Youtube Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Izobraževalni dogodki

 

Pripravništvo

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENEGA UČINKA ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

ZDRAVNIK V DRUŽBI

 

Publikacije

Monografija Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem

Obsežna monografija v dveh knjigah na ok. 1000 straneh A4 formata, opremljena z 2200 slikovnimi prilogami vsebinsko zapolnjuje vrzel o zgodovini medicine, zdravstva in farmacije na Slovenskem. Avtorica s sodelavci je z znanjem, prizadevnostjo in bogatimi knjižnimi izkušnjami uspela ohraniti dragoceno poslanstvo zdravstva skozi čas za zdravje prebivalstva na Slovenskem. Pri njenem nastajanju so kot recenzenti posameznih poglavij sodelovali kompetentni strokovnjaki.

Prvi del s podnaslovom Medicina skozi čas, javno zdravstvo, farmacija prinaša vsebino: od ljudske medicine, prvih medicinskih in farmacevtskih šol, samostanske medicine in karitativnih ustanov, pa vse do sodobne znanstvene medicine. Prikazan je razvoj javnega zdravstva in njegovih spreminjajočih se sistemov ter zakonodaje, nastanek zdravstvenih domov in posameznih bolnišnic, zasebnih zdravstvenih ustanov (sanatorijev), medicine v izrednih razmerah, vojne sanitete v prvi in drugi svetovni vojni, ter posebej lekarništva in farmacevtske industrije.

Drugi del s podnaslovom Kirurške stroke, ginekologija in porodništvo prikazuje razvoj operativnih medicinskih strok z najobsežnejšo stroko – kirurgijo (splošno kirurgijo, abdominalno kirurgijo, travmatologijo, kardiovaskularno kirurgijo, nevrokirurgijo, torakalno kirurgijo, plastično, rekonstruktivno in opeklinsko kirurgijo, urologijo, otroško kirurgijo ter maksilofacialno in oralno kirurgijo). Sledijo historiati drugih strok, ki so večinoma tudi kirurške: oftalmologije, otorinolaringologije, ortopedije ter ginekologije in porodništva. Temeljito so popisani še razvojni koraki strok, ki čvrsto podpirajo kirurgijo: anesteziologije, transfuzijske in transplantacijske medicine ter diagnostično-terapevtskih strok – radiologije in nuklearne medicine. Poglavja se razvojno dotikajo tudi dela negovalnega osebja, knjižno vsebino pa sklene rehabilitacijska medicina.
Tretji del bo izšel naslednje leto, prikazuje pa razvoj neoperativnih medicinskih strok z interno medicino in njenimi vejami (kardiologijo, angiologijo, intenzivno interno medicino, pulmologijo, gastroenterologijo, endokrinologijo, nefrologijo, revmatologijo, hematologijo, geriatrijo, toksikologijo), pediatrijo, infektologijo, nevrologijo, dermatovenerologijo, onkologijo in psihiatrijo. Predstavljen bo tudi razvoj dentalne medicine, nege, laboratorijsko-diagnostične dejavnosti, mikrobiologije in imunologije, patologije, sodne medicine in drugih predkliničnih strokovnih in raziskovalnih dejavnosti, zdravstvenega delovanja slovenskih zdravilišč, zdravstvenega šolstva, zdravstvenih združenj in njihovih glasil ter drugih, z zdravstvom povezanih ustanov na Slovenskem.

Avtorica je zdravnica in zgodovinarska medicine z Inštituta za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, urednica pa sodelavka Senta Jaunig.
 

 

Priročnik za obravnavo otrok in mladostnikov s cistično fibrozo 2017

Publikacijo lahko najdete v obliki PDF datoteke in E-knjige (flipbook, mobi).

Cistična fibroza je redka bolezen. Poteka kronično in je povezana s pogostimi pregledi ter zdravljenji poslabšanj.
Otroke in mladostnike s cistično fibrozo obravnavamo strokovnjaki z različnih področij: zdravniki pulmologi, gastroenterologi, diplomirane in srednje medicinske sestre, endokrinologi, respiratorni fizioterapevti, psihologi, dietetiki. Znanje s področja cistične fibroze se naglo širi, poglablja, razvija in če hočemo naše bolnike zdraviti sodobno, v skladu z mednarodno sprejetimi smernicami, moramo nenehno stopati v korak z dognanji.

Priročnik je pripravila Služba za pljučne bolezni Pediatrične klinike.

Infekcijske bolezni

Leta 2014 je izšla knjiga »INFEKCIJSKE BOLEZNI«, ki ima 600 strani, A4 format, številne tabele, slike in fotografije naših bolnikov, ima 21 poglavij, ki zajemajo vsa področja infektologije s sodobnim pristopom k diagnostiki in zdravljenju. Cena je 75 €.

Knjiga je primerna za vse zdravnike in Vam bo olajšala vsakdanje delo!

Lahko jo naročite v tajništvu Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Japljeva 2, 1525 Ljubljana, na elektronski naslov: simona.rojs@kclj.si ali andreja.sorman@kclj.si

Priporočava,

prof. dr. Janez Tomažič, dr. med.
prof. dr. Franc Strle, dr. med.

BV_CerfOznake_EN15224_B