Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARIS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Registri pacientov

 

Pripravništvo

 

Strokovni izpiti

 

NPK

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 

Skupina za raziskovanje v zdravstveni in babiški negi v UKCL

Pregled in odobritev vlog za izvedbo raziskav v zdravstveni in babiški negi opravlja Skupina za raziskovanje v zdravstveni in babiški negi, ki jo vodi dr. Marjeta Logar Čuček, dipl.m.s., spec.manag.  Vlogo za izvedbo raziskave v zdravstveni in babiški negi je potrebno poslati na priloženih obrazcih na e-naslov raziskave.dszbn@kclj.si ali po pošti na naslov:

Skupina za raziskovanje v zdravstveni in babiški negi v UKCL
Področje za zdravstveno nego in oskrbo
UKC Ljubljana
Zaloška cesta 2
1000 Ljubljana

Člani skupine

Vodja
dr. MARJETA LOGAR ČUČEK, dipl.m.s., spec.manag., e-pošta: marjeta.logar@kclj.si

Člani

mag. ZDENKA MRAK, prof. zdr. vzg.
ANITA JELEN, dipl. m. s., mag. zdr. nege
MARIJA TOMAŽIČ, dipl. m. s., spec.mang.
mag. MAJA KLANČNIK GRUDEN, prof. zdr. vzg.
dr. NATAŠA RIGLER, univ. dipl. ped.
doc. dr. NEVENKA ŠESTAN, viš. med. ses., univ. dipl. org.
ROBERT RAJNAR, mag. zdr. nege
mag. TANJA GROŠELJ, dipl. bab.
mag. ANITA ŠTIH, viš. med. ses., univ. dipl. org

 

Dokumenti

Sestanki potekajo vsak mesec on-line.

Posodobljeno: 24.01.2024
VIZITKA VIZITKA
RAZISKOVANJE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI

Skupina za raziskovanje v zdravstveni in babiški negi v UKCL

E: raziskave.dszbn@kclj.si