Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Registri pacientov

 

Pripravništvo

 

Strokovni izpiti

 

NPK

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 
  Razpis za štipendije dijakom in študentom Zdravstvene nege 4.8.2021

Univerzitetni klinični center Ljubljana želi spodbujati šolanje dijakinj in dijakov srednješolskega in visokošolskega programa s področja zdravstvene nege s ponudbo kadrovskih štipendij in omogočanjem zaposlitve po zaključenem šolanju.

VIŠINA ŠTIPENDIJE:

DIJAKI 180 € mesečno

ŠTUDENTI 220€ mesečno

K prijavi vabimo dijakinje in dijake tretjega in četrtega letnika srednješolskega programa Zdravstvena nega ter študente 2. in 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja Zdravstvena nega.

Si zainteresiran/a?

Svojo prijavo pošlji na e-naslov izobrazevanje@kclj.si ali po pošti na naslov Univerzitetni klinični center Ljubljana, Center za izobraževanje, Vrazov trg 1, 1000 Ljubljana, najkasneje do 15. september 2021.

K prijavi priloži:

 - prošnjo PRENESETE JO NA TEJ POVEZAVI

 - potrdilo o vpisu v šolsko leto 2021/22;

 - šolski spričevali za zadnja dva letnika (oz. prvega letnika fakultete, v kolikor si študent drugega letnika);

Izbranim dijakom/dijakinjam ter študentom/študentkam bomo poleg odobrene kadrovske štipendije omogočili opravljanje delovne prakse 80 ur v vsakem šolskem letu, po končanem izobraževanju bomo z vami sklenili pogodbo o zaposlitvi na ustreznem delovnem mestu, s polnim delovnim časom za najmanj eno leto. Naši strokovnjaki z različnih področij vam bodo tudi tekom šolanja pomagali, in sicer z mentorstvom pri praktičnem usposabljanju, podporo pri pripravi seminarskih ali projektnih nalog, pa tudi podporo pri nadaljnjem osebnem in strokovnem razvoju.