Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Projekti

 

Klinične študije

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Pripravništvo

 

Publikacije

 

NPK

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

POSLOVANJE UKCL

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENEGA UČINKA ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

ZDRAVNIK V DRUŽBI

 

Razpis za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za poklic Ortopedski tehnolog / ortopedska tehnologinja

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve / Področje za zdravstveno nego in oskrbo na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 67/15), razpisuje rok preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklic Ortopedski tehnolog / ortopedska tehnologinja 7250.002.6.1.
 

  • Pregled osebnih zbirnih map bo komisija opravila v sredo, 15.11.2017.
  • Preverjanja znanja bo potekalo v torek, 28.11.2017, od 14.00 naprej, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, Urgentni kirurški blok - mavčarna, Zaloška cesta 2, Ljubljana.

V postopek se lahko prijavite s priloženo dokumentacijo (vloga, potrdilo mentorja, referenčno pismodo četrtka, 9.11.2017.

Prijavnico in zahtevane priloge pošljite na naslov:
Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Reševalna postaja (s pripisom: NPK OT),
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Za dodatne informacije in svetovanje vam je prijazno na voljo:
g. Peter Napotnik,
Reševalna postaja Ljubljana,
T: 01 548 35 67, M: 031 684 804,
E: peter.napotnik@kclj.si

BV_CerfOznake_EN15224_B