Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Specializacije

 

Pripravništvo

 

NPK

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

izobraževanje za specializante

Osnove preprečevanja bolnišničnih okužb

Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v letu 2019 nadaljuje z izvedbo izobraževanja z naslovom Osnove preprečevanja bolnišničnih okužb.

Izobraževanje je namenjeno zunanjim specializantom, ki so v okviru specializacije razporejeni v UKC Ljubljana.

Termini (torek): 8. januar, 5. marec, 7. maj, 1. oktober, 3. december 2019

Trajanje: od 15.00 do 16.00

Lokacija: Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Predavalnica, pritličje, Japljeva 2
Predavateljica: Tatjana Mrvič, dr. med.

Prijave in odjave: izobrazevanje@kclj.si

Informacije:
Služba za razvoj kadrov, Nives Turk, mag. org., E: nives.turk@kclj.si
Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, Tatjana Mrvič, dr. med., E: tatjana.mrvic@kclj.si

 

 

BV_CerfOznake_EN15224_B