Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Registri pacientov

 

Pripravništvo

 

Strokovni izpiti

 

NPK

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 

OPRAVLJANJE OBVEZNEGA DELA PripravništvA za POKLIC TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE / TEHNICA ZDRAVSTVENE NEGE

 

 

Informacija ni namenjena iskalcem zaposlitve, ampak delodajalcem!

Usposabljanje pripravnikov za poklic Tehnik zdravstvene nege/Tehnica zdravstvene nege iz drugih zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana poteka skladno s  Programom pripravništva za poklic Tehnik zdravstvene nege/Tehnica zdravstvene nege (Uradni list RS, št. 76/22 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1766?sop=2022-01-1766) in sicer na področju (OBVEZNI DEL ZA VSE)

  1. internistične dejavnosti v trajanju 6 tednov, od tega 2 tedna na na oddelku internistične prve pomoči,
  2. kirurške dejavnosti v trajanju 6 tednov, od tega 2 tedna na na oddelku kirurške prve pomoči.

Krajših oblik usposabljanja (1 teden urgence, 3 tedne oddelka) NE organiziramo.

Zaradi organizacije usposabljanja vas vljudno prosimo za pravočasno posredovanje prošnje, in sicer najkasneje 1 mesec pred nastopom kroženja. V prošnji natančno opredelite področje usposabljanja (internistična in / ali kirurška dejavnost) in trajanje (2 tedna = urgenca in / ali 4 tedne = oddelek) in navedite datum, s katerim bi želeli, da pripravnik nastopi kroženje.

Kroženja v naši ustanovi se organizirajo direktno v dogovoru z delodajalcem pripravnika in ne pripravnikom samim.

 

Strokovni izpit - praktični del

V kolikor bi želeli, lahko za pripravnika organiziramo Preizkus praktičnega in teoretičnega znanja. V prošnji dopišite to posebej.

 

Informacije

Za informacije o usposabljanju v naši ustanovi in prostih terminih se obrnite na Center za izobraževanje, Nives Turk, mag. org., T: 01 522 90 19, E: nives.turk@kclj.si ali izobrazevanje@kclj.si

Posodobljeno: 13.06.2022