Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Pripravništvo

 

Strokovni izpiti

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

raziskave v tuji periodiki

Eden izmed strateških ciljev UKC Ljubljana je razvoj in uvajanje novega znanja in novih metod zdravljenja v prakso. Naši raziskovalci objavljajo svoje izsledke v številnih mednarodno uveljavljenih revijah. Vir: Research Gate

Publikacije

Priročnik za obravnavo otrok in mladostnikov s cistično fibrozo

Publikacija v slovenskem jeziku

Nahaja se v obliki PDF datoteke in E-knjige (flipbook, mobi).

Publikacija v hrvaškem jeziku

Nahaja se v obliki PDF datoteke.

Cistična fibroza je redka bolezen. Poteka kronično in je povezana s pogostimi pregledi ter zdravljenji poslabšanj.

Otroke in mladostnike s cistično fibrozo obravnavamo strokovnjaki z različnih področij: zdravniki pulmologi, gastroenterologi, diplomirane in srednje medicinske sestre, endokrinologi, respiratorni fizioterapevti, psihologi, dietetiki. Znanje s področja cistične fibroze se naglo širi, poglablja, razvija in če hočemo naše bolnike zdraviti sodobno, v skladu z mednarodno sprejetimi smernicami, moramo nenehno stopati v korak z dognanji.

Priročnik je pripravila Služba za pljučne bolezni Pediatrične klinike.

Infekcijske bolezni

Leta 2014 je izšla knjiga »INFEKCIJSKE BOLEZNI«, ki ima 600 strani, A4 format, številne tabele, slike in fotografije naših bolnikov, ima 21 poglavij, ki zajemajo vsa področja infektologije s sodobnim pristopom k diagnostiki in zdravljenju. Cena je 75 €.

Knjiga je primerna za vse zdravnike in Vam bo olajšala vsakdanje delo!

Lahko jo naročite v tajništvu Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Japljeva 2, 1525 Ljubljana, na elektronski naslov: simona.rojs@kclj.si ali andreja.sorman@kclj.si

Priporočava,

prof. dr. Janez Tomažič, dr. med.
prof. dr. Franc Strle, dr. med.

BV_CerfOznake_EN15224_B