Youtube Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENEGA UČINKA ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

ZDRAVNIK V DRUŽBI

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

Medicinska etika in morala sta od nekdaj vpeti v vsakdanje delo zdravstvenih delavcev; danes, v visoko tehnizirani medicini pa so etične dileme še pogostejše. Namen za strokovno etična vprašanja UKC Ljubljana je delovati v najboljšo korist vseh, ki delajo ali iščejo zdravstveno pomoč v UKCL. Vodstvo UKC Ljubljana je komisijo imenovalo, da bi etične dileme pomagali strokovno in pravično reševati znotraj organa UKCL, ki je za to pooblaščen in usposobljen; zato je vanjo imenovalo strokovnjake z različnih področij, ki na odprta etična vprašanja odgovarjajo v okviru svoje strokovne usposobljenosti, po potrebi pa tudi ob pomoči zunanjih strokovnjakov. Delo Komisije za strokovno etična vprašanja UKC Ljubljana opredeljuje Pravilnik o delu komisije (2016).

Naloge bolnišničnih etičnih komisij v zdravstvu so:

  • pomoč pri razreševanje etičnih dilem;
  • osveščanje o tem, kaj je prav in kaj narobe;
  • pomirjanje napetosti zaradi nasprotnih stališč pri zdravljenju;
  • organizacija rednih strokovnih izobraževanj o aktualnih temah s področja medicinske etike.
VIZITKA VIZITKA
KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška 2
1000 Ljubljana

BV_CerfOznake_EN15224_B