Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

Arhiv obvestil

 

Arhiv obvestil

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 
  Osrednja bolnišnica še naprej nosi glavno breme epidemije 6.7.2021

V UKC Ljubljana je danes 44 hospitaliziranih Covid pacientov, od katerih je 10 na intenzivni terapiji. Ob tem tri paciente spremljamo s pomočjo telemedicine. V celotni državi je danes hospitaliziranih 59 oseb, od tega 15 v enotah intenzivne terapije, kar pomeni, da UKC ostaja še naprej osrednja bolnišnica za oskrbo bolnikov v epidemiji.

Tudi leto 2021 bo zaznamovano s pandemijo covida-19, ki vpliva na organizacijo dela in izvedbo delovnega programa v zavodu. Univerzitetni klinični center Ljubljana kot osrednja zdravstvena ustanova v Sloveniji nosi največje breme pri obravnavi pacientov s covidom-19. Kljub temu pa je eden glavnih ciljev zavoda, da v največji možni meri izvede delovni program, ne glede na to, da je v obdobju epidemije prišlo do manjše izvedbe od načrtovane zaradi zahtevnega tretjega vala epidemije, ko smo imeli nekatere oddelke zaprte oziroma reorganizirane v covid-19 in zaradi premeščenega kadra iz vseh klinik v covid-19 oddelke.

Svet zavoda je potrdil finančni načrt, v katerem ocenjujemo, da bodo do konca leta 2021 realizirani skupni prihodki v višini 675.254.258 evrov, kar je 2,5 % več kot smo realizirali leta 2020. Povečanje je v največji meri posledica načrtovanih višjih prihodkov iz Pogodbe z ZZZS, ki so višji za 8 % glede na realizacijo preteklega leta. Prihodki iz naslova izvajanja zdravstvene dejavnosti po Pogodbi z ZZZS predstavljajo 83,3 % vseh prihodkov in so načrtovani na podlagi ovrednotenega načrtovanega obsega delovnega programa, ob predpostavki, da bo le-ta v celoti realiziran. V skladu z osnovnimi izhodišči za sestavo finančnega načrta (3. poglavje) je na ravni zavoda predviden izravnan poslovni izid. Na uresničevanje finančnega načrta bo pomembno vplival obseg realizacije delovnega programa.

UKC Ljubljana opravi letno okrog 900 tisoč različnih zdravstvenih obravnav. Na dan 31.12.2020 je za vse vrste zdravstvenih storitev v UKCL skupno čakalo 85.560 pacientov. Število čakajočih se je v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2019 zmanjšalo za 10.951 čakajočih (11,35 %). Na prvi ambulantni pregled je čakalo 49.581 pacientov (57,95 %), na hospitalno zdravljenje 15.221 (17,79 %) in na izvedbo diagnostičnega ali terapevtskega postopka 20.758 (24,26 %) vseh čakajočih.

Na dan 31. 12. 2020 od skupno čakajočih 40.989 pacientov (47,91 %) čakalno nad dopustno čakalno dobo in 11.093 pacientov (12.97 %), ki kljub predolgi čakalni dobi, želijo opraviti zdravstveno storitev v UKCL oziroma pri točno določenem zdravniku ali pa so izbrali kasnejši termin obravnave.