Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Registri pacientov

 

Pripravništvo

 

Strokovni izpiti

 

NPK

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 

OPRAVLJANJE DELA PripravništvA za POKLIC TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE / TEHNICA ZDRAVSTVENE NEGE

 

Informacija ni namenjena iskalcem zaposlitve, ampak delodajalcem, ki napotujejo svoje sodelavce v učni zavod!

 

Usposabljanje pripravnikov za poklic Tehnik zdravstvene nege/Tehnica zdravstvene nege iz drugih zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov poteka v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana skladno s  Programom pripravništva za poklic Tehnik zdravstvene nege/Tehnica zdravstvene nege (Uradni list RS, št. 76/22 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1766?sop=2022-01-1766) in sicer na področjih (OBVEZNI DEL ZA VSE)

  1. internistična dejavnost v trajanju 6 tednov, od tega 2 tedna na na oddelku internistične prve pomoči,
  2. kirurška dejavnost v trajanju 6 tednov, od tega 2 tedna na na oddelku kirurške prve pomoči.

Krajših oblik usposabljanja (1 teden urgence, 3 tedne oddelka) NE izvajamo.

Zaradi organizacije usposabljanja vas vljudno naprošamo za pravočasno posredovanje prošnje (NAPOTNEGA OBRAZCA), in sicer najkasneje 1 (en) mesec pred nastopom kroženja.

 

 

 

Informacije

Za informacije o usposabljanju v naši ustanovi in prostih terminih se obrnite na Center za izobraževanje, E: izobrazevanje@kclj.si

Posodobljeno: 13.11.2022