Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

Etični izzivi

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

Medicinska etika je od nekdaj vpeta v vsakdanje delo zdravstvenih delavcev, danes, v visoko tehnizirani medicini pa so etične dileme še pogostejše. Namen Komisije za strokovno etična vprašanja UKC Ljubljana je delovati v najboljšo korist vseh, ki delajo ali iščejo zdravstveno pomoč v UKC Ljubljana. Vodstvo UKC Ljubljana je komisijo imenovalo, da bi etične dileme pomagali strokovno in pravično reševati znotraj organa UKC Ljubljana, ki je za to pooblaščen in usposobljen, zato je vanjo imenovalo strokovnjake z različnih področij, ki na odprta etična vprašanja odgovarjajo v okviru svoje strokovne usposobljenosti, po potrebi pa tudi ob pomoči zunanjih strokovnjakov. Delo Komisije za strokovno etična vprašanja UKC Ljubljana opredeljuje Poslovnik o delu komisije (2016).

Nekatere izmed nalog bolnišničnih etičnih komisij

  • Pomoč pri razreševanje etičnih dilem,
  • osveščanje zaposlenih o etičnem delovanju,
  • vzpostavljanje soglasja ob nasprotnih stališčih pri različnih metodah zdravljenja,
  • organizacija rednih strokovnih izobraževanj o aktualnih temah s področja medicinske etike.

Komisija za strokovno etična vprašanja UKC Ljubljana pri svojem delu sodeluje s Komisijo za medicinsko etiko Republike Slovenije in z drugimi stanovskimi združenji.

Pomembni dokumenti

Posodobljeno: 20.03.2023
VIZITKA VIZITKA
KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

KSEV

E: ksev@kclj.si

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška 2
1000 Ljubljana