Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Center za transplantacijsko dejavnost

 

Predstavitev

 

Organiziranost in zakonodaja

 

Transplantacije organov

 

Nacionalna zakonodaja

Splošni spletni naslov za dostop do predpisov: Pravno- informacijski sistem Republike Slovenije

Zakoni

 • Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 56/15)
 • ­ Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/07 in 56/15 - ZPPDČT)
 • ­ Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 17/14);

Podzakonski predpisi:

 • Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami (Uradni list RS, št. 70/08)
 • ­Pravilnik o sprejemu, obdelavi, shranjevanju sprostitvi in razdeljevanju človeških tkiv in celic (Uradni list RS, št. 70/08)
 • ­Pravilnik o histovigilanci (Uradn list RS, št. 70/08)
 • ­Pravilnik o sledljivosti človeških tkiv in celic ter izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s tkivi in celicami (Uradni list RS, št. 70/08 in 17/15)
 • ­Pravilnik o pogojih in postopku za uvoz in izvoz ter vnos in iznos človeških tkiv in celic (Uradni list RS, št. 70/08)
 • ­Pravilnik o darovanju in pridobivanju človeških tkiv in celic (Uradni list RS, št. 70/08, 67/14 in 79/14)
 • ­Pravilnik o načinu varstva osebnih podatkov dajalcev in prejemnikov delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 75/03 in 56/15 – ZPPDČT)
  Pravilnik o nalogah transplantacijskih koordinatorjev (Uradni list RS, št. 42/2016).
VIZITKA VIZITKA
CENTER ZA TRANSPLANTACIJSKO DEJAVNOST
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana
VODJA CENTRA
Ivan
dr. Ivan Kneževič, dr. med. FETCS
T: (01) 522 82 34
 
NAMESTNIK VODJE

prof. dr. Bojan Vrtovec, dr. med.
T: (01) 522 11 57