Youtube Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Izobraževalni dogodki

 

Pripravništvo

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENEGA UČINKA ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

ZDRAVNIK V DRUŽBI

 

Razpis za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije zobozdravstveni asistent/ zobozdravstvena asistentka

Vabimo vas, da se prijavite v postopek preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) Zobozdravstveni asistent / zobozdravstvena asistentka. Pogoj za vključitev v postopek pridobitve poklicne kvalifikacije je izpolnjevanje vstopnih pogojev v skladu s točko 2.2. Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Vsebino razpisa si lahko ogledate v priponki Razpis (PDF).

Prijave sprejemamo do vključno 26.9.2018 na naslov:
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Služba za izobraževanje
Bohoričeva 28
1525 Ljubljana
s pripisom »Prijava za NPK ZA«

Prijavnica (PDF)
Prijavno dokumentacijo pošljite s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici.

Dodatne informacije in svetovanje: Nives Turk, mag. org., T: 01 522 90 19, E: nives.turk@kclj.si.
Svetovalni razgovori bodo potekali od 10.9.2018 do 26.9.2018 po predhodnem dogovoru.

Veseli bomo vaše prijave in sodelovanja z vami!

S prijaznimi pozdravi,

Nives Turk. mag. org.
Služba za izobraževanje

BV_CerfOznake_EN15224_B