Youtube Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Neverjetna leta

 

Klinične študije

 

Izobraževalni dogodki

 

Pripravništvo

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENEGA UČINKA ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

ZDRAVNIK V DRUŽBI

 

Programske skupine

Eden izmed strateških ciljev UKC Ljubljana je razvoj in uvajanje novega znanja in novih metod zdravljenja v prakso. V ta namen je oblikovanih več raziskovalnih skupin s katerimi se lahko povežete neposredno ali pišete na naslov E: raziskovalna.pisarna@kclj.si.

 

Ime skupine

Vodja skupine

SPS Interna klinika, Klinični oddelek za žilne bolezni Šabovič Mirza
SPS Interna klinika, Klinični oddelek za hipertenzijo Brguljan-Hitij Jana
Dermatovenerološka klinika Lunder Tomaž
SPS Kirurška klinika, Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo Ihan Hren Nataša
SPS Interna klinika, Klinični oddelek za revmatologijo Sodin Šemrl Snežna
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Strle Franc
SPS Ginekološka klinika Peterlin Borut
Klinični oddelek za nevrofiziologijo Podnar Simon
Klinika za nuklearno medicino Zaletel Katja
SPS Interna klinika, Klinični oddelek za gastroenterologijo Štabuc Borut
SPS Pediatrična klinika Jazbec Janez
SPS Kirurška klinika, Klinični oddelek za travmatologijo Cimerman Matej
SPS Kirurška klinika, Klinični oddelek za torakalno kirurgijo Sok Mihael
SPS, Stomatološka klinika Skalerič Uroš
SPS Kirurška klinika, Klinični oddelek za nevrokirurgijo Dolenc Vinko Vincenc
Klinični oddelek za bolezni živčevja Pirtošek Zvezdan
Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Hočevar Boltežar Irena
Ortopedska klinika Antolič Vane
SPS Kirurška klinika, Klinični oddelek za plastično kirurgijo in opekline Golobič Ahčan Uroš
Klinični oddelek za intenzivno interno medicino Noč Marko
SPS Interna klinika, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Janež Andrej
SPS Interna klinika, Klinični oddelek za nefrologijo Buturović-Ponikvar Jadranka
Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa Molan Marija
Inštitut za radiologijo Kuhelj Dimitrij
SPS Kirurška klinika, Klinični oddelek za kirurgijo srca in ožilja Geršak Borut
SPS Kirurška klinika, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo Omejc Mirko
SPS Kirurška klinika, Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Grošelj Grenc Mojca
SPS Kirurška klinika, Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Novak-Jankovič Vesna
SPS Interna klinika, Klinični oddelek za kardiologijo Vrtovec Bojan
Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo Osredkar Joško
SPS Kirurška klinika, Klinični oddelek za urologijo Smrkolj Tomaž
SPS Interna klinika, Klinični oddelek za hematologijo Černelč Peter
Očesna klinika Hawlina Marko
SPS Interna klinika, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo Terčelj Zorman Marjeta
Klinični oddelek za vaskularno in intenzivno nevrološko terapijo Žvan Bojana
Center za zastrupitve Brvar Miran

Vir: COBISS/SciMet portal

BV_CerfOznake_EN15224_B