Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Registri pacientov

 

Pripravništvo

 

Strokovni izpiti

 

NPK

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 

Prijava v postopek preverjanja in potrjevanja NPK Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka

 

POMEMBNA INFORMACIJA !!!

Obveščamo vas, da je postopek začasno ustavljen, ker Državni izpitni center ne more določiti komisije za preverjanje in potrjevanje kvalifikacije in epidemiološke situacije glede okužbe z virusom Covid-19.

 

Vabimo vas, da se prijavite v Postopek preverjanja in potrjevanja NPK - nacionalne poklicne kvalifikacije za poklic Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka 68158770  

 

Roki:

Prijava v postopek: do 20.09.2020 Prijavnica

Pregled osebnih zbirnih map: 06.10.2020, Stomatološka klinika (ODPOVEDANO)

Neposredno preverjanje (ustno z zagovorom): 27.10.2020, Stomatološka klinika (ODPOVEDANO)

Kandidat, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo mora izpolnjevati strokovna znanja in spretnosti (Poklicni standard, Katalog strokovnih znanj in spretnosti):

- najmanj srednja strokovna izobrazba s področja zdravstvene nege,
- opravljen strokovni izpit na področju zdravstvene dejavnosti za poklic Tehnik zdravstvene nege/Tehnica zdravstvene nege,
- najmanj 2 (dve) leti delovnih izkušenj na področju zobozdravstvene asistence (referenca/delodajalčevo potrdilo).

V skladu z Metodologijo oblikovanja cene za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji (Priloga 1 Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij) znaša pregled osebne zbirne mape s potrditvijo nacionalne poklicne kvalifikacije 180,00 EUR (DDV že vključen). V primeru, da je kandidat po pregledu osebne zbirna mape napoten na preverjanje znanja, je cena celotnega postopka 224,00 EUR (DDV že vključen).

Vlogo in osebno zbirno mapo (stanje na dan 31.08.2020 - življenjepis, potrdilo o delovni dobi na področju zobozdravstvene asistence, razna druga potrdila) pošljite na naslov Univerzitetni klinični center Ljubljana,Center za izobraževanje, Nives Turk, Vrazov trg 1, 1525 Ljubljana, s pripisom: "Prijava v postopek NPK ZA", najkasneje do 20.09.2020. Kopije dokazil (v osebni zbirni mapi) naj bodo overjene.

Informacije in svetovanje:

  • Center za izobraževanje
  • Nives Turk, mag. org.
  • T: 01 522 90 19
  • E: npk.za@kclj.si

 

BV_CerfOznake_EN15224_B