Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Specializacije

 

Pripravništvo

 

NPK

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 
  Vabljeni na 7. srečanje o klinični farmakologiji, 18. januar 11.1.2019

Strokovno javnost vabimo na 7. slovensko srečanje o klinični farmakologiji: varna uporaba zdravil, ki ga organizirata Sekcija za klinično toksikologijo SZD in Center za klinično toksikologijo in farmakologijo Interne klinike UKCL v sodelovanju z Inštitutom za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo Medicinske fakultete v Ljubljani.

Srečanje bo potekalo 18. januarja 2019 (8:00 - 16:00) v kongresnem centru Austria Trend Hotel v Ljubljani (Dunajska cesta 154).

Srečanje je predstavljeno tudi na spletni strani www.ktf.si, kjer so navodila za prijavo

Program (PDF)

08:20-08:40

prim. Jurij Fürst, dr. med.

Kazalniki kakovosti predpisovanja zdravil v Sloveniji

08:40-09:00

Janja Zidarn

Pregled uporabljanja programa za medsebojno delovanje zdravil v sklopu e-Recepta

09:00-09:20

asist. Maja Jošt, mag. farm.

Petra Svetina, dr. med.

Usklajevanje zdravljenja z zdravili in sodelovanje z zdravniki

09:20-09:40

prof. dr. Jože Balažič, dr. med.

Sodnomedicinske izkušnje z varno uporabo zdravil

09:40-10:00

prim. Martin Možina, dr. med.

Biosimilariji v javnih razpisih zdravil

10:00-10:30

ODMOR

 

10:30-10:50

prof. dr. Zlatko Fras, dr. med.

Lipoprotein (a) kot dejavnik tveganja za srčnožilne bolezni

10:50-11:10

prof. dr. Marjan Zaletel, dr. med.

Kognitivni upad zaradi zdravil

11:10-11:30

asist. dr. Kristina Groti Antonić, dr.med.

Motnje žeje in apetita zaradi zdravil

11:30-11:50

Jurij Hanžel, dr. med.

prof. dr. Borut Štabuc, dr. med.

Slabost in bruhanje zaradi zdravil

11:50-12:10

Nuša Avguštin Rotar, dr. med.

Spremenjen videz in vonj urina zaradi zdravil

12:10-12:30

Neva Kavčič, dr. med.

prof. dr. Irena Zupan, dr. med.

Kožno-sluznične krvavitve ob trombocitopeniji zaradi zdravil

12:30-12.50

asist. dr. Tanja Burnik Papler, dr. med.

Zmanjšana plodnost zaradi zdravil

12:50-13:50

KOSILO

 

13:50-14:10

izr. prof. dr. Tomaž Snoj, dr. vet. med.

Ostanki steroidnih hormonov kot stimulatorjev rasti v živilih živalskega izvora

14:10-14:30

doc. dr. Matej Štuhec, mag. farm.

Nika Bratović, mag. farm.

prof. dr. Aleš Mrhar, mag. farm.

Optimizacija farmakoterapije starostnikov z duševno motnjo v domu starejših občanov

14:30-14:50

Mojca Dobaja Borak, mag. farm.  Damjan Grenc, dr. med.

Oskrba z antidoti po bolnišnicah

14:50-15:30

 

Prikazi zanimivih primerov in novosti
Varnejša uporaba zdravil z naprednimi storitvami in zdravstvenim programom
Gospodar zdravja
Zastrupitev s koloidnim srebrom
Neželeni učinki »CBD«
Ne preveč, ne predolgo

 

BV_CerfOznake_EN15224_B