Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Specializacije

 

Pripravništvo

 

NPK

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

Program pripravništva

V skladu z Odredbo o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic tehnik zdravstvene nege / tehtnica zdravstvene nege (Uradni list RS, št. 10/12) morajo srednje medicinske sestre (SMS) - pripravniki opraviti šest mesečno kroženje, od tega tudi:

  • 4  tedne na področju kirurške dejavnosti – oddelek,
  • 2  tedna na področju kirurške dejavnosti – na oddelku kirurške prve pomoči (urgenca),
  • 4  tedne na področju internistične dejavnosti – oddelek,
  • 2  tedna na področju internistične dejavnosti – na oddelku internistične prve pomoči (urgenca).

I. PRIPRAVNIŠTVO

Prosta mesta bomo ažurirali glede na zasedenost prostih mest v UKCL za kroženje SMS pripravnikov iz zunanjih zdravstvenih zavodov in socialno – varstvenih zavodov, najmanj enkrat mesečno.

Prosta mesta v UKCL za kroženje SMS pripravnikov iz drugih zdravstvenih in socialno - varstvenih zavodov (PDF) (1. 8. 2017)

II. STROKOVNI IZPIT

Srednje medicinske sestre – pripravniki morajo v okviru pripravništva, ki traja 6 mesecev, opraviti teoretični del strokovnega izpita. Po uspešno opravljenem strokovnem izpitu lahko samostojno opravljajo omenjeni poklic.

Prijave za izpit je potrebno poslati do 20. v mesecu za naslednji mesec.

Prijavnico za strokovni izpit pošljite po pošti in priložite OVERJENO fotokopijo zaključnega spričevala / mature, ostalo dokumentacijo lahko pošljete naknadno.

Kontakti za strokovne izpite v UKCL
Gospa NATAŠA GLIHA
Bohoričeva 28
SI – 1000 Ljubljana
E: izobrazevanje@kclj.si
T: 01 / 522 37 50
F: 01 / 522 24 06

Datume strokovnih izpitov bomo ažurirali glede na zasedenost prostih mest za določen datum strokovnega izpita v UKCL.

Datumi strokovnih izpitov v UKCL za zdrav. delavce in sodelavce s srednjo strokovno izobrazbo JULIJ-DECEMBER_2017 (1. 8. 2017)
 

 

BV_CerfOznake_EN15224_B