Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Specializacije

 

Pripravništvo

 

NPK

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

Razpis za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije zobozdravstveni asistent/ zobozdravstvena asistentka

Vabimo vas, da se prijavite v postopek preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) Zobozdravstveni asistent / zobozdravstvena asistentka. Pogoj za vključitev v postopek pridobitve poklicne kvalifikacije je izpolnjevanje vstopnih pogojev v skladu s točko 2.2. Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Vsebino razpisa si lahko ogledate v priponki Razpis (PDF).

Prijave sprejemamo do vključno 26.9.2018 na naslov:
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Služba za izobraževanje
Bohoričeva 28
1525 Ljubljana
s pripisom »Prijava za NPK ZA«

Prijavnica (PDF)
Prijavno dokumentacijo pošljite s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici.

Dodatne informacije in svetovanje: Nives Turk, mag. org., T: 01 522 90 19, E: nives.turk@kclj.si.
Svetovalni razgovori bodo potekali od 10.9.2018 do 26.9.2018 po predhodnem dogovoru.

Veseli bomo vaše prijave in sodelovanja z vami!

S prijaznimi pozdravi,

Nives Turk. mag. org.
Služba za izobraževanje

BV_CerfOznake_EN15224_B