Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

ORGANIZIRANOST KLINIK

 

Center za transplantacijsko dejavnost

 

Predstavitev

 

Organiziranost in zakonodaja

 

Transplantacije organov

 

Transplantacije organov

Klinični transplantacijski koordinatorji

Klinični transplantacijski koordinatorji so sočasno internistični vodje posameznega centra za transplantacijo oziroma presaditev organa. Internistični in kirurški vodja posameznega centra koordinirata izvajanje presaditve organov.

Presaditev jeter
mag. Matjaž Hafner,
E: matjaz.hafner@kclj.si
T: 01 522 28 76
KO za gastroenterologijo

Presaditev ledvice
izr. prof. dr. Miha Arnol,
E: miha.arnol@kclj.si
T: 01 522  89 77
KO za nefrologijo

Presaditev pljuč
prim. mag. Matjaž Turel,
E: matjaz.turel@kclj.si
T: 01 522 81 81
KO za pljučne bolezni

Presaditev srca
prof. dr. Bojan Vrtovec,
E: bojan.vrtovec@kclj.si
T: 01 522 11 57
KO za kardiologijo

Presaditev trebušne slinavke
izr. prof. dr. Damjan Kovač,
E: damjan.kovac@kclj.si
T: 01 522 30 26
KO za nefrologijo

Naloge kliničnih transplantacijskih koordinatorejev natačno ureja Pravilnik o nalogah transplantacijskih koordinatorjev.

Odgovorne osebe za presaditev organov na Kirurški kliniki

Presaditev jeter
doc. dr. Blaž Trotovšek,
E: blaz.trotovsek@kclj.si
T: 01 522 37 83
KO za abdominalno kirurgijo

Presaditev ledvice
doc. dr. Tomaž Smrkolj,
E: tomaz.smrkolj@kclj.si
T: 01 522 85 18
KO za urologijo

Presaditev pljuč
doc. dr. Tomaž Štupnik,
E: tomaz.stupnik@kclj.si
T: 01 522 25 22
KO za torakalno kirurgijo

Presaditev srca
dr. Ivan Kneževič,
E: ivan.knezevic@kclj.si
T: 01 522 82 34
KO za kirurgijo srca in ožilja

Presaditev trebušne slinavke
prof. dr. Aleš Tomažič,
E: ales.tomazic@kclj.si
T: 01 522 89 27
KO za abdominalno kirurgijo

Odgovorne osebe za presaditve na Kirurški kliniki sodeujejo v transplantacijski dejavnosti, to je pri (multi)organskem odvzemu in transplantaciji posameznih organov.

 

 

VIZITKA VIZITKA
CENTER ZA TRANSPLANTACIJSKO DEJAVNOST
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana
VODJA CENTRA
Ivan
dr. Ivan Kneževič, dr. med. FETCS
T: (01) 522 82 34
 
NAMESTNIK VODJE

prof. dr. Bojan Vrtovec, dr. med.
T: (01) 522 11 57