Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Registri pacientov

 

Pripravništvo

 

Strokovni izpiti

 

NPK

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 
  Tri nove preiskave na področju detekcije bioloških učinkovin Laboratorija za imunologijo revmatizma 11.1.2021

Napotne zdravnike in poslovne partnerje obveščamo, da smo s 4. 1. 2021 v Laboratoriju za imunologijo revmatizma (LIR), Kliničnega oddelka za revmatologijo, Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, uvedli tri nove preiskave na področju detekcije bioloških učinkovin:

1.    s-VDZ (določanje koncentracije Vedolizumaba)
Vedolizumab je humanizirano monoklonsko protitelo usmerjeno proti integrinu α4β7. odobreno je za zdravljenje ulceroznega kolitisa in Chronove bolezni.

2.    s-GLM (določanje koncentracije Golimumaba)
Golimumab je humano monoklonsko protitelo usmerjeno proti topni in transmembranski obliki TNF-α. Odobreno je za zdravljenje revmatoidnega artritisa, psoriatičnega artritisa, ankilozantnega spondilitisa in ulceroznega kolitisa.

3.    s-UST (določanje koncentracije Ustekinumaba)
Ustekinumab je humano monoklonsko protitelo usmerjeno proti podenoti p40 IL-12 in Il-13. Odobreno je za zdravljenje Chronove bolezni, ulceroznega kolitisa, psoriaze in psoriatičnega artritisa.

Z določanjem koncentracije biološke učinkovine lahko vsakemu posamezniku prilagodimo zdravljenje in s tem dosežemo največjo možno učinkovitost ter varnost zdravljenja.

Vse tri omenjene preiskave izvajamo z encimsko imunskimi metodami (ELISA) proizvajalca, ki je analizne komplete razvil v sodelovanju z vodilno raziskovalno skupino na področju določanja bioloških učinkovin iz Univerze v Leuvnu. Metode za določanje protiteles proti naštetim biološkim zdravilom so še v razvoju in jih bomo uvedli takoj, ko jih bo proizvajalec lansiral na tržišče.

Preiskave (s-VDZ, s-GLM in s-UST) lahko zaposleni v UKC Ljubljana naročite preko Hipokrata. V primeru, da te možnosti nimate, vas prosimo, da pri naročanju uporabite Naročilnico za preiskave v Laboratoriju za imunologijo revmatizma (verzija 6), ki je dosegljiva na spletni strani http://lir.biarti.si/document/ob-1682 in jo za naročanje uporabljajo tudi zunanji naročniki.

Za izvedbo preiskave potrebujemo eno 7 ml biokemično epruveto krvi brez dodatkov ali 1 mL seruma (vzorec krvi se centrifugira pri 1800 x G in oddeli serum v epruveto primerno za varen transport). Vzorec je potrebno odvzeti pred aplikacijo biološkega zdravila.

 izr. prof. dr. Saša Čučnik, univ.dipl.biol., spec.med.biokem.
      Vodja Laboratorija za imunologijo revmatizma