Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARIS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Registri pacientov

 

Pripravništvo

 

Strokovni izpiti

 

NPK

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 

raziskave v tuji periodiki

Eden izmed strateških ciljev UKC Ljubljana je razvoj in uvajanje novega znanja in novih metod zdravljenja v prakso. Naši raziskovalci objavljajo svoje izsledke v številnih mednarodno uveljavljenih revijah. Vir: Research Gate

Publikacije

Knjižica o cistični fiborzi

Na zgornji povezavi najdete informacije o cistični fibrozi (PDF).

UČBENIKI

KO ZA GASTROENTEROLOGIJO, HEPATOLOGIJO IN NUTRICIONISTIKO

GROLEGER_HOMAN - e učbenik

 

SVETOVALNA SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE

Zbornik predavanj funkcionalnega izobraževanja Šola enterostomalne terapije 2021/2022

ETIČNI IZZIVI PRI TRANSPLANTACIJI ORGANOV

 

 

Transplantacija organov je eden največjih dosežkov medicine 20. stoletja. Strokovno in logistično je transplantacija najbolj kompleksna medicinska intervencija. Združuje mnoge stroke, države in najbolj občutljive podatke posameznikov. Vsi členi domačih ali mednarodnih transplantacijskih verig morajo usklajeno delovati v zelo omejenem času da bi se organ uspešno presadil. Transplantacija je rešila življenja stotinam tisočev bolnikom z dokončno odpovedjo delovanja organa. Omogočila je, da se rodi tisoče zdravih otrok staršem, ki bi bili brez transplantacije obsojeni na smrt. Danes stotine tisočev novih bolnikov v svetu čaka, da jim s transplantacijo rešimo življenje. Zaupanje v medicino, zdravnike, medicinske sestre in celoten zdravstveni tim je temelj transplantacijske dejavnosti.

Slovenska transplantacijska dejavnost je integrirana v celotno medicino. Slovenski transplantacijski eksperti, ki delujejo v UKC Ljubljana, so široko in globoko seznanjeni z dosežki na področju umetnih organov in regenerativne medicine ter z zdravljenjem kroničnih bolezni. Z integralnim poznavanjem nadomeščanja funkcije organov lahko vsakemu bolniku z napredovalo odpovedjo organa ponudimo najboljše kar sodobna medicina zmore. Ponudimo mu zdravljenje po njegovi meri, to kar personalizirana medicina pravzaprav je.

Etični izzivi pri transplantaciji organov (PDF)

Priročnik je uredila strokovna direkorica UKC Ljubljana
prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, dr.med.

Priročnik za obravnavo otrok in mladostnikov s cistično fibrozo

Publikacija v slovenskem jeziku

Nahaja se v obliki PDF datoteke in na flip

Cistična fibroza je redka bolezen. Poteka kronično in je povezana s pogostimi pregledi ter zdravljenji poslabšanj.

Otroke in mladostnike s cistično fibrozo obravnavamo strokovnjaki z različnih področij: zdravniki pulmologi, gastroenterologi, diplomirane in srednje medicinske sestre, endokrinologi, respiratorni fizioterapevti, psihologi, dietetiki. Znanje s področja cistične fibroze se naglo širi, poglablja, razvija in če hočemo naše bolnike zdraviti sodobno, v skladu z mednarodno sprejetimi smernicami, moramo nenehno stopati v korak z dognanji.

Priročnik je pripravila Služba za pljučne bolezni Pediatrične klinike.

Infekcijske bolezni

Leta 2014 je izšla knjiga »INFEKCIJSKE BOLEZNI«, ki ima 600 strani, A4 format, številne tabele, slike in fotografije naših bolnikov, ima 21 poglavij, ki zajemajo vsa področja infektologije s sodobnim pristopom k diagnostiki in zdravljenju. Cena je 75 €.

Knjiga je primerna za vse zdravnike in Vam bo olajšala vsakdanje delo!

Lahko jo naročite v tajništvu Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Japljeva 2, 1525 Ljubljana, na elektronski naslov: simona.rojs@kclj.si ali andreja.sorman@kclj.si

Priporočava,

prof. dr. Janez Tomažič, dr. med.
prof. dr. Franc Strle, dr. med.

Posodobljeno: 22.11.2023