Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

Medicinska etika in morala sta od nekdaj vpeti v vsakdanje delo zdravstvenih delavcev; danes, v visoko tehnizirani medicini pa so etične dileme še pogostejše. Namen za strokovno etična vprašanja UKC Ljubljana je delovati v najboljšo korist vseh, ki delajo ali iščejo zdravstveno pomoč v UKCL. Vodstvo UKC Ljubljana je komisijo imenovalo, da bi etične dileme pomagali strokovno in pravično reševati znotraj organa UKCL, ki je za to pooblaščen in usposobljen; zato je vanjo imenovalo strokovnjake z različnih področij, ki na odprta etična vprašanja odgovarjajo v okviru svoje strokovne usposobljenosti, po potrebi pa tudi ob pomoči zunanjih strokovnjakov. Delo Komisije za strokovno etična vprašanja UKC Ljubljana opredeljuje Pravilnik o delu komisije (2016).

Naloge bolnišničnih etičnih komisij v zdravstvu so:

  • pomoč pri razreševanje etičnih dilem;
  • osveščanje o tem, kaj je prav in kaj narobe;
  • pomirjanje napetosti zaradi nasprotnih stališč pri zdravljenju;
  • organizacija rednih strokovnih izobraževanj o aktualnih temah s področja medicinske etike.
VIZITKA VIZITKA
KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška 2
1000 Ljubljana

BV_CerfOznake_EN15224_B