Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Center za transplantacijsko dejavnost

 

Predstavitev

 

Organiziranost in zakonodaja

 

Transplantacije organov

 

Predstavitev

Center za tranplantacijsko dejavnost koordinira, organizira in logistično podpira nekatere dejavnosti, ki so za UKC lJubljana izjemnega pomena.

Programi, ki jih koordiniramo so:

  1. Transplantacija organov
  2. Transplantacija tkiv in celic
  3. Terciarna in razvojna dejavnost na področju transplantacije organov, tkiv in celic

Center je s stalno prisotnostjo aktivno sodeloval pri rednih in izrednih nadzorih, ki sta jih izvajala Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) in Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS). Pri nadzorih ni bilo ugotovljenih kritičnih pomankljivostih.

V letu 2015 je Center pričel izdajati znanstveno -  strokovno revijo v angleškem jeziku Transplantation and regenerative medicine.

VIZITKA VIZITKA
CENTER ZA TRANSPLANTACIJSKO DEJAVNOST
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana
VODJA CENTRA
Ivan
dr. Ivan Kneževič, dr. med. FETCS
T: (01) 522 82 34
 
NAMESTNIK VODJE

prof. dr. Bojan Vrtovec, dr. med.
T: (01) 522 11 57