Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Registri pacientov

 

Pripravništvo

 

Strokovni izpiti

 

NPK

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 
  Študentsko delo v UKC Ljubljana 18.9.2020

Zaradi pričakovanega povečanega števila Covid-19 pozitivnih pacientov in posledično povečanega priliva le-teh v osredjo bolnišnico vabimo k delu preko študentskega servisa študente študijskih programov zdravstvena nega in babištvo.

Delo obsega: pomoč pri postopkih in posegih na področju zdravstvene nege, na različnih oddelkih v bolnišnici (kjer ni Covid pozitivnih pacientov), spremstvo pacientov, pomoč na vstopnih točkah v bolnišnico in druge naloge po navodilu delodajalca.

Pogoj: opravljen prvi letnik študija študijskega programa zdravstvena nega ali babištvo

Urna postavka: 6,5 EUR/uro/bruto.

Trenutno pripravljamo seznam študentov, ki bi se lahko na podlagi našega poziva vključili v delo.

Prošnje za delo pošljite v tajništvo glavne medicinske sestre UKC Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, e-pošta: zdenka.mrak@kclj.si.

Lep pozdrav,

Zdenka Mrak

glavna medicinska sestra UKC Ljubljana

BV_CerfOznake_EN15224_B