Rok Orel, dr, med., predstojnik Kliničnega oddelka za gastroenterologijo Pediatrične klinike in doc. dr. Matjaž Homan, dr. med., s Kliničnega oddelka za gastroenterologijo Pediatrične klinike. »Gre za bolezni, ki so posledica imunskega odziva na antigene v hrani, in se lahko pojavijo v katerem koli življenjskem obdobju,« je povedal prof. Orel.

Čeprav so eozinofilni ezofagitis, se pravi vnetje požiralnika z značilno vnetno infiltracijo s tako imenovanimi eozinofilnimi granulociti, prvič opisali šele pred dobrimi dvajsetimi leti, število bolnikov, ki jih ta kronična bolezen prizadene, iz leta v leto narašča. Gre za drugo najpogostejšo bolezen požiralnika, takoj za gastroezofagealno refluksno boleznijo. »Ker nezdravljena bolezen povzroča obilico težav, npr. zatikanje hrane ali celo zožitve požiralnika, je pomembno, da znamo bolezen pravočasno prepoznati in ustrezno zdraviti,« poudarja prof. Orel. Ker pa gre za razmeroma kratek čas prepoznano bolezen in ker postaja vse pogosteje diagnosticirana, naglo narašča število raziskav in objav njihovih rezultatov, tako da gre za izjemno dinamično dogajanje.

Ena izmed nalog evropske delovne skupine za eozinofilne bolezni prebavil je tudi načrtovanje in izvajanje skupnih multicentričnih raziskav, ki vodijo v boljše in bolnikom prijaznejše oblike diagnostike in zdravljenja. Strokovnjaki s Pediatrične klinike UKC Ljubljana so pomemben del mednarodne ekipe, ki ustvarja nove klinične pristope k tem boleznim. »Zelo pomembno naloga, ki je ne smemo pozabiti na račun angažiranja na področju mednarodnih raziskav in smernic, pa je tudi prenašanje novega znanja na slovenske zdravnike, ki se vse pogosteje srečujejo z bolniki z eozinofilnimi boleznimi prebavil,« še poudari prof. Orel.  

Več informacij:
red. prof. dr. Rok Orel, dr.med., znanstveni svetnik
Predstojnik KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko Pediatrične klinike UKC ljubljana
E: rok.orel@kclj.si

R_Orel.jpg
  

BV_CerfOznake_EN15224_B