Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Projekti

 

Klinične študije

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Pripravništvo

 

Publikacije

 

NPK

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

POSLOVANJE UKCL

 

NOVICE

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENEGA UČINKA ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

ZDRAVNIK V DRUŽBI

 

Skupina za raziskovanje v zdravstveni in babiški negi v UKCL

Pregled in odobritev vlog za izvedbo raziskav v zdravstveni in babiški negi opravlja Skupina za raziskovanje v zdravstveni in babiški negi, ki jo vodi ga. Anita Jelen, mag.zdr.nege, ET. Vlogo za izvedbo raziskave v zdravstveni in babiški negi je potrebno poslati na priloženih obrazcih na e-naslov raziskave.zbn@kclj.si ali po pošti na naslov:

Skupina za raziskovanje v zdravstveni in babiški negi v UKCL
Področje za zdravstveno nego in oskrbo
UKC Ljubljana
Zaloška cesta 2
1000 Ljubljana

Člani skupine

Vodja
Anita Jelen, mag. zdr. nege, ET, SUPAS, Svetovalna služba zdravstvene nege

Članice

  • dr. Nataša Kermavner, viš. med. ses., univ. dipl. ped., Kirurška klinika, KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline
  • Mojca Tomažič, dipl.m.s., spec. manager, Kirurška klinika, Upravljanje in vodenje
  • asist. mag. Maja Klančnik Gruden, prof. zdr. vzg, SUPAS, Področje za zdravstveno nego in oskrbo
  • Nataša Čermelj, dipl. m. s., SUPAS, Področje za zdravstveno nego in oskrbo

Dokumenti

VIZITKA VIZITKA
RAZISKOVANJE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI
Skupina za raziskovanje v zdravstveni in babiški negi v UKCL
E: raziskave.zbn@kclj.si