Youtube Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Arhiv kliničnih študij

 

Izobraževalni dogodki

 

Pripravništvo

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENEGA UČINKA ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

ZDRAVNIK V DRUŽBI

 

Klinične študije

Spoštovane pacientke, spoštovani pacienti sodelujoči v kliničnih študijah


25. maja 2018 je začela veljati evropska uredba o varstvu podatkov (GDPR). Za shranjevanje in obdelavo osebnih podatkov veljajo strožje zahteve.

Ker se pri kliničnih raziskavah, ki potekajo v UKCL, zbirajo osebni podatki, vas na tem mestu obveščamo o novih zahtevah in vaših pravicah. Podatki o bolniku in soglasja, ki ste jih podpisali za študijo, še vedno veljajo. Ta informacija je le dopolnilo, saj v Evropski uniji obstaja enotne zahteva oz. regulativa za varstvo osebnih podatkov. Preostali zdravstveni zapisi ostanejo nespremenjeni.

Kot udeleženec v raziskavi imate pravico kadarkoli pridobiti informacijo o osebnih podatkih, ki jih izvajalec raziskave zbira in obdeluje (vključno z brezplačno izdelavo kopije), in lahko zahtevate popravek ali izbris skladno z uredbo in področno zakonodajo. Poleg tega vas opozarjamo na  obstoječo pravico do pritožbe pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS www.ip-rs.si ).

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov UKCL:
dr. Marko Zebec Koren,
E: gdpr@kclj.si .Za klinična testiranja zdravil je odgovorna ga. Eva Taja Cimerman, univ. dipl. prav.:
E: eva.taja.cimerman@kclj.si
T:+386 1 522 21 47
F: +386 1 522 11 38

 

Številka pogodbe

Naslov klinične študije

Mesto izvajanja (organizacijska enota)

Glavni raziskovalec

Začetek veljavnosti

Vrsta študije

3018/2018
 
Randomizirana, dvojno slepa, s placebom nadzorovana študija faze ll za preverjanje učinkovitosti in varnosti KPL-301 pri arteritisu celic velikank Interna klinika, KO za revmatologijo
 
Matija Tomšič 2019 neinterventna
1114/2018
 
Multicentrična neinterventna študija o varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja za promet (NI-PASS) za spremljanje pogostosti neželjenih učinkov, povezanih z zdravilom in pomanjkljive učinkovitosti, povezane z epoetinom med bolniki z KLD, ki subkutano prejemajo Binocrit in Epoetin ali Epoetin alfa Hexal Interna klinika, KO za nefrologijo Jernej Pajek 2018 neinterventna
1183/2018
 
Medtronic CoreValve Evolut PRO System Interna klinika, KO za kardiologijo Matjaž Bunc 2018 neinterventna
2460/2018
 
Multicentrično kontrolirano preskušanje za primerjavo femoralnega dostopa 4 Fr oziroma 6 Fr pri ambulantnem endovaskularnem zdravljenju periferne arterijske bolezni spodnjih okončin BIO4AMB Klinični inštitut za radiologijo
 
Dimitrij Kuhelj 2018 neinterventna

 

BV_CerfOznake_EN15224_B