Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARIS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Delo raziskovalnih skupin

 

Neverjetna leta

 

Klinične študije

 

Registri pacientov

 

Pripravništvo

 

Strokovni izpiti

 

NPK

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 

Programske skupine

Eden izmed strateških ciljev UKC Ljubljana je razvoj in uvajanje novega znanja in novih metod zdravljenja v prakso. Oblikovanih je več raziskovalnih skupin s katerimi se lahko povežete neposredno ali pišete na naslov E: raziskovalna.pisarna@kclj.si.
 

EVIDENČNA ŠT. NAZIV SKUPINE VODJA
     
0312-001 SPS Interna klinika, Klinični oddelek za žilne bolezni Šabovič Mirza
0312-002 SPS Interna klinika, Klinični oddelek za hipertenzijo Brguljan-Hitij Jana
0312-004 Dermatovenerološka klinika Lunder Tomaž
0312-005 SPS Kirurška klinika, Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo Ihan Hren Nataša
0312-006 SPS Interna klinika, Klinični oddelek za revmatologijo Sodin Šemrl Snežna
0312-007 Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Strle Franc
0312-008 SPS Ginekološka klinika Peterlin Borut
0312-009 Klinični oddelek za nevrofiziologijo Podnar Simon
0312-010 Klinika za nuklearno medicino Zaletel Katja
0312-011 SPS Interna klinika, Klinični oddelek za gastroenterologijo Štabuc Borut
0312-012 SPS Pediatrična klinika Jazbec Janez
0312-013 SPS Kirurška klinika, Klinični oddelek za travmatologijo Cimerman Matej
0312-015 SPS Kirurška klinika, Klinični oddelek za torakalno kirurgijo Štupnik Tomaž
0312-016 SPS, Stomatološka klinika Skalerič Uroš
0312-017 SPS Kirurška klinika, Klinični oddelek za nevrokirurgijo Dolenc Vinko Vincenc
0312-018 Klinični oddelek za bolezni živčevja Pirtošek Zvezdan
0312-019 Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Hočevar Boltežar Irena
0312-020 Ortopedska klinika Antolič Vane
0312-021 SPS Kirurška klinika, Klinični oddelek za plastično kirurgijo in opekline Golobič Ahčan Uroš
0312-022 Klinični oddelek za intenzivno interno medicino Noč Marko
0312-023 SPS Interna klinika, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Janež Andrej
0312-024 SPS Interna klinika, Klinični oddelek za nefrologijo Buturović-Ponikvar Jadranka
0312-026 Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa Molan Marija
0312-029 Inštitut za radiologijo Kuhelj Dimitrij
0312-030 SPS Kirurška klinika, Klinični oddelek za kirurgijo srca in ožilja Geršak Borut
0312-031 SPS Kirurška klinika, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo Omejc Mirko
0312-032 SPS Kirurška klinika, Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Grošelj Grenc Mojca
0312-034 SPS Kirurška klinika, Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Novak-Jankovič Vesna
0312-035 SPS Interna klinika, Klinični oddelek za kardiologijo Vrtovec Bojan
0312-038 Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo Osredkar Joško
0312-042 SPS Kirurška klinika, Klinični oddelek za urologijo Smrkolj Tomaž
0312-043 SPS Interna klinika, Klinični oddelek za hematologijo Černelč Peter
0312-044 Očesna klinika Hawlina Marko
0312-045 SPS Interna klinika, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo Terčelj Zorman Marjeta
0312-046 Klinični oddelek za vaskularno in intenzivno nevrološko terapijo Žvan Bojana
0312-047 Center za zastrupitve Brvar Miran

Vir: SICRIS