Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Medicinski simulacijski center

 

Interna klinika

 

Lekarna UKC Ljubljana

 

Oskrbovalne službe

 

Kirurška klinika

 

Nevrološka klinika

 

Ginekološka klinika

 

Pediatrična klinika

 

Stomatološka klinika

 

Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

 

Očesna klinika

 

Ortopedska klinika

 

Dermatovenerološka klinika

 

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

 

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

 

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo

 

Klinika za nuklearno medicino

 

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 

Klinični inštitut za radiologijo

 

Reševalna postaja

 

Služba bolniške prehrane in dietoterapije

 

Tehnično vzdrževalne službe

 

Strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve

 

Zdravstvena in babiška nega

 

Klinični inštitut za medicinsko genetiko

 

Center za transplantacijsko dejavnost

 

Organiziranost klinik in drugih služb

Univerzitetni klinični center v Ljubljani je vrhunska zdravstvena ustanova, ki opravlja sekundarno in terciarno zdravstveno dejavnost ter je učna baza in izobraževalna ustanova za vse profile zdravstvenih delavcev. Je tudi raziskovalni center, ki vzpostavlja in nadgrajuje nacionalne in mednarodne raziskave, nujno potrebne za razvoj in napredek medicinske stroke.

Na teh straneh so s strokovnega vidika predstavljene klinike, klinični oddelki in druge službe, ki delujejo v UKC Ljubljana. Če iščete podatke o klinikah z vidika bolnika ali obiskovalca (naročanje, obiski, prostovoljstvo), obiščite predstavitve klinik za straneh Bolniki in obiskovalci.

Organizacijsko strukturo klinik in drugih služb v UKC Ljubljana si oglejte v spodnjem dokumentu.

Organigram UKCL (PDF)