Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

OBVESTILA

Arhiv obvestil

 

Arhiv obvestil

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

POVEZAVE

 

KOMISIJA ZA STROKOVNO ETIČNA VPRAŠANJA

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI

 

SREDIŠČE ZNANJ

 

SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI

 
  Objava javnega razpisa za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2022 30.6.2022

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, na osnovi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) z dne 15.12.2021 in Splošnim aktom o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS št. 87/2022 in na osnovi sklepa UKC o dodelitvi mentorskih mest posameznim raziskovalnim program z dne 12.5.2022, objavlja                                                    

                                                             Javni  razpis

za kandidate za mlade raziskovalca v letu 2022. Prijave z ustreznimi dokazili naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Univerzitetni klinični center Ljubljana, Služba za zaposlovanje, Bohoričeva 28, 1525 Ljubljana z oznako »Razpis MR 2022« ter obvezno navedbo raziskovalnega področja in mentorja.

Besedilo razpisa (PDF)