Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Registri pacientov

 

Pripravništvo

 

Strokovni izpiti

 

NPK

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 
  Letno poročilo Registra bolnikov Evropskega združenja za cistično fibrozo 2018 1.12.2020

Z veseljem sporočamo, da smo izdali Letno poročilo Registra bolnikov Evropskega združenja za cistično fibrozo 2018.

Letos smo v Sloveniji dosegli pomemben mejnik pri zdravljenju cistične fibroze z najsodobnejšimi CFTR modulatornimi zdravili. Najtežje prizadeti posamezniki in kratko zatem vsi upravičeni bolniki so prejeli dostop do zdravila Kaftrio® med prvimi v Evropi (sočasno z Irsko, Združenim kraljestvom, Nemčijo in Dansko).

Z rednim poročanjem želimo izboljšati ozaveščenost o ključnih podatkih in zančilnostih o tej redki bolezni tako pri obolelih in njihovih družinah, kot tudi v širši družbi.  

Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti za trud in zavzetost vsem, ki se s svojimi aktivnostmi na strokovnih in laičnih področjih zavzemate za izboljšanje kakovosti življenja ljudi s to redko boleznijo, ki je v zadnjih desetletjih iz smrtne bolezni otroštva postala kronična bolezen odraslih.

Za bolezen ključni kazalci:

Kazalec

Slovenija

Evropski register

Število bolnikov

113

49886

Delež otroci/odrasli (%)

53.8/46.4

48.8/51.2

Delež bolnikov z vsaj eno mutacijo F508del (%)

86.9

80.6

Pljučna funkcija (mediani FEV1%pred*)

< 18 let

96.2

92.6

> 18 let

61.3

69.4

Prehranjenost (mediani ITM*)

< 18 let

-0.33 z

-0.3 z

> 18 let

17.3

19.1

Prisotnost bakterije Pseudomonas aeruginosa (%)

< 18 let

11.9

13.9

> 18 let

50.0

45.4

* FEV1%pred - v odstotkih izražen za starost in spol predviden forsiran ekspiratorni volumen v 1 sekundi, ITM - indeks telesne mase

Celotno poročilo je dostopno na spletnem naslovu:

https://www.ecfs.eu/sites/default/files/general-content-files/working-groups/ecfs-patient-registry/ECFSPR_Report_2018_v1.4.pdf

Pripravili smo tudi "Kratek pregled" ključnih podatkov Registra 2018 za obolele in njihove svojce:

https://www.ecfs.eu/sites/default/files/general-content-files/working-groups/ecfs-patient-registry/ataglance_2018_final.pdf

Poglavitni podatki za posamezne države so dostopni preko interaktivnega zemljevida spletne strani Registra:

https://www.ecfs.eu/ecfspr

Vsem želimo še uspešnejše delo v prihodnje,

Lep pozdrav,

Uroš Krivec, dr.med., Vodja Službe za pljučne bolezni,
Pediatrična klinika UKC Ljubljana