Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Registri pacientov

 

Pripravništvo

 

Strokovni izpiti

 

NPK

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 

Prijava v postopek preverjanja in potrjevanja NPK Ortopedski tehnolog/Ortopedska tehnologinja


Vabimo kandidate, da se prijavijo v postopek za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Ortopedski tehnolog/Ortopedska tehnologinja. Namen certificiranja je uveljavljanje znanja in spretnosti, pridobljene  izven šolskega sistema (pri delu, na raznih izobraževanjih, itd.) in njihovo verificiranje z javno listino – certifikatom.
Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah določa, da lahko posameznik dokazuje obvladovanje zahtevanih znanj in spretnosti z raznimi dokazili ali v postopku praktičnega preverjanja pred imenovano komisijo. V postopkih preverjanja in potrjevanja se dokazuje obvladovanje znanj in spretnosti, opredeljenih v Katalogu strokovnih znanj in spretnosti za poklic ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinja, ki je objavljen na spletni strani http://www.nrpslo.org

Če kandidat izpolnjuje vstopne pogoje se odloči za potrjevanje in preverjanje znanja, spretnosti in usposobljenosti. Ob pomoči svetovalca kandidat oblikuje osebno zbirno mapo – portfolio v kateri so vložena dokazila, ki izpolnjujejo vstopne pogoje in potrdila o pridobljenem znanju in spretnostih.


Pridobljene poklicne kompetence kandidata:

1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
2. racionalno rabi energijo, material in čas
3. varuje lastno zdravje in zdravje drugih ter okolja v posebnih delovnih pogojih
4. komunicira s sodelavci in strankami
5. uporablja sodobno informacijsko tehnologijo
6. fizično in psihično pripravi pacienta na poseg
7. izdela, izvaja in prilagaja terapevtske imobilizacije iz mavca ali sintetičnih materialov ob upoštevanju zdravniškega izvida in rentgenske slike
8. namesti in prilagodi ortopedske in tehnične pripomočke
9. sodeluje v zdravstvenem timu pri repoziciji zlomov in izpahov
10.kontrolira, popravi, odstrani ali dopolni terapevtske imobilizacije
11.izvaja zdravstveno nego pacienta
12.izvaja zdravstvenovzgojno delo in prenaša znanja, spretnosti, izkušnje in novosti s področja stroke na dijake, študente in novo sprejete sodelavce

Cena

Če je kandidat napoten na praktično preverjanje z zagovorom,  je cena celotnega postopka 224,00 € (z DDV ).


Prijava

Zainteresirani kandidati se lahko s pravilno izpolnjeno dokumentacijo (vlogo) prijavijo v postopek do ponedeljka, 25. 10. 2021 na naslov:

UKC Ljubljana
Reševalna postaja (NPK OT)
Zaloška cesta 25
1000 Ljubljana
 
Vloga v postopek (PDF)
Postopek  (PDF)
Potrdilo mentorja (PDF)
Referenčno pismo delodajalca (PDF)