Youtube Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Izobraževalni dogodki

 

Pripravništvo

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENEGA UČINKA ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

ZDRAVNIK V DRUŽBI

 
  Seminar za zdravnike Kritično bolan in poškodovan novorojenček in otrok, 15. in 16. marec 10.1.2019

Strokovno javnost vabimo na

XXII. izobraževalni seminar s specializiranimi učnimi delavnicami
za zdravnike


»Kritično bolan in poškodovan novorojenček
in otrok«

15. – 16. 3. 2019

v UKC Ljubljana,
Predavalnica 1
Zaloška c. 7, 1525 Ljubljana.

 

Seminar organizira Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Bohoričeva ulica 20, 1525 Ljubljana.


Preliminarni program s prijavnico (PDF)

 

BV_CerfOznake_EN15224_B