Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

Arhiv obvestil

 

Arhiv obvestil

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 
  Navodila za uporabo zaščitne maske v UKCL po 1. 6. 2022 31.5.2022

V skladu s Pravilnikom o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (POBO) smo na SPOBO v sklopu ukrepov za preprečevanje in obvladovanje širjenja SARS-CoV-2 v obdobju po 1. 6. 2022 pripravili navodila za uporabo zaščitne maske pri uporabnikih in izvajalcih dejavnosti v UKCL.

Na podlagi ocene tveganja ugotavljamo, da še vedno obstaja možnost prenosa okužbe pri obravnavi ambulantah in hospitalnih pacientov. Poleg doslednega razkuževanja rok in vzdrževanja fizične distance je uporaba mask še naprej priporočljiva naprej za vse paciente, še posebno tiste s kroničnimi boleznimi.

Več podrobnosti najdete na tej povezavi.

Tatjana Mrvič, dr.med., l.r.

Vodja Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb