Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Arhiv kliničnih študij

 

Specializacije

 

Pripravništvo

 

NPK

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

Klinične študije 2019

Spoštovane pacientke, spoštovani pacienti sodelujoči v kliničnih študijah


25. maja 2018 je začela veljati evropska uredba o varstvu podatkov (GDPR). Za shranjevanje in obdelavo osebnih podatkov veljajo strožje zahteve.

Ker se pri kliničnih raziskavah, ki potekajo v UKCL, zbirajo osebni podatki, vas na tem mestu obveščamo o novih zahtevah in vaših pravicah. Podatki o bolniku in soglasja, ki ste jih podpisali za študijo, še vedno veljajo. Ta informacija je le dopolnilo, saj v Evropski uniji obstaja enotne zahteva oz. regulativa za varstvo osebnih podatkov. Preostali zdravstveni zapisi ostanejo nespremenjeni.

Kot udeleženec v raziskavi imate pravico kadarkoli pridobiti informacijo o osebnih podatkih, ki jih izvajalec raziskave zbira in obdeluje (vključno z brezplačno izdelavo kopije), in lahko zahtevate popravek ali izbris skladno z uredbo in področno zakonodajo. Poleg tega vas opozarjamo na  obstoječo pravico do pritožbe pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS www.ip-rs.si ).

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov UKCL:
dr. Marko Zebec Koren,
E: gdpr@kclj.si .


Za klinična testiranja zdravil je odgovorna ga. Eva Taja Cimerman, univ. dipl. prav.:
E: eva.taja.cimerman@kclj.si
T:+386 1 522 21 47
F: +386 1 522 11 38

 

 

Št. POGODBE NASLOV ŠTUDIJE EUDRA CT ŠT. SPONZOR (odgovornost) MESTO PRESKUŠANJA GLAVNI RAZISKOVALEC 
2069/2017 Prospektivna, odprta, multicentrična raziskava faze 3 b za oceno učinkovitosti in varnosti personalizirane profilakse z zdravilom Human-cl rh FVIII pri predhodno zdravljenih odraslih bolnikih s hudo hemofilijo A

2012-

002554-23

OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA OTROŠKO HEMATOLOGIJO IN ONKOLOGIJO BARBARA FAGANEL KOTNIK
1276/2017 Klinična evalvacija naprave za kontinuirano spremljanje glukoze pri 10-dnevni raziskavi nošnje in vadbe pri ljudeh z diabetesom / AGAMATRIX INC. INTERNA KLINIKA, KO ZA ENDIKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI ANDREJ JANEŽ
1465/2017 Perspektivna, multicentrična opazovalna študija o varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja  za promet za ovrednotenje dolgoročnega varnostnega profila zdravljenja z zdravilom LEMTRADA pri bolnikih z recidivnimi oblikami multiple skleroze / SANOFI S.P.A. NEVROLOŠKA KLINIKA, KO ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA SAŠA ŠEGA JAZBEC
2896/2017 Učinkovitost adalimumaba pri bolnikih z zmernim do hudim hidradenitis supporativa - mednarodna raziskava v vsakdanji klinični praksi / ABBVIE BIOFARMACEVTSKA DRUŽBA D.O.O. DERMATOVENEROLOŠKA KLINIKA MATEJA DOLENC VOLJČ
3281/2017 Varnost in učinkovitost nizkomolekularnega heparina v obdobju 72 ur, ki mu sledi dabigatran za zdravljenje akutne pljučne embolije z zmernim tveganjem -PEITHO 2 / UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER JOHANNES GUTENBERG UNIVERZE V MAINZU INTERNA KLINIKA, KO ZA ŽILNE BOLEZNI KOZAK MATIJA
3283/2017 12-urno testiranje z meritvami glukoze v krvi s 15 minutnim intervalom z uporabo merilnika YSI / AGAMATRIX INC. INTERNA KLINIKA, KO ZA ENDIKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI ANDREJ JANEŽ
3668/2017 Zdravilo Eltrombopag za zdravljenje trombocitopenije zaradi mielodisplastičnih sindromov z niskoali vmesno stopnjo tveganja

2010-

022890-33

ASSOCIAZIONE QOL-ONE INTERNA KLINIKA, KO ZA HEMATOLOGIJO BARBARA SKOBEC
3610/2017 Cascade Continous Glucose Monitor za neprekinjeno spremljanje krvnega sladkorja v podkožni medceličnini / AGAMATRIX INC. INTERNA KLINIKA, KO ZA ENDIKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI ANDREJ JANEŽ
3598/2017 Meritve intime-medije in ekstremne karotidne arterije z uporabo QIMT ter hitrosti pulznega vala z metodo aplanacijsketonometrije pri otrocih in mladostnikih / INVESTIGATOR INITIATED STUDY PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA ENDIKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI TADEJ BATTELINO
2069/2017 Prospektivna, odprta, multicentrična raziskava faze 3 za oceno učinkovitosti in varnosti personalizirane profilakse z zdravilom Human-cl rh FVIII pri predhodno zdravljenih odraslih bolnikih s hudo hemofilijo A

2014-

02986-30

OCTAPHARMA AG PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA HEMATOLOGIJO BARBARA KOTNIK FAGANEL
1997/2017 randomizirano, dvojno slepo, s placebom nadzorovano, multicentrično preskušanje za dokaz koncepta zdravljenja difuzne kožne oblike nsistemske skleroze z zdravilom IVA337

2015-

001617-27

INVENTIVA SA INTERNA KLINIKA, KO ZA REVMATOLOGIJO MATIJA TOMŠIČ
2143/2017 Odprta raziskava z eno skupino za oceno učinkovitosti in varnostiokrelizumaba pri bolnikih z zgodnjo recidivno-remitentno multiplo sklerozo

2016-

002937-31

ROCHE NEVROLOŠKA KLINIKA, KO ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA SAŠA ŠEGA JAZBEC
1206/2017 Odprto, randomizirano, multicentrično in kontrolirano preskušanje 3. faze, za oceno farmakokinetike in farmakodinamike edoksabana in za primerjavo učinkovitosti in varnosti  edoksabana s standardnim antikoagulantnim zdravljenjem pri pediatričnih bolnikih od rojstva do manj kot 18 let s potrjeno vensko trombembolijo

2016-

000991-49

DAIICHI SANKYO INC. PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA HEMATOLOGIJO JANEZ JAZBEC
2527/2017 Randomizirana, za opazovalca slepa multinacionalna paralelena študija 3.faze, kontrolirana s primerjalnim cepivom proti gripi, za otroke, stare od 6 do 35 mesecev, za oceno varnosti in učinkovitosti kandidata za kvadrivalentno cepivo

2016-

004904-74

ABBOT BIOLOGICALS B.V. KLINIKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA MARKO POKORN
3174/2017 Evropska observacijska študija pasireotida LAR pri akromegaliji - študija ACRONIS / NOVARTIS PHARMA SERVICES AG INTERNA KLINIKA, KO ZA ENDIKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI TOMAŽ KOCJAN
0034/2017 Izobraževalna raziskava o ulceroznem kolitisu, stanju o bolezni, odnosu do bolezni in razpoložljivih virih / MERCK SHARP & DOHME INTERNA KLINIKA, KO ZA GASTROENTEROLOGIJO IVAN FERKOLJ
2626/2017 Dvomesečna opazovalna, nadaljna študija za oceno varnosti pri osebah z vznemirjenostjo, povezano z demenco pri Alzheimerjevi bolezni, ki so predhodno prejemale brekspiprazol ali placebo v dvojno slepi študiji 3.faze

2014-

000424-23

OTSUKA PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT & COMMERCIALIZATION INC. NEVROLOŠKA KLINIKA, KO ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA MILICA KRAMBERGER
2724/17 dveletna, multicentrična, randomizirana, dvojno slepa, s placebom kontrolirana študija vzporednih skupin za oceno učinkovitosti, varnosti, prenašanja in farmakokinetike teriflunomida, ki se uživa oralno enkrat na dan pri pediatričnih bolnikih z recidivnimi oblikami multiple skleroze , ki mu sledi podaljšana odprta raziskava

2011-

005249-12

SANOFI S.P.A. PEDIATRIČNA KLINIKA NELI BIZJAK
2067/17 Učinkovitost in varnost neprekinjenega subkutanega dovajanja hitrodelujočega insulina aspart v primerjavi z insulinom NovoRapid pri odraslih bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1

2010-

024054-11

NOVO NORDISK D.O.O. INTERNA KLINIKA, KO ZA ENDIKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI ANDREJ JANEŽ
1999/2017 Randomizirano, dvojno slepo, s placebom nadzorovano, multicentrično preskušanje za dokaz koncepta zdravljenja difuzne kožne oblike  in sistemske skleroze z zdravilom IVA337

2015-

001617-27

CLINMARK INTERNA KLINIKA, KO ZA REVMATOLOGIJO MATIJA TOMŠIČ
0334/2017 Evropska, multicentrična, perspektivna, nerandomizirana študija za ovrednotenje varnosti in učinkovitosti uporabe BMFM / CARDIATIS S.A. KO ZA RADIOLOGIJO DIMITRIJ KUHELJ
0332/2017 Trimesečna prospektivna odprta študija zdravljenja s Fragminom (injekcije natrijevega dalteparinata) pri otrocih z vensko trombembolijo z malignomi ali brez njih) / PFIZER INC. PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA HEMATOLOGIJO  JANEZ JAZBEC
0161/2017 Ocena učinka implantatov Agili-C pri zdravljenju okvar hrustanca inn osteohondritisa disekans MP CARTIHEAL LTD. ORTOPEDSKA KLINIKA MATEJ DROBNIČ
0079/2017 Multicentrična, randomizirana, dvojno slepa, s placebom kontrolirana raziskava 3. faze z vzporednima skupinama za oceno učinkovitosti in varnosti crenezumaba pri bolnikih s prodromsko do blago obliko Alzheimerjeve bolezni

0215-

003034-27

F. HOFFMAN - LA ROCHE LTD. NEVROLOŠKA KLINIKA, KO ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA MILICA KRAMBERGER
0514/2018 Oskrba bolnikov z visokim tveganjem po vstavitvi biorazgradljive polimerne opornice pri skrajšanem in pri podaaljšanem načinu zdravljenja DAPT-MASTER DAPT / ECRI-9 B.V. INTERNA KLINIKA, KO ZA KARDIOLOGIJO  MARTJAŽ BUNC
0506/2018 Breme migrene v specializiranih centrih za glavobol, v katerih zdravijo paciente po neuspešnem profilaktičnem zdravljenju (študija BECOME) / NOVARTIS PHARMA SERVICES AG NEVROLOŠKA KLINIKA, KO ZA VASKULARNO NEVROLOGIJO IN INTENZIVNO NEVROLOŠKO TERAPIJO FAJKO BAJROVIĆ
0434/2018 Klinično preskušanje medicinskega pripomočka Cascade Continuous Glucose  Monitor, ki se uporablja za neprekinjeno spremljanje krvnega slladkorja v podkožni medceličnini / AGAMATRIX INC. INTERNA KLINIKA, KO ZA ENDIKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI ANDREJ JANEŽ
0590/2018 Randomizirano, dvojno slepo klinično preskušanje  faze 3. za primerjavo ABT-494 s placebom in z adalimumabom pri bolnikih z aktivnim psoriatičnim artritisom, ki se niso ustrezno odzvali na zdravljenje z vsaj enim nebiološkim imunomodulirajočim antirevmatičnim zdravilom (DMARD - SELECT -PsA1)

2016-

004130-24

ABBVIE  INTERNA KLINIKA, KO ZA REVMATOLOGIJO MATIJA TOMŠIČ
0594/2018 Pilotna študija: Odkrivanje bakterije Borrelia v zgodnji fazi lyymske borelioze z uporabo pristopa T2Lyme MP T2 BIOSYSTEMS INC. KLINIKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA FRANC STRLE
0972/2'18 Merjenje regionalne možganske tkivne nasičenosti s kisikom kot vodila za dovajanje kisika v vdihanem zraku pri nedonošenčkih v obdobju takojšnje tranzicije / MEDICINSKA FAKULTETA GRAZ GINEKOLOŠKA KLINIKA, KO ZA PERINATOLOGIJO LILI KORNHAUSER CERAR
1471/2018 Večnacionalna študija faze4, ki ocenjuje vzorec zdravljenja iz vsakodnevne klinične prakse pri predhodno zdravljenih bolnikih, ki prejemajo Kovaltry kot  profilakso v okviru katerega se bojo zbirali podatki o profilaktičnem režimu odmerjanja, učinkovitosti in varnosti zdravljenja z zdravilom Kovaltry v vsakodnevni klinični praksi / BAYER FARMACEVTSKA DRUŽBA D.O.O. INTERNA KLINIKA, KO ZA HEMATOLOGIJO IRENA PRELOŽNIK ZUPAN
1585/2018 Multicentrično, perspektivno, randomizirano, kontrolirano preskušanje za oceno hlajenja kot dodatnega zdravljenja ob perkutani koronarni intervenciji pri bolnikih z akutnim miokardnim infarktom / ZOLL CIRCULATION INTERNA KLINIKA, KLINIKA ZA INTENZIVNO INTERNO MEDICINO MIŠA FISTER
1470/2018 Perspektivna, mednarodna opazovalna kohortna študija za primerjavo zdravila vedolizumab in drugih bioloških zdravil pri bolnikih z ulceroznim kolitisom in Chronovo boleznijo / TAKEDA DEVELOPMENT CENTRE EUROPE LTD INTERNA KLINIKA, KO ZA GASTROENTEROLOGIJO DAVID DROBNE
1586/2018 Odprto, neprimerjalno  multicentrično klinično preskušanje (faza 3), Ruksolitiniba, dodanega kortikosteroidom, pri zdravljenju pediatričnih nbolnikov z akutno reakcijo presadka pri gostitelju stopnje ll, lVpo alogenski presaditvi krvotvornih matičnih celic

2018-

000422-55

NOVARTIS PHARMA SERVICES AG PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA HEMATOLOGIJO JANEZ JAZBEC
2595/2018 Nenadzorovana, odprta multicentrična študija indukcijske imunske intolerance, izvedene z rFVlllFc v obdobju 60 tednov pri bolnikih s hudo hemofilijo

2017-

000065-73

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA HEMATOLOGIJO BARBARA FAGANEL KOTNIK
3017/2018 Randomizirana, dvojno slepa, s placebom kontrolirana raziskava, ki ji sledi odprto obdobje zdravljenja za oceno učinkovitosti in varnosti alirakumaba pri otrocih in mladostnikih s heterozigotno družinsko hiperholesterolemijo 

2017-

001903-60

SANOFI S.P.A. PEDIATRIČNA KLINIKA,KO ZA ENDIKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI TADEJ BATTELINO
3094/2018 Multicentrična, randomizirana, dvojno slepa, s placebom kontrolirana raziskava 3. faze za oceno učinkovitosti in varnosti oktreotida v obliki kapsul pri bolnikih, ki so se predhodno biokemijsko odzvali na zdravljenje z analogi somatostatina v obliki injekcije in so to zdravljenje prenašali

2017-

000737-31

CHIASMA INC. INTERNA KLINIKA, KO ZA ENDIKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZN MOJCA JENSTERLE SEVER
3098/2018 Multicentrična študija LEODOR: Zdravljenje kroničnega srčnega popuščanja s ponavljajočimi odmerki Levonsimendana (LEODOR)

2017-

002429-39

MEDICAL UNIVERSITY INNSBRUCK INTERNA KLINIKA, KO ZA KARDIOLOGIJO  BOJAN VRTOVEC
3347/2018 Uporaba zdravila Iksazomib v okviru programa predhodne dostopnosti PRMM-5014 / TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG INTERNA KLINIKA, KO ZA HEMATOLOGIJO SAMO ZVER
3346/2018 Klinično preskušanje za primerjavo učinkovitosti in varnosti zdravila NNC0148/0287 (insulin 287)enkrat na teden in insulina glargin enkrat na dan, oba uporabljena v kombinaciji z metforminom z zaviralci DDP-4ali brez njih pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2, ki se še niso zdravili z insulinom

2018-

00322-63

NOVO NORDISK D.O.O. INTERNA KLINIKA, KO ZA ENDIKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI ANDREJ JANEŽ
3019/2018 Odprta raziskava za oceno učinkovitosti in varnosti alirokumaba pri otrocih in mladostnikih s homozigotno družinsko hiperholesterolemijo

2017-

002297-39

SANOFI S.P.A. PEDIATRIČNA KLINIKA,KO ZA ENDIKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZN TADEJ BATTELINO
3018/2018 Randomizirana, dvojno slepa, s placebom nadzorovana študija faze 2 za preverjanje učinkovitosti in varnosti KPL-301 pri arteritisu celic velikank

2018-

001003-36

KINIKSA PHARMACEUTICALS LTD. INTERNA KLINIKA, KO ZA REVMATOLOGIJO MATIJA TOMŠIČ
1114/2018 Multicentrična, neinterventna študija o varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja za promet (NI-PASS) za spremljanje pogostosti neželjenih učinkov, povezanih z zdravilom in pomaanjklive učinkovitosti, povezane z epoetinom med bolniki z KLD , ki subkutano prejemajo Binocrit in Epoetin aliEpoetin alfa Hexal / PHARM RESEARCH ASSOCIATES (UK) LTD. INTERNA KLINIKA, KO ZA NEFROLOGIJO JERNEJ PAJEK
1183/2018 Medtronic Core Valve Evolut PRO System: preskušanje medicinskega pripomočka / MEDTRONIC BAKKEN RESERACH CENTER B.V. INTERNA KLINIKA, KO ZA KARDIOLOGIJO  MATJAŽ BUNC
3460/2018 Multicentrično, kontrolirano preskušanje za primerjavo femoralnega dostopa 4 Fr oz. 6Fr pri ambulantnem endovaskularnem zdravljenju periferne arterijske bolezni spodnjih okončin - BIO4AMB /  BIOTRONIK SE & CO. KG KO ZA RADIOLOGIJO DIMITRIJ KUHELJ
0562/2019 Meritve ioniziranega Ca s pomočjo ˝point of care˝ ionometra med terapijo z etelkalcetidom / INVESTIGATOR INITITATED STUDY INTERNA KLINIKA, KO ZA NEFROLOGIJO JADRANKA BUTUROVIČ PON
4364/2018 Dvojno slepa, randomizirana, multicentrična, s placebom kontrolirana, 24 tednov trajajoča vzporedna študija za karakterizacijo učinkovitosti, varnosti in prenašanja zdravila evolocumab za zniževanje lipoproteinov z nisko gostoto kot dodatka k prehrani in zdravljenju z zdravili za zniževanje lipidov na pediatričnih študijskih subjektih med starostjo 10 - 17 let s heterozigotno obliko družinske hiperholesterolemije

2014-

002277-11

AMGEN (EUROPE) GMBH PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA ENDIKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZN URH GROŠELJ
2054/2010 Multicentričen, odprt register bolnikov s psoriazo, ki so kandidati za sistemsko zdravljenje,
vključno z zdravljenjem z biološkimi zdravili [PSOLAR®].
/ CLINRES FARMACIJA D.O.O. DERMATOVENEROLOŠKA KLINIKA DR. MERVIČ
3612/2018 Učinek kombinacije probiotikov na pojav stranskih učinkov zaradi zdravljenja okužbe s Helicobacter pylori bakterijo - dvojno slepa randomizirana multicentrična raziskava / INVESTIGATOR INITITIATED STUDY PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA GASTROENTEROLOGIJO, HEPATOLOGIJO IN NUTRICIONISTIKO MATJAŽ HOMAN
3668/2017 Intervencijska klinična raziskava: Zdravilo Eltrombopag za zdravljenje trombocitopenije zaradi mielodisplastičnih sindromov z nizko ali vmesno stopnjo tveganja

2010-

022890-33

INVESTIGATOR INITITIATED STUDY INTERNA KLINIKA, KO ZA HEMATOLOGIJO BARBARA SKOPEC
1471/2018 Neinterventna klinično preskušanje: Večnacionalna študija faze IV, ki ocenjuje vzorec zdravljneja iz vsakodnevne klinične prakse pri predhodno zdravljenih bolnikih, ki prejemajo KOVALTR (oktokog alfa) kot profilakso / BAYER D.O.O. INTERNA KLINIKA, KO ZA HEMATOLOGIJO SAMO ZVER
2527/2017 Randomizirana, za opazovalca slepa multinacionalna paralelna študija III. faze, kontrolirana s
primerjalnim cepivom, ki ni cepivo proti gripi, za otroke, stare od 6 do 35 mesecev, za ocenjevanje
varnosti in učinkovitosti kandidata za kvadrivalentno cepivo družbe Abbott proti gripi

2016-

004904-74

ABBOTT KLINIKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA MARKO POKORN
1031/2009 Odprta dvodelna raziskava za oceno klinične koristi in dolgoročne varnosti etanercepta pri otrocih in mladostnikih z razširjenim oligoartikularnim juvenilnim idiopatskim artritisom, z entezitisom povezanim artritisom ali psoriatičnim artritisom

2009-

012520-84

WYETH KFT. CLINICAL RESEARCH DEVELOPMENT PEDIATRIČNA KLINIKA, SLUŽBA ZA ALERGOLOGIJO IN REVMATOLOGIJO IN KLINIČNO IMUNOLOGIJO  TADEJ AVČIN
2182/2016 24-mesečno randomizirano, s placebom kontrolirano, dvojno slepo, multicentrično klinično preskušanje vzporednih skupin, faze II, za oceno varnosti in učinkovitosti učinkovine AADvac1 pri bolnikih z blago Alzheimerjevo boleznijo

2015-

000630-30

PPD GLOBAL LIMITED NEVROLOŠKA KLINIKA, KO ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA MILICA KRAMBERGER
2509/2016 DUOdopa/Duopa pri bolnikih z napredovalo Parkinsonovo boleznijo – GLOBalna opazovalna raziskava za ocEno dolgoročne učinkovitosti (DUOGLOBE) / ABBVIE BIOFARMACEVTSKA DRUŽBA D.O.O. NEVROLOŠKA KLINIKA, KO ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA MAJA TROŠT
2069/17 Imunogenost, učinkovitost in varnost terapije z zdravilom HumanclmFVIIIpri predhodno nezdravljenih bolnikih s težko obliko hemofilije A

2012-

002554-23

OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA OTROŠKO HEMATOLOGIJO IN ONKOLOGIJO BARBARA FAGANEL KOTNIK
1544/2016 Randomizirana, multinacionalna, aktivno kontrolirana, (odprta) klinična raziskava z vzporednimi skupi-nami in ugotavljanjem ustrezne višine odmerka (z dvojno slepim odmerjanjem različnih višin odmerka) za ugotavljanje učinkovitosti in varnosti zdravila NNC0195-0092 za odmerjanje enkrat na teden v pri-merjavi z rastnim hormonom za odmerjanje enkrat na dan (Norditropin® FlexPro®) pri zdravljenju predpubertetnih otrok s pomanjkanjem rastnega hormona, ki pred tem še niso prejemali rastnega hormona

2015-

000531-32

NOVO NORDISK D.O.O. PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA ENDOKRINOLOGIJO TADEJ BATTELINO
0193/2016 Multicentrična, randomizirana, dvojno slepa, aktivno kontrolirana študija z vzporednimi skupinami za oceno učinkovitosti in varnosti LCZ696 v primerjavi z valsartanom glede vpliva na obolevnost in umrljivost pri bolnikih s srčnim popuščanjem (razreda II-IV po klasifikaciji NYHA) in ohranjenim iztisnim deležem

2013-

001747-31

NOVARTIS PHARMA SERVICES AG INTERNA KLINIKA,KO ZA KARDIOLOGIJO BOJAN VRTOVEC
  Multicentrična randomizirana dvojno slepa študija 3. faze, nadzorovana s placebom, za oceno učinkovitosti in varnosti cenicriviroka pri zdravljenju jetrne fibroze pri odraslih preskušancih z nealkoholnim steatohepatitisom

2016-

004566-26

ALLERGAN INTERNA KLINIKA, KO ZA GASTROENTEROLOGIJO BORUT ŠTABUC

 

BV_CerfOznake_EN15224_B