Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Projekti

 

Klinične študije

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Pripravništvo

 

Publikacije

 

NPK

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

POSLOVANJE UKCL

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENEGA UČINKA ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

ZDRAVNIK V DRUŽBI

 

Klinične študije

Za klinična testiranja zdravil je v UKC Ljubljana odgovorna ga. Jožica Mastnak, ki skrbi za klinične študije.

Kontakt:
Jožica Mastnak, univ. dipl. soc. ped.
svetovalec za klinična testiranja zdravil
Strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška 14
1000 Ljubljana 
Slovenija
E: jozica.mastnak@kclj.si
T:  (01) 522 21 47
M: (041) 776 915
F:  (01) 522 11 36

 

Številka pogodbe

Naslov klinične študije

Mesto izvajanja (organizacijska enota)

Glavni raziskovalec

Začetek veljavnosti

Vrsta študije

1276/17

klinična evalvacija naprave za kontinuirano spremljanje glukoze  pri 10-dnevni raziskave nošnje in vadbe pri ljudeh z diabetesom

Interna klinika, diabetologija

Andrej Janež

2017

neinterventna

1465/17

Prospektivna, multicentrična opazovalna študija o vaarnosti zdravilapo  pridobitvi dovoljenja za promet za ovrednotenje dolgoročnega varnostnega profila zdravljenja z zdravilom LEMTRADA pri bolnikih z recidivnimi oblikami multiple skleroze

Nevrološka klinika 

Saša Šega Jazbec

2017

neinterventna

2896/17

Učinkovitost adalimumaba pri bolnikih z zmernim do hudim hidradenitis supporativa - mednarodna raziskava v vsakdanji klinični praksi - HARMONY

Dermatovenerološka klinika 

Mateja Dolenc Voljč

2017

neinterventna

3281/17

varnost in učinkovitost nizkomolekularnega heparina v obdobju 72ur, ki mu sledi dabigatran za zdravljenje akutne pljučne embolije z zmernim tveganjem -PEITHO 2

Interna klinika, žilne bolezni

Kozak Matija

2017

neinterventna

3283/17

12-urno testiranje z meritvami glukoze v krvi s 15 minutnim intervalom z uporabo merilnika YSI

Interna klinika, diabetologija

Andrej Janež

2017

neinterventna

3668/17

Zdravilo Eltrombopag za zdravljenje trombocitopenije zaradi mielodisplastičnih sindromov z nisko ali vmesno stopnjo tveganja

Interna klinika, hematologija

Barbara Skobec

2017

neinterventna

3610/17

Cascade Continous Glucose Monitor za neprekinjeno spremljanje krvnega sladkorja v podkožni medceličnini

Interna klinika, diabetologija

Andrej Janež

2017

neinterventna

3598/17

Meritve intime-medije in ekstremne karotidne arterije z uporabo QIMT ter hitrosti pulznega vala z metodo aplanacijske tonometrijenpri otrocih in mladostnikih

Pediatrična klinika, diabetologija

Tadej Battelino

2017

neinterventna

2069/17

Prospektivna, odprta, multicentrična raziskava faze 3 b za oceno učinkovitosti in varnosti personalizirane profilakse z zdravilom Human-cl rh FVIII pri predhodno zdravljenih odraslih bolnikih s hudo hemofilijo A

Pediatrična klinika, diabetologija

Kotnik Faganel barbara

2017

interventna

1997/17

Randomizirano, dvojno slepo, s placebom nadzorovano, multicentrično preskušanje za dokaz koncepta zdravljenja difuzne kožne oblike sistemske skleroze z zdravilom IVA337

Interna klinika, revmatologija

Matija Tomšič

2017

interventna

2143/17

Odprta raziskava z eno skupino za oceno učinkovitosti in varnosti okrelizumaba pri bolnikih z zgodnjo recidivno-remitentno multiplo sklerozo

Nevrološka klinika

Saša Šega Jazbec

2017

interventna

1206/17

Odprto, randomizirano, multicentrično in kontrolirano preskušanje 3.faze, za oceno farmakokinetike in farmakodinamike edoksabana in za primerjavo učinkovitosti in varnosti edoksabana s standardnim antikoagulantnim zdravljenjem pri pediatričnih bolnikih od rojstva do manj kot 18 let s potrjeno vensko trombembolijo (VTE)

Pediatrična klinika, diabetologija

Janez Jazbec

2017

interventna

2527/17

Randomizirana, za opazovalca slepa multinacionalna paralelna študija lll faze, kontrolirana s primerjalnim cepivom, ki ni cepivo proti gripi, za otroke, stare od 6 do 35 mesecev, za ocenjevanje varnosti in učinkovitosti kandidata za kvadrivalentno cepivo

Infekcijska klinika

Marko Pokorn

2017

interventna

2072/17

Preemptivno farmakogenomsko testiranje za preprečevanje neželenih učinkov zdravil

Interna klinika, nefrologija

Gregor Mlinšek

2017

neinterventna

2067/17

Učinkovitost in varnost semaglutida 1,0 mg enkrat na teden v primerjavi z liraglutidom 1,2 mg enkrat na dan kot dodatek k 1-3 peroralnim antidiabetičnim zdravilom (QAD) pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2

Interna klinika, diabetes

Andrej Janež

2017

interventna

0514/18

oskrba bolnikov z visokim tveganjem po vstavitvi biorazgradljive polimerne opornice pri skrajšanem in pri podaljšanem načinu zdravljenja DAPT -MASTER DAPT

Interna klinika, kardiologija

Matjaž Bunc

2018

neinterventna

0506/18

Breme migrene v specializiranih centrih za glavobol, v katerih zdravijo paciente po neuspešnem profilaktičnem zdravljenju (študija BECOME)

Nevrološka klinika

Fajko Bajrović

2018

neinterventna

0434/18

Klinično preskušanje medicinskega pripomočka Cascade Continuous Glucose Monitor, ki se uporablja za neprekinjeno spremljanje krvnega sladkorja v podkožni medceličnini

Interna klinika, diabetes

Andrej Janež

2018

neinterventna

0590/18

Randomizirano, dvojno slepo klinično preskušanje faze lll za primerjavo ABT-494 s placebom in z adalimumabom pri bolnikih z aktivnim psoriatičnim artritisom, ki se niso ustrezno odzvali na zdravljenje z vsaj enim nebiološkim imunomodulirajočim antirevmatičnim zdravilom (DMARD)-SELECT-PsA 1

Interna klinika, revmatologija

Matija Tomšič

2018

interventna

0594/18

Odkrivanje borelij v zgodnjem obdobju lymske borelioze z uporabo T2Borrelia Panela

Infekcijska klinka

Franc Sterle

2018

neinterventna

0972/18
 

Merjenje regionalne možganske tkivne nasičenosti s kisikom kot vodila za dovajanje kisika v vdihanem zraku pri nedonošenčkih v obdobju takojšnje tranzicije

 

Ginekološka klinika Lili Kornhauser Cerar 2018 neinterventna

 

BV_CerfOznake_EN15224_B