Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Registri pacientov

 

Pripravništvo

 

Strokovni izpiti

 

NPK

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 

Prijava v postopek preverjanja in potrjevanja NPK Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka

 

Roki

 

Prijava v postopek:    najkasneje do 30. 09.2021 Prijavnica (DOC) >> 

Pregled osebnih zbirnih map:    20. 10. 2021

Neposredno preverjanje (ustno z zagovorom):    10. 11. 2021

Pogoji

Kandidat, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo, mora izpolnjevati strokovna znanja in spretnosti (Poklicni standard, Katalog strokovnih znanj in spretnosti):

  • najmanj srednja strokovna izobrazba s področja zdravstvene nege,
  • opravljen strokovni izpit na področju zdravstvene dejavnosti za poklic Tehnik zdravstvene nege/Tehnica zdravstvene nege,
  • najmanj 2 (dve) leti delovnih izkušenj na področju zobozdravstvene asistence (referenca/delodajalčevo potrdilo).

V skladu z Metodologijo oblikovanja cene za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji (Priloga 1 Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij) znaša pregled osebne zbirne mape s potrditvijo nacionalne poklicne kvalifikacije 180,00 EUR (DDV že vključen). V primeru, da je kandidat po pregledu osebne zbirna mape napoten na preverjanje znanja, je cena celotnega postopka 224,00 EUR (DDV že vključen).

Vlogo in osebno zbirno mapo (stanje na dan 30. 09. 2021 - življenjepis, potrdilo o delovni dobi na področju zobozdravstvene asistence, razna druga potrdila) pošljite na naslov Univerzitetni klinični center Ljubljana, Center za izobraževanje, Nives Turk, Vrazov trg 1, 1525 Ljubljana, s pripisom: "Prijava v postopek NPK ZA". Kopije dokazil (v osebni zbirni mapi) naj bodo overjene.

 

Informacije in svetovanje

Center za izobraževanje

Nives Turk, mag. org.

T: 01 522 90 19

E: npk.za@kclj.si