Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

Izobraževalni dogodki

 

Evropski projekti

 

ARRS projekti in programi

 

Programske skupine

 

Klinične študije

 

Registri pacientov

 

Pripravništvo

 

Strokovni izpiti

 

Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi

 

Publikacije

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 

Strokovni izpiti po zaključenem pripravništvu

 

 

Univerzitetni klinični center Ljubljana je s strani Ministrstva za zdravje pooblaščen za izvajanje strokovnih izpitov zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov s srednjo strokovno izobrazbo za poklice: Tehnik zdravstvene nege/Tehnica zdravstvene nege (TZN), Bolničar-negovalec/Bolničarka-negovalka (BOL-NEG), Farmacevtski tehnik/Farmacevtska tehnica (FARM TEH), Laboratorijski tehnik/Laboratorijska tehnica (LAB TEH), Zobotehnik/Zobotehnica (ZOB TEH), Kemijski tehnik (KEM TEH).

Pripravnik zaključi pripravništvo, ko uspešno opravi predpisani program pripravništva in preizkus teoretičnega in praktičnega znanja.

 

Postopek prijave na strokovni izpit

1. Prijave sprejema Služba za izobraževanje najkasneje do 20. v mesecu za naslednji mesec. Vljudno prosimo za dosledno spoštovanje roka za prijavo.

2. Ob prijavi je potrebno oddati original izpolnjeno in podpisano prijavnico, overjeno (ali s strani delodajalca opremljeno z žigom "Kopija enaka originalu/predloženemu dokumentu") kopijo listine o pridobljeni poklicni izobrazbi in eventuelno odločbo Ministrstva za zdravje glede opredelitve pripravništva in strokovnega izpita.

V primeru, da ste spremenili osebno ime, ki vam je bilo določeno ob rojstvu, priložite k prijavi izpis iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi ALI odločbo o spremembi osebnega imena.

3. Najmanj 7 dni pred strokovnim izpitom je potrebno predložiti še knjižico Program pripravništva ali List o pripravništvu, kateri mora biti v celoti izpolnjen, opremljen s podpisi in žigi in iz katerega mora biti razviden časovni in vsebinski potek programa pripravništva in uspešno opravljen preizkus praktičnega znanja (pogoj za pristop na teoretični del strokovnega izpita).

4. Morebitno opravičilo za odložitev izpita je potrebno sporočiti takoj oziroma najkasneje 5 dni pred izpitom v Službo za izobraževanje na E: izobrazevanje@kclj.si

5. Pripravnik je obveščen o datumu, času in kraju strokovnega izpita 14 dni pred predvidenim datumom strokovnega izpita na elektronski naslov, ki ga je navedel na prijavnici.

7. Strošek strokovnega izpita je 200,00 EUR. Storitev mora biti plačana vnaprej, najkasneje 3 (tri) dni pred pristopom kandidata na izpit.

Podatki za plačilo

  • Ime in naslov: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana
  • Namen plačila: Strokovni izpit - DATUM (glej obvestilo) - Osebno ime pripravnika
  • Koda namena: OTHR
  • Znesek: 200,00 EUR (oz. kot piše v obvestilu)
  • IBAN prejemnika: SI56 0110 0603 0277 894
  • Davčna številka: SI52111776
  • Referenca: SI00 1280-številka zadeve (glej obvestilo)/2020
  • BIC/SWIFT: BSLJSI2X

8. Podrobnejši programi strokovnih vsebin strokovnega izpita za poklicna področja so objavljeni v Pravilniku o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 47/18) / Priloga 1. Programi pripravništva in strokovnega izpita za poklice v zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 47/18).

9. Gradivo in seznam priporočene literature je objavljeno na spletni strani Ministrstva za zdravje in osebno v Službi za izobraževanje, Bohoričeva 28, 1000 Ljubljana. Prijavljeni kandidati ga prejmejo skupaj z obvestilom.

10. Po uspešno opravljenem strokovnem izpitu prejme pripravnik Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu na predpisanem obrazcu (Priloga 3. Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, Uradni list RS, št. 47/18).

Več informacij v Pravilniku o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 47/18).

 

PLAN STROKOVNIH IZPITOV v letu 2020

(omejitev prostih mest)

28. januar - 25. februar (10) - 10. marec (9) - 24. marec (ODPOVEDANO) - 26. marec (ODPOVEDANO) - 7. april (ODPOVEDANO) - 21. april (ODPOVEDANO) - 12. maj (ODPOVEDANO) - 26. maj (ODPOVEDANO) - 9. junij - 16. junij - 7. julij - 14. julij - 28. julij - 18. avgust - 8. september - 22. september - 6. oktober - 20. oktober -

10. november - 24. november - 8. december - 22. december

 

Informacije in prijave:

Služba za izobraževanje, Bohoričeva 28, 1000 Ljubljana
Nives Turk, mag. org.
T: 01 522 90 19
E: nives.turk@kclj.si, izobrazevanje@kclj.si

 

BV_CerfOznake_EN15224_B