Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Registri pacientov

 

Pripravništvo

 

Strokovni izpiti

 

NPK

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 
  Aktivni odmor na delovnem mestu 27.5.2021

Aktivni odmor delavcu omogoči odmik od dela in delovnih obremenitev ter telesno regeneracijo. Organiziramo ga lahko kot skupinsko vadbo, lahko pa ga izvaja vsak sam na delovnem mestu. Priporočljivo je, da vaje izvajamo za celotno telo s poudarkom na najbolj obremenjenih delih telesa.

Več kratkih odmorov uvajamo takrat, ko delavci začutijo utrujenost. Pogostejši kratki odmori večajo pripravljenost za delo in telesu omogočajo oddih od obremenitev zaradi enoličnega, ponavljajočega se dela (v prisilnih položajih) in sedečega položaja. Pripravili smo vam izbor vaj za aktivni odmor. Različne kombinacije vaj za celotno telo so predstavljene v obliki petminutnih filmov.

 

UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa