Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Arhiv kliničnih študij

 

Registri pacientov

 

Pripravništvo

 

Strokovni izpiti

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

Klinične študije

Evropska uredba o varstvu podatkov (GDPR)


25. maja 2018 je začela veljati evropska uredba o varstvu podatkov (GDPR). Za shranjevanje in obdelavo osebnih podatkov veljajo strožje zahteve.

Kot udeleženec v raziskavi imajo pacienti sodelujoči v kliničnih raziskavah pravico  kadarkoli pridobiti informacijo o osebnih podatkih, ki jih izvajalec raziskave zbira in obdeluje, vključno z brezplačno izdelavo kopije. Udeleženec lahko zahteva popravek ali izbris svojih osebnih podatkov skladno z uredbo in področno zakonodajo. Poleg tega paciente sodelujoče v kliničnih študijah opozarjamo na  obstoječo pravico do pritožbe pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS www.ip-rs.si).

Pri kliničnih raziskavah, ki potekajo v UKC Ljubljana, se zbirajo osebni podatki, zato vas na tem mestu obveščamo o novih zahtevah in vaših pravicah. Podatki o bolniku in soglasja, ki ste jih podpisali za študijo, še vedno veljajo. Obstoječa informacija je dopolnilo, saj v Evropski uniji obstaja enotna regulativa za varstvo osebnih podatkov. Preostali zdravstveni zapisi ostanejo nespremenjeni.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov UKCL:
dr. Marko Zebec Koren,
E: gdpr@kclj.si

Seznam potekajočih kliničnih študij v letu 2019

Za klinična testiranja zdravil je odgovorna ga. Eva Taja Cimerman, univ. dipl. prav.:
E: eva.taja.cimerman@kclj.si
T:+386 1 522 21 47
F: +386 1 522 11 38

Številka pogodbe Naslov študije

EUDRA
CT ŠT.

Sponzor  (odgovornost) Mesto preizkušanja Glavni raziskovalec
2069/2017 Prospektivna, odprta, multicentrična raziskava faze 3 b za oceno učinkovitosti in varnosti personalizirane profilakse z zdravilom Human-cl rh FVIII pri predhodno zdravljenih odraslih bolnikih s hudo hemofilijo A

2012-
002554-23

OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA OTROŠKO HEMATOLOGIJO IN ONKOLOGIJO BARBARA FAGANEL KOTNIK
1276/2017 Klinična evalvacija naprave za kontinuirano spremljanje glukoze pri 10-dnevni raziskavi nošnje in vadbe pri ljudeh z diabetesom / AGAMATRIX INC. INTERNA KLINIKA, KO ZA ENDIKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI ANDREJ JANEŽ
1465/2017 Perspektivna, multicentrična opazovalna študija o varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja  za promet za ovrednotenje dolgoročnega varnostnega profila zdravljenja z zdravilom LEMTRADA pri bolnikih z recidivnimi oblikami multiple skleroze / SANOFI S.P.A. NEVROLOŠKA KLINIKA, KO ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA SAŠA ŠEGA JAZBEC
2896/2017 Učinkovitost adalimumaba pri bolnikih z zmernim do hudim hidradenitis supporativa - mednarodna raziskava v vsakdanji klinični praksi / ABBVIE BIOFARMACEVTSKA DRUŽBA D.O.O. DERMATOVENEROLOŠKA KLINIKA MATEJA DOLENC VOLJČ
3281/2017 Varnost in učinkovitost nizkomolekularnega heparina v obdobju 72 ur, ki mu sledi dabigatran za zdravljenje akutne pljučne embolije z zmernim tveganjem -PEITHO 2 / UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER JOHANNES GUTENBERG UNIVERZE V MAINZU INTERNA KLINIKA, KO ZA ŽILNE BOLEZNI KOZAK MATIJA
3283/2017 12-urno testiranje z meritvami glukoze v krvi s 15 minutnim intervalom z uporabo merilnika YSI / AGAMATRIX INC. INTERNA KLINIKA, KO ZA ENDIKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI ANDREJ JANEŽ
3668/2017 Zdravilo Eltrombopag za zdravljenje trombocitopenije zaradi mielodisplastičnih sindromov z niskoali vmesno stopnjo tveganja

2010-
022890-33

ASSOCIAZIONE QOL-ONE INTERNA KLINIKA, KO ZA HEMATOLOGIJO BARBARA SKOBEC
3610/2017 Cascade Continous Glucose Monitor za neprekinjeno spremljanje krvnega sladkorja v podkožni medceličnini / AGAMATRIX INC. INTERNA KLINIKA, KO ZA ENDIKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI ANDREJ JANEŽ
3598/2017 Meritve intime-medije in ekstremne karotidne arterije z uporabo QIMT ter hitrosti pulznega vala z metodo aplanacijsketonometrije pri otrocih in mladostnikih / INVESTIGATOR INITIATED STUDY PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA ENDIKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI TADEJ BATTELINO
2069/2017 Prospektivna, odprta, multicentrična raziskava faze 3 za oceno učinkovitosti in varnosti personalizirane profilakse z zdravilom Human-cl rh FVIII pri predhodno zdravljenih odraslih bolnikih s hudo hemofilijo A 2014-
02986-30
OCTAPHARMA AG PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA HEMATOLOGIJO BARBARA KOTNIK FAGANEL
1997/2017 randomizirano, dvojno slepo, s placebom nadzorovano, multicentrično preskušanje za dokaz koncepta zdravljenja difuzne kožne oblike nsistemske skleroze z zdravilom IVA337 2015-
001617-27
INVENTIVA SA INTERNA KLINIKA, KO ZA REVMATOLOGIJO MATIJA TOMŠIČ
2143/2017 Odprta raziskava z eno skupino za oceno učinkovitosti in varnostiokrelizumaba pri bolnikih z zgodnjo recidivno-remitentno multiplo sklerozo 2016-
002937-31
ROCHE NEVROLOŠKA KLINIKA, KO ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA SAŠA ŠEGA JAZBEC
1206/2017 Odprto, randomizirano, multicentrično in kontrolirano preskušanje 3. faze, za oceno farmakokinetike in farmakodinamike edoksabana in za primerjavo učinkovitosti in varnosti  edoksabana s standardnim antikoagulantnim zdravljenjem pri pediatričnih bolnikih od rojstva do manj kot 18 let s potrjeno vensko trombembolijo 2016-
000991-49
DAIICHI SANKYO INC. PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA HEMATOLOGIJO JANEZ JAZBEC
2527/2017 Randomizirana, za opazovalca slepa multinacionalna paralelena študija 3.faze, kontrolirana s primerjalnim cepivom proti gripi, za otroke, stare od 6 do 35 mesecev, za oceno varnosti in učinkovitosti kandidata za kvadrivalentno cepivo 2016-
004904-74
ABBOT BIOLOGICALS B.V. KLINIKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA MARKO POKORN
3174/2017 Evropska observacijska študija pasireotida LAR pri akromegaliji - študija ACRONIS / NOVARTIS PHARMA SERVICES AG INTERNA KLINIKA, KO ZA ENDIKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI TOMAŽ KOCJAN
0034/2017 Izobraževalna raziskava o ulceroznem kolitisu, stanju o bolezni, odnosu do bolezni in razpoložljivih virih / MERCK SHARP & DOHME INTERNA KLINIKA, KO ZA GASTROENTEROLOGIJO IVAN FERKOLJ
2626/2017 Dvomesečna opazovalna, nadaljna študija za oceno varnosti pri osebah z vznemirjenostjo, povezano z demenco pri Alzheimerjevi bolezni, ki so predhodno prejemale brekspiprazol ali placebo v dvojno slepi študiji 3.faze 2014-
000424-23
OTSUKA PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT & COMMERCIALIZATION INC. NEVROLOŠKA KLINIKA, KO ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA MILICA KRAMBERGER
2724/17 dveletna, multicentrična, randomizirana, dvojno slepa, s placebom kontrolirana študija vzporednih skupin za oceno učinkovitosti, varnosti, prenašanja in farmakokinetike teriflunomida, ki se uživa oralno enkrat na dan pri pediatričnih bolnikih z recidivnimi oblikami multiple skleroze , ki mu sledi podaljšana odprta raziskava 2011-
005249-12
SANOFI S.P.A. PEDIATRIČNA KLINIKA NELI BIZJAK
2067/17 Učinkovitost in varnost neprekinjenega subkutanega dovajanja hitrodelujočega insulina aspart v primerjavi z insulinom NovoRapid pri odraslih bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1 2010-
024054-11
NOVO NORDISK D.O.O. INTERNA KLINIKA, KO ZA ENDIKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI ANDREJ JANEŽ
1999/2017 Randomizirano, dvojno slepo, s placebom nadzorovano, multicentrično preskušanje za dokaz koncepta zdravljenja difuzne kožne oblike  in sistemske skleroze z zdravilom IVA337 2015-
001617-27
CLINMARK INTERNA KLINIKA, KO ZA REVMATOLOGIJO MATIJA TOMŠIČ
0334/2017 Evropska, multicentrična, perspektivna, nerandomizirana študija za ovrednotenje varnosti in učinkovitosti uporabe BMFM / CARDIATIS S.A. KO ZA RADIOLOGIJO DIMITRIJ KUHELJ
0332/2017 Trimesečna prospektivna odprta študija zdravljenja s Fragminom (injekcije natrijevega dalteparinata) pri otrocih z vensko trombembolijo z malignomi ali brez njih) / PFIZER INC. PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA HEMATOLOGIJO  JANEZ JAZBEC
0161/2017 Ocena učinka implantatov Agili-C pri zdravljenju okvar hrustanca inn osteohondritisa disekans MP CARTIHEAL LTD. ORTOPEDSKA KLINIKA MATEJ DROBNIČ
0079/2017 Multicentrična, randomizirana, dvojno slepa, s placebom kontrolirana raziskava 3. faze z vzporednima skupinama za oceno učinkovitosti in varnosti crenezumaba pri bolnikih s prodromsko do blago obliko Alzheimerjeve bolezni 0215-
003034-27
F. HOFFMAN - LA ROCHE LTD. NEVROLOŠKA KLINIKA, KO ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA MILICA KRAMBERGER
0514/2018 Oskrba bolnikov z visokim tveganjem po vstavitvi biorazgradljive polimerne opornice pri skrajšanem in pri podaaljšanem načinu zdravljenja DAPT-MASTER DAPT / ECRI-9 B.V. INTERNA KLINIKA, KO ZA KARDIOLOGIJO  MARTJAŽ BUNC
0506/2018 Breme migrene v specializiranih centrih za glavobol, v katerih zdravijo paciente po neuspešnem profilaktičnem zdravljenju (študija BECOME) / NOVARTIS PHARMA SERVICES AG NEVROLOŠKA KLINIKA, KO ZA VASKULARNO NEVROLOGIJO IN INTENZIVNO NEVROLOŠKO TERAPIJO FAJKO BAJROVIĆ
0434/2018 Klinično preskušanje medicinskega pripomočka Cascade Continuous Glucose  Monitor, ki se uporablja za neprekinjeno spremljanje krvnega slladkorja v podkožni medceličnini / AGAMATRIX INC. INTERNA KLINIKA, KO ZA ENDIKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI ANDREJ JANEŽ
0590/2018 Randomizirano, dvojno slepo klinično preskušanje  faze 3. za primerjavo ABT-494 s placebom in z adalimumabom pri bolnikih z aktivnim psoriatičnim artritisom, ki se niso ustrezno odzvali na zdravljenje z vsaj enim nebiološkim imunomodulirajočim antirevmatičnim zdravilom (DMARD - SELECT -PsA1) 2016-
004130-24
ABBVIE  INTERNA KLINIKA, KO ZA REVMATOLOGIJO MATIJA TOMŠIČ
0594/2018 Pilotna študija: Odkrivanje bakterije Borrelia v zgodnji fazi lyymske borelioze z uporabo pristopa T2Lyme MP T2 BIOSYSTEMS INC. KLINIKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA FRANC STRLE
0972/2'18 Merjenje regionalne možganske tkivne nasičenosti s kisikom kot vodila za dovajanje kisika v vdihanem zraku pri nedonošenčkih v obdobju takojšnje tranzicije / MEDICINSKA FAKULTETA GRAZ GINEKOLOŠKA KLINIKA, KO ZA PERINATOLOGIJO LILI KORNHAUSER CERAR
1471/2018 Večnacionalna študija faze4, ki ocenjuje vzorec zdravljenja iz vsakodnevne klinične prakse pri predhodno zdravljenih bolnikih, ki prejemajo Kovaltry kot  profilakso v okviru katerega se bojo zbirali podatki o profilaktičnem režimu odmerjanja, učinkovitosti in varnosti zdravljenja z zdravilom Kovaltry v vsakodnevni klinični praksi / BAYER FARMACEVTSKA DRUŽBA D.O.O. INTERNA KLINIKA, KO ZA HEMATOLOGIJO IRENA PRELOŽNIK ZUPAN
1585/2018 Multicentrično, perspektivno, randomizirano, kontrolirano preskušanje za oceno hlajenja kot dodatnega zdravljenja ob perkutani koronarni intervenciji pri bolnikih z akutnim miokardnim infarktom / ZOLL CIRCULATION INTERNA KLINIKA, KLINIKA ZA INTENZIVNO INTERNO MEDICINO MIŠA FISTER
1470/2018 Perspektivna, mednarodna opazovalna kohortna študija za primerjavo zdravila vedolizumab in drugih bioloških zdravil pri bolnikih z ulceroznim kolitisom in Chronovo boleznijo / TAKEDA DEVELOPMENT CENTRE EUROPE LTD INTERNA KLINIKA, KO ZA GASTROENTEROLOGIJO DAVID DROBNE
1586/2018 Odprto, neprimerjalno  multicentrično klinično preskušanje (faza 3), Ruksolitiniba, dodanega kortikosteroidom, pri zdravljenju pediatričnih nbolnikov z akutno reakcijo presadka pri gostitelju stopnje ll, lVpo alogenski presaditvi krvotvornih matičnih celic   NOVARTIS PHARMA SERVICES AG PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA HEMATOLOGIJO JANEZ JAZBEC
2595/2018 Nenadzorovana, odprta multicentrična študija indukcijske imunske intolerance, izvedene z rFVlllFc v obdobju 60 tednov pri bolnikih s hudo hemofilijo 2017-
000065-73
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA HEMATOLOGIJO BARBARA FAGANEL KOTNIK
3017/2018 Randomizirana, dvojno slepa, s placebom kontrolirana raziskava, ki ji sledi odprto obdobje zdravljenja za oceno učinkovitosti in varnosti alirakumaba pri otrocih in mladostnikih s heterozigotno družinsko hiperholesterolemijo  2017-
001903-60
SANOFI S.P.A. PEDIATRIČNA KLINIKA,KO ZA ENDIKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI TADEJ BATTELINO
3094/2018 Multicentrična, randomizirana, dvojno slepa, s placebom kontrolirana raziskava 3. faze za oceno učinkovitosti in varnosti oktreotida v obliki kapsul pri bolnikih, ki so se predhodno biokemijsko odzvali na zdravljenje z analogi somatostatina v obliki injekcije in so to zdravljenje prenašali 2017-
000737-31
CHIASMA INC. INTERNA KLINIKA, KO ZA ENDIKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZN MOJCA JENSTERLE SEVER
3098/2018 Multicentrična študija LEODOR: Zdravljenje kroničnega srčnega popuščanja s ponavljajočimi odmerki Levonsimendana (LEODOR) 2017-
002429-39
MEDICAL UNIVERSITY INNSBRUCK INTERNA KLINIKA, KO ZA KARDIOLOGIJO  BOJAN VRTOVEC
3061/2018 Multicentrična, dvojno slepa, randomizirana, s placebom kontrolirana raziskava razdelana v dveh skupinah s testiranjem občutljivosti na antibiotike cllarithromycin in metronidazole     INTERNA KLINIKA, KO ZA GASTROENTEROLOGIJO MATJAŽ HOMAN
3020/2018 Randomizirano, dvojno slepo, s placebom in aktivno učinkovino nadzorovano klinično preskušanje faze 3 s paralelnima krakoma za oceno učinkovitosti, varnosti in farmakokinetike dasiglukagona v primerjavi s placebom  in zdravilom GlucaGen, uporabljenim kot reševalna terapija za hude hipoglikemije  pri otrocih s sladkorno boleznijo tipa 1, ki so zdravljeni z insulinom 2018-
000892-33
ZAELAND PHARMA PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA ENDIKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZN TADEJ BATTELINO
3347/2018 Uporaba zdravila Iksazomib v okviru programa predhodne dostopnosti PRMM-5014 / TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG INTERNA KLINIKA, KO ZA HEMATOLOGIJO SAMO ZVER
3346/2018 Klinično preskušanje za primerjavo učinkovitosti in varnosti zdravila NNC0148/0287 (insulin 287)enkrat na teden in insulina glargin enkrat na dan, oba uporabljena v kombinaciji z metforminom z zaviralci DDP-4ali brez njih pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2, ki se še niso zdravili z insulinom 2018-
00322-63
NOVO NORDISK D.O.O. INTERNA KLINIKA, KO ZA ENDIKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI ANDREJ JANEŽ
3019/2018 Odprta raziskava za oceno učinkovitosti in varnosti alirokumaba pri otrocih in mladostnikih s homozigotno družinsko hiperholesterolemijo 2017-
002297-39
SANOFI S.P.A. PEDIATRIČNA KLINIKA,KO ZA ENDIKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZN TADEJ BATTELINO
3018/2018 Randomizirana, dvojno slepa, s placebom nadzorovana študija faze 2 za preverjanje učinkovitosti in varnosti KPL-301 pri arteritisu celic velikank 2018-
001003-36
KINIKSA PHARMACEUTICALS LTD. INTERNA KLINIKA, KO ZA REVMATOLOGIJO MATIJA TOMŠIČ
1114/2018 Multicentrična, neinterventna študija o varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja za promet (NI-PASS) za spremljanje pogostosti neželjenih učinkov, povezanih z zdravilom in pomaanjklive učinkovitosti, povezane z epoetinom med bolniki z KLD , ki subkutano prejemajo Binocrit in Epoetin aliEpoetin alfa Hexal / PHARM RESEARCH ASSOCIATES (UK) LTD. INTERNA KLINIKA, KO ZA NEFROLOGIJO JERNEJ PAJEK
1183/2018 Medtronic Core Valve Evolut PRO System: preskušanje medicinskega pripomočka / MEDTRONIC BAKKEN RESERACH CENTER B.V. INTERNA KLINIKA, KO ZA KARDIOLOGIJO  MATJAŽ BUNC
3460/2018 Multicentrično, kontrolirano preskušanje za primerjavo femoralnega dostopa 4 Fr oz. 6Fr pri ambulantnem endovaskularnem zdravljenju periferne arterijske bolezni spodnjih okončin - BIO4AMB /  BIOTRONIK SE & CO. KG KO ZA RADIOLOGIJO DIMITRIJ KUHELJ
0562/2019 Meritve ioniziranega Ca s pomočjo ˝point of care˝ ionometra med terapijo z etelkalcetidom / INVESTIGATOR INITITATED STUDY INTERNA KLINIKA, KO ZA NEFROLOGIJO JADRANKA BUTUROVIČ PON
4364/2018 Dvojno slepa, randomizirana, multicentrična, s placebom kontrolirana, 24 tednov trajajoča vzporedna študija za karakterizacijo učinkovitosti, varnosti in prenašanja zdravila evolocumab za zniževanje lipoproteinov z nisko gostoto kot dodatka k prehrani in zdravljenju z zdravili za zniževanje lipidov na pediatričnih študijskih subjektih med starostjo 10 - 17 let s heterozigotno obliko družinske hiperholesterolemije 2014-
002277-11
AMGEN (EUROPE) GMBH PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA ENDIKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZN URH GROŠELJ
2054/2010 Multicentričen, odprt register bolnikov s psoriazo, ki so kandidati za sistemsko zdravljenje,
vključno z zdravljenjem z biološkimi zdravili [PSOLAR®].
/ CLINRES FARMACIJA D.O.O. DERMATOVENEROLOŠKA KLINIKA DR. MERVIČ
3612/2018 Učinek kombinacije probiotikov na pojav stranskih učinkov zaradi zdravljenja okužbe s Helicobacter pyloribakterijo - dvojno slepa randomizirana multicentrična raziskava / INVESTIGATOR INITITIATED STUDY PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA GASTROENTEROLOGIJO, HEPATOLOGIJO IN NUTRICIONISTIKO MATJAŽ HOMAN
3668/2017 Intervencijska klinična raziskava: Zdravilo Eltrombopag za zdravljenje trombocitopenije zaradi mielodisplastičnih sindromov z nizko ali vmesno stopnjo tveganja   INVESTIGATOR INITITIATED STUDY INTERNA KLINIKA, KO ZA HEMATOLOGIJO BARBARA SKOPEC
1471/2018 Neinterventna klinično preskušanje: Večnacionalna študija faze IV, ki ocenjuje vzorec zdravljneja iz vsakodnevne klinične prakse pri predhodno zdravljenih bolnikih, ki prejemajo KOVALTR (oktokog alfa) kot profilakso / BAYER D.O.O. INTERNA KLINIKA, KO ZA HEMATOLOGIJO SAMO ZVER
0120/2016 Definite Stent Thrombosis in Comatose Out of Hospital Cardiac Arrest Survivors (ST OHCA)   Deutsches Herzzentrum Munchen INTERNA KLINIKA, KLINIKA ZA INTENZIVNO INTERNO MEDICINO MARKO NOČ
0122/2016 Agregacija trombocitov pri bolnikih zdravljenih z ECMO     INTERNA KLINIKA, KLINIKA ZA INTENZIVNO INTERNO MEDICINO MARKO NOČ
2527/2017 Randomizirana, za opazovalca slepa multinacionalna paralelna študija III. faze, kontrolirana s
primerjalnim cepivom, ki ni cepivo proti gripi, za otroke, stare od 6 do 35 mesecev, za ocenjevanje
varnosti in učinkovitosti kandidata za kvadrivalentno cepivo družbe Abbott proti gripi
2016-
004904-74
ABBOTT KLINIKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA MARKO POKORN
1031/2009 Odprta dvodelna raziskava za oceno klinične koristi in dolgoročne varnosti etanercepta pri otrocih in mladostnikih z razširjenim oligoartikularnim juvenilnim idiopatskim artritisom, z entezitisom povezanim artritisom ali psoriatičnim artritisom 2009-
012520-84
WYETH KFT. CLINICAL RESEARCH DEVELOPMENT PEDIATRIČNA KLINIKA, SLUŽBA ZA ALERGOLOGIJO IN REVMATOLOGIJO IN KLINIČNO IMUNOLOGIJO  TADEJ AVČIN
2182/2016 24-mesečno randomizirano, s placebom kontrolirano, dvojno slepo, multicentrično klinično preskušanje vzporednih skupin, faze II, za oceno varnosti in učinkovitosti učinkovine AADvac1 pri bolnikih z blago Alzheimerjevo boleznijo 2015-
000630-30
PPD GLOBAL LIMITED NEVROLOŠKA KLINIKA, KO ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA MILICA KRAMBERGER
2509/2016 DUOdopa/Duopa pri bolnikih z napredovalo Parkinsonovo boleznijo – GLOBalna opazovalna raziskava za ocEno dolgoročne učinkovitosti (DUOGLOBE) / ABBVIE BIOFARMACEVTSKA DRUŽBA D.O.O. NEVROLOŠKA KLINIKA, KO ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA MAJA TROŠT
2069/17 Imunogenost, učinkovitost in varnost terapije z zdravilom HumanclmFVIIIpri predhodno nezdravljenih bolnikih s težko obliko hemofilije A 2012-
002554-23
OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA OTROŠKO HEMATOLOGIJO IN ONKOLOGIJO BARBARA FAGANEL KOTNIK
1544/2016 Randomizirana, multinacionalna, aktivno kontrolirana, (odprta) klinična raziskava z vzporednimi skupi-nami in ugotavljanjem ustrezne višine odmerka (z dvojno slepim odmerjanjem različnih višin odmerka) za ugotavljanje učinkovitosti in varnosti zdravila NNC0195-0092 za odmerjanje enkrat na teden v pri-merjavi z rastnim hormonom za odmerjanje enkrat na dan (Norditropin® FlexPro®) pri zdravljenju predpubertetnih otrok s pomanjkanjem rastnega hormona, ki pred tem še niso prejemali rastnega hormona 2015-
000531-32
NOVO NORDISK D.O.O. PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA ENDOKRINOLOGIJO TADEJ BATTELINO
0193/2016 Multicentrična, randomizirana, dvojno slepa, aktivno kontrolirana študija z vzporednimi skupinami za oceno učinkovitosti in varnosti LCZ696 v primerjavi z valsartanom glede vpliva na obolevnost in umrljivost pri bolnikih s srčnim popuščanjem (razreda II-IV po klasifikaciji NYHA) in ohranjenim iztisnim deležem 2013-
001747-31
NOVARTIS PHARMA SERVICES AG INTERNA KLINIKA,KO ZA KARDIOLOGIJO BOJAN VRTOVEC
  Multicentrična randomizirana dvojno slepa študija 3. faze, nadzorovana s placebom, za oceno učinkovitosti in varnosti cenicriviroka pri zdravljenju jetrne fibroze pri odraslih preskušancih z nealkoholnim steatohepatitisom 2016-
004566-26
ALLERGAN INTERNA KLINIKA, KO ZA GASTROENTEROLOGIJO BORUT ŠTABUC
1399/2019 INSPIRE - Postmarketinški register o učinkovitosti in varnosti zdravila darvadstrocel pri bolnikih s Chronovo boleznijo in kompleksnimi perianalnimi fistualmi / TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG   GREGOR NORČIČ
4364/2018 Zdravilo v preizkušanju: AMG 145 2014-
002277-11
AMGEN (EUROPE) GMBH PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA ENDOKRINOLOGIJO URH GROŠELJ
0894-2019 Prospektivna, opazovalna študija v več državah, za opis uporabe kalcimimetikov pri bolnikih, zdravljenih s hemodializo (HD) / AMGEN (EUROPE) GMBH INTERNA KLINIKA, KO ZA NEFROLOGIJO ANDREJA MARN PERNAT

 

BV_CerfOznake_EN15224_B