Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

Arhiv obvestil

 

Arhiv obvestil

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 
  Sproščanje obiskov (stanje 15. 7. 2021) 15.7.2021

S 1.7.2021 smo v UKC Ljubljana ukinili prepoved obiskov. Obiski so omejeni na eno zdravo osebo na dan v trajanju 15 min v času od 15. do 17. ure pri hospitaliziranem pacientu dlje kot sedem dni (pri tem se upošteva dan sprejema oz. premestitve na oddelek).

V primeru krajše hospitalizacije od sedem dni, lahko lečeči zdravnik odloči drugače in se obisk dovoli na podlagi izdane dovolilnice.

Režim obiskov v enotah intenzivne terapije, na pediatričnih oddelkih in KO za hematologijo ostaja nespremenjen.

Vsi obiskovalci morajo biti zdravi, imeti pravilno nameščeno masko in upoštevati priporočila NIJZ ter navodila zdravstvenega osebja.

Obiskovalci lahko vstopajo v UKC Ljubljana skozi glavne vhode stavb, kjer so hospitalizirani pacienti. Obisk se omogoči obiskovalcem, ki imajo digitalno potrdilo o izpolnitvi pogoja PCT (ali so bolezen preboleli, bili cepljeni oziroma imajo negativni test na COVID-19). Obiskovalcem, ki nimajo potrdila PCT, vstop v objekte UKC Ljubljana ni dovoljen.

Varnostniki imajo navodila glede preverjanja pogoja PCT oz. upravičenosti obiska (informatorji). Tam, kjer pri vhodu ni varnostnika, bodo oboje preverjali informatorji.

Z lepimi pozdravi!

Služba za preprečevanje bolnišničnih okužb

Vodstvo UKCL