Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Projekti

 

Klinične študije

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Pripravništvo

 

Publikacije

 

NPK

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

POSLOVANJE UKCL

 

NOVICE

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENEGA UČINKA ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

ZDRAVNIK V DRUŽBI

 

Klinične študije

Za klinična testiranja zdravil je v UKC Ljubljana odgovorna ga. Jožica Mastnak, ki skrbi za klinične študije.

Kontakt:
Jožica Mastnak, univ. dipl. soc. ped.
svetovalec za klinična testiranja zdravil
Strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška 14
1000 Ljubljana 
Slovenija
E: jozica.mastnak@kclj.si
T:  (01) 522 21 47
M: (041) 776 915
F:  (01) 522 11 36

Seznam potekajočih kliničnih študij v letu 2016 (PDF)

Seznam potekajočih kliničnih študij v letu 2017 (PDF)

Seznam potekajočih kliničnih študij v letu 2017, drugi del (PDF)

Seznam potekajočih kliničnih študij v letu 2017, tretji del (PDF)

Seznam potekajočih kliničnih študij v letu 2018 (PDF)

BV_CerfOznake_EN15224_B